Capitech

Infotjenesters datterselskap Capitech er ledende innen tid og bemanning for arbeidslivet, og er vårt kompetansesenter på effektiv styring av personellressurser.

Capitech har historie tilbake til 90-tallet, og ble en del av Infotjenester-gruppen i 2017. Selskapet leverer egenutviklet programvare for timeregistrering og ressursplanlegging. Ekspertisen og løsningene innen tid og bemanning bidrar til å gi kundene i Infotjenester-gruppen en mer helhetlig HRM-løsning.

Infotjenester og Capitech samarbeider i dialog med kunder for å tilby gode løsninger på tvers.