Sykepenger og foreldrepenger - innføring

2 dagers grunnopplæring i regelverket!Gå til bestilling

Bli kjent med ansattes rettigheter og plikter

Kurset går over 2 dager og gir deg en innføring i ansattes rettigheter/plikter og arbeidsgivers betalingsansvar ved egen sykdom. Vi tar også for oss reglene ved barn/barnepassers sykdom og retten til permisjon/betaling ved fødsel og adopsjon. Kurset er tilpasset de med lite eller ingen forkunnskaper. Vi løser og diskuterer praktiske oppgaver underveis.

Du vil lære:
- Korrekt beregning av sykepenger og foreldrepenger
- Å få oversikt over arbeidstakers rettigheter og plikter ved sykefravær og permisjon
- Om reglene for bruk av egenmelding/sykmelding

 

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.
Les mer om Atle Torp

09:00
Introduksjon

09:10
Opptjeningstid og tilknytning til arbeidsgiver

- Regler om opptjeningstid - Tap av rett ved permisjon over 14 dager

10:10
Ferie og sykdom

- Syk før og i ferien - Opphold i utlandet under sykdom

11:00
Ulike typer sykmelding

- Avventende sykmelding, gradert sykmelding og reisetilskudd - Når er det sykefravær etter loven? - Når kan arbeidsgiver overprøve en sykmelding?

12:00
Lunsj

13:00
Arbeidstakers melde- og dokumentasjonsplikt

- Meldeplikt og bruk av egenmelding - Hvordan skal sykmeldingsblanketten se ut?

14:10
Arbeidsgiverperioden og sykepenger fra NAV

- Oppstart og beregning av arbeidsgiverperioden - Sykepenger fra NAV og maksdato - Ny opptjening av sykepenger og arbeidsavklaringspenger

15:10
Beregning av sykepenger

- Beregningsgrunnlaget i arbeidsgiverperioden - Utfylling av inntektsopplysningsskjemaet til NAV

16:00
Avslutning dag 1

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

09:00
Fravær og betaling ved barns sykdom

- Når har arbeidstaker rett til fri? - Hvor mange dager har arbeidstaker rett på? - Fordeling av dager mellom foreldre - Omsorgspenger, pleiepenger og opplæringspenger

10:10
Rett til foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven

- Rett til hel eller delvis permisjon - Endringer underveis i permisjonstiden

11:15
Rett til foreldrepenger ved fødsel og adopsjon

- Opptjening og beregning av foreldrepenger - Når starter foreldrepengeperioden? - Ferie og foreldrepermisjon

12:00
Lunsj

13:00
Mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode

- Fordeling av perioden mellom foreldrene - Utsettelse og gradert uttak av foreldrepengeperioden

15:00
Feriepenger

- Opptjening av feriepenger - Utbetaling av feriepenger

16:00
Kurset avsluttes

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

 Målgruppe

For deg som er ny lønnsmedarbeider eller medarbeider innenfor HR/personal.

 Varighet

2 dager

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 6 950,- info_outline Ordinær pris kr 8 350,-
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

arrow_drop_down_circle