Sykepenger og foreldrepenger – stat

Spesielt om forholdet mellom tariffavtale og lov i statlig sektor!Gå til bestilling

Kurset gir deg god kunnskap om statsansattes rettigheter og plikter under fravær ved egen sykdom og ved barns eller barnepassers sykdom. Vi tar også for oss reglene for rett til permisjon og betaling ved fødsel og adopsjon relatert til bestemmelsene i hovedtariffavtalen og folketrygden, samt arbeidsgivers refusjonsmuligheter.

Du vil lære:
- Hva du må vite om statsansattes rett til lønn ved sykefravær og foreldrepermisjon
- Hvilke refusjonsmuligheter har staten?
- Siste nytt om digitalisering av sykmeldingen

 

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.
Les mer om Atle Torp

09:00
Rett til lønn etter hovedtariffavtalen ved sykdom

- Grunnleggende vilkår for rett til sykepenger etter folketrygdloven - Arbeidsgivers refusjonsmuligheter fra NAV

10:30
Ferie og sykdom

- Sykdom før og i ferien - utsatt ferie og erstatningsferie - Rettigheter ved sykdom i utlandet

10:50
Ulike typer sykmeldinger

- Avventende, gradert sykmelding og reisetilskudd - Krav til aktivitet i sykeperioden

12:00
Lunsj

13:00
Arbeidsgiverperioden

- Arbeidstakers melde- og dokumentasjonsplikt - Beregning av arbeidsgiverperioden - Opptjening av nye rettigheter - Arbeidsavklaringspenger og sykepenger

14:10
Beregning av refusjonsgrunnlag

- I arbeidsgiverperioden - Refusjon fra NAV

15:00
Avslutning dag 1

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

09:00
Fravær og betaling ved barn og barnepassers sykdom

- Lønnsrett ved fravær pga. syke barn og andre familiemedlemmer - Arbeidsgivers refusjonsmuligheter fra NAV

10:00
Rett til fri og lønn ved svangerskap, fødsel og adopsjon etter folketrygdloven og hovedtariffavtalen

- Permisjonsrettigheter ved fødsel og adopsjon - Hvem har rett til lønn ved foreldrepermisjon? - Oppstart og forløp av en foreldrepengeperiode

12:00
Lunsj

13:00
Mødrekvote, fedrekvote og felleskvote

- Vilkårene for 10 ukers mødre- og fedrekvote - Fordeling av stønadsperioden - Fordeling av perioden når bare én har rett til foreldrepenger

14:10
Utsettelse og gradert uttak av foreldrepengeperioden

- Utsettelse av stønadsperioden ved arbeid, ferie og sykdom - Gradert uttak av foreldrepenger

15:00
Kurset avsluttes

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

 Målgruppe

Lønnsmedarbeidere og medarbeidere innen personaladministrasjon i statlig sektor.

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 12t rettslære Revisor: 12 t annet

 Varighet

2 dager

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 7 700,- info_outline Ordinær pris kr 8 950,-
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

arrow_drop_down_circle