Om bygget i Kalnesveien 5

I april 2011 flyttet Infotjenester inn i nytt signalbygg ved E6, Sarpsborg. Bygget er et resultat av målrettet, fremtidsrettet tenkning.

Et framtidsrettet bygg

En av landets mest energieffektive bygninger er også spesialdesignet for effektiv kunnskapsdeling, kreativitet og produksjon. De ansatte har i stor grad vært involvert i prosessen og bidratt til å skape det som kanskje er en av landets flotteste arbeidsplasser.

"Annerledes" skal inspirere

En virksomhet som lever av ideer er avhengig av at hodene til de ansatte stimuleres til å tenke også utenfor vante rammer. Utstrakt bruk av former, farger og kunst skal bidra til å inspirere de ansatte på jobb. Mye er utradisjonelt sammenlignet med andre kontorbygg, som blant annet runde møterom med navn etter fantasihelter, toaletter som gjenspeiler årstidene og en stor «tegneseriesky» hengende fra taket som et uunngåelig blikkfang midt i bygget.

 

Vi lever av ideer og hoder. Derfor vil vi ha et bygg som inspirerer.
Bjørn Petter Garder, eier av Infotjenester AS

 

Åpenhet skal bidra til videre vekst

Infotjenester er en kunnskapsbedrift. Mange mennesker med ulik bakgrunn, verdifull erfaring og høy kompetanse jobber sammen om å skape og levere de beste produktene til markedet.
Åpenhet er en forutsetning for faktorer som Infotjenester er tuftet på og skal vokse videre på: Kunnskapsdeling, idéutveksling, utvikling, produksjon og kvalitetssikring. Derfor sitter absolutt alle ansatte i åpent landskap, men med rikelig tilgang på stillerom, gjestesoner og møterom etter behov.