Sykepenger og foreldrepenger - kommune

Kurs tilpasset reglene i kommunal sektorGå til bestilling

Kurset gir en oversikt over ansattes rettigheter og plikter under fravær ved egen sykdom og ved barns/barnepassers sykdom. Kurset tar for seg reglene i både hovedtariffavtalen og folketrygdloven. Reglene for rett til permisjon og betaling ved fødsel og adopsjon vil også bli gjennomgått. Et sentralt tema vil være arbeidsgivers refusjonsmuligheter.

Nyhet! Få siste nytt om digitalisering av sykmeldingen

 

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Berit Stokstad

Berit er en av våre mest erfarne rådgivere. Hun har samarbeidet med Infotjenester siden oppstarten, og har vært med oss for fullt siden 1993. Hun er utdannet fra Sosialtrygdens fagskole, og har flere års erfaring fra ulike oppgaver i Trygdeetaten - fra saksbehandler til fungerende trygdesjef og prosjektleder.
Les mer om Berit Stokstad

09:00
Rett til lønn ved sykdom

- Rett til sykepenger - Arbeidsgivers refusjonsmuligheter

10:10
Arbeidsgiverperioden

- Oppstart og beregning av arbeidsgiverperioden - Kan flere sykefravær beregnes i samme arbeidsgiverperiode? - Oppstår ny arbeidsgiverperiode etter en ferie?

10:40
Opptjening av nye rettigheter til sykepenger

- Opptjening av ny arbeidsgiverperiode - Opptjening av nye sykepengerettigheter fra NAV og etter hovedtariffavtalen

11:15
Melde- og dokumentasjonsplikten

11:40
Beregning av arbeidsgivers refusjonsgrunnlag

- Hvilke inntekter skal med i refusjonsgrunnlaget? - Hvordan fastsetter vi beregningsperioden?

12:00
Lunsj

13:00
Rett til omsorgs- og pleiepenger etter hovedtariffavtalen og folketrygdloven

- Når har arbeidstaker rett til fri med lønn? - Arbeidsgivers refusjonsmuligheter

14:00
Rett til permisjon og lønn ved fødsel og adopsjon

- Rettigheter i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og hovedtariffavtalen - Fedrekvote, mødrekvote og fellesperiode - Gradering og utsettelse av foreldrepengeperioden

16:00
Kurset avsluttes

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

 Målgruppe

Lønnsmedarbeidere og medarbeidere innen personaladministrasjon i kommunal sektor.

 Etterutdanning

Regnskapsførere: 7 t rettslære

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 4 950,- info_outline Ordinær pris kr 5 650,-
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

arrow_drop_down_circle