Miniguiden app - alltid oppdaterte satser for hånden

Gratis app med alltid gjeldende satser

Om du er privatperson som for eksempel skal sjekke satser i forbindelse med skatt og ligning, eller om regnskap eller økonomi er en del av ditt arbeid - med Miniguiden app har du alltid siste oppdaterte satser for hånden, i tillegg til satsene fra de to foregående årene.

 

Et utvalg av satsene du finner i Miniguiden:
Statens satser
- Kilometergodtgjørelse
- Diettgodtgjørelse
- Nattillegg

 Inntektssatser
- Fri telefon og internett
- Firmabil
- Normrenten

 Fradragssatser
- Personfradrag
- Minstefradrag
- Reiseutgifter

 Skattesatser
- Inntektsskatt for personer og selskap
- Formueskatt for personer

 Andre satser
- Feriepenger
- Overtid
- Skattefrie gaver i arbeidsforhold
- Grunnbeløp
- Arbeidsgiveravgift
- Arveavgift
- Purregebyr
Miniguiden app er utviklet av Infotjenester AS. Med Faghjelp fra Infotjenester får du tilgang til mange praktiske verktøy innenfor personal, lønn og regnskap i tillegg til artikler, maler, fagforum og personlig svartjeneste på telefon eller epost. Les mer om Faghjelp her.