Streaming: Utenlandsk arbeidskraft i din bedrift

Konsekvenser for deg som jobber med lønn og skatt


Abonnementspris info_outline kr 2 950,- Ordinær pris kr 3 450,-

Hvilket ansvar har arbeidsgiver som benytter utenlandsk arbeidskraft?

Har du ansatte fra utlandet i din bedrift og lurer på hvordan lønn og skatt skal behandles riktig? Har du spørsmål rundt trygdeforhold? Hva er arbeidsgivers plikter og hva er den ansatte selv pliktig å følge opp? Dette kurset lærer deg reglene og rutinene du må kunne.

Hvis noen av disse punktene høres kjent ut, er dette kurset for deg:
- Hvilket ansvar har arbeidsgiver som benytter utenlandsk arbeidskraft?
- Særskilt rapporteringsplikt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker
- Når kan arbeidsgiver dekke pendlerutgifter, og hva skal til for å dekke dette skattefritt?
- Er arbeidstaker automatisk medlem i folketrygden? Og hvem passer på dette?
- Må du betale arbeidsgiveravgift av lønnen til en utenlandsk arbeidstaker, og finnes det unntak?
- Når er en person skattepliktig til Norge?
- Må utenlandske arbeidstakere ha skattekort?
- Benytter du deg av underleverandører? Kjenner du da til regelen om solidaransvar for skatt og arbeidsgiveravgift?

Hva får du med streaming opptak?
- Se kurset hjemme eller på kontoret
- Tilgang til sendingen i 3 måneder

Du trenger kun pc/mobil/nettbrett med lyd og tilgang til internett.

Kursholdere

Øivind Elvestad

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Infotjenester. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.
Les mer om Øivind Elvestad

Berit Stokstad

Berit Stokstad

Berit er en av våre mest erfarne rådgivere. Hun har samarbeidet med Infotjenester siden oppstarten, og har vært med oss for fullt siden 1993. Hun er utdannet fra Sosialtrygdens fagskole, og har flere års erfaring fra ulike oppgaver i Trygdeetaten - fra saksbehandler til fungerende trygdesjef og prosjektleder.
Les mer om Berit Stokstad

Medlemskap etter folketrygdlovens bestemmelser

- Hvem kan bli medlem av folketrygden? - Hvem må betale trygdeavgift? - Hvem faller utenfor folketrygden og hvilke konsekvenser får dette?

Utsendt til Norge fra utenlandsk arbeidsgiver

- Utsendt fra EØS-området - Utsendt fra land med trygdeavtaler utenfor EØS

Arbeid i Norge

- Utlendinger som arbeider i Norge - Opptjening av trygderettigheter

Formaliteter og tillatelser

- Hovedregler for oppholdstillatelser med rett til arbeid - Utlendinger og skattekort - Rapportering av utenlandske oppdrag til Sentralskattekontoret

Skatteplikt til Norge

- Når er en person skattepliktig til Norge? - Spesielt ved innleie av arbeidskraft - Skatteavtaler påvirker skatteplikten

Arbeidsgivers plikter

- Plikten til å foreta forskuddstrekk, lønnsrapportering på A-meldingen og arbeidsgiveravgift

Arbeidsgivers dekning av merutgifter

- Kan utlendinger få pendlerstatus? - Hvilke merutgifter kan arbeidsgiver dekke skattefritt?

Oppsummering og avslutning

 Målgruppe

Lønnsmedarbeidere, regnskapsførere og personalmedarbeidere.

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 5 t skatterett/avgiftsrett + 2 t rettslære. Revisor: 5 t skatt + 2 t annet

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 2 950,- info_outline Ordinær pris kr 3 450,-
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

arrow_drop_down_circle