Om Infotjenester

Infotjenester er et ledende teknologi- og kompetanseselskap innen HR og økonomi. Vårt mål er å bistå våre kunder med å skape gode arbeidsplasser og legge til rette for at organisasjoner presterer bedre.

 

 

Gjennom 30 år har vi vært bransjeledende og satt standard for hvordan oppgavene innen HR og økonomi kan profesjonaliseres på en måte som bidrar til riktige beslutninger, bedre effektivitet og varig trygghet i arbeidsforholdet.

Gjennom konsistent kvalitet og alltid oppdaterte løsninger oppnår vi tette og langvarige relasjoner med våre kunder. Ved å dele kunnskap og erfaring skaper det synergier som styrker vårt forsprang og forbedrer våre kunders konkurransekraft.

Våre løsninger er kjent for å være fundamentert på solid faglig kompetanse og beste praksis. Dette gir våre kunder en verdifull innsikt i hvordan formelle og lovbestemte rutiner i arbeidsforholdet kan utføres på en måte som bygger gjensidig tillit og sikrer fokus mot organisasjonens kjernevirksomhet.

Mer enn 800 000 ledere og arbeidstakere støtter seg hver dag på løsninger fra Infotjenester. Årlig håndterer vi mer enn 60 000 problemsstillinger omkring personal, lønn, regnskap og HMS.

Slik tilrettelegger vi for at våre kunder kan forvalte og foredle sin viktigste ressurs, selve forutsetningen for utvikling og gode resultater: Menneskene.

 

Les mer om oss og årsrapport i konsernbrosjyren vår