Sykepenger, foreldrepenger og feriepenger for lønnsmedarbeideren

Nye regler for beregning av sykepengerGå til bestilling

Få din faglige oppdatering

Kurset gir deg en faglig oppdatering i regelverket knyttet til sykepenger, foreldrepenger og feriepenger med utgangspunkt i en lønnsmedarbeiders hverdag. Vi tar for oss praktiske eksempler og aktuelle blanketter du som lønnsmedarbeider må forholde deg til.

Du vil lære:
- Hvordan du beregner sykepenger, foreldrepenger og feriepenger
- Å få oversikt og sikre all refusjon fra NAV
- Siste nytt om digitalisering av sykmeldingen
- Nye regler for beregning av sykepenger

  


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Jørgen Brostrøm

Jørgen kom til Infotjenester i desember 2016. Han har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.
Les mer om Jørgen Brostrøm

Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.
Les mer om Atle Torp

Berit Stokstad

Berit Stokstad

Berit er en av våre mest erfarne rådgivere. Hun har samarbeidet med Infotjenester siden oppstarten, og har vært med oss for fullt siden 1993. Hun er utdannet fra Sosialtrygdens fagskole, og har flere års erfaring fra ulike oppgaver i Trygdeetaten - fra saksbehandler til fungerende trygdesjef og prosjektleder.
Les mer om Berit Stokstad

09:00
Grunnleggende vilkår for rett til sykepenger

- Når har man rett til sykepenger? - Når bortfaller retten til sykepenger?

10:10
Beregning av arbeidsgiverperioden

- Når starter en arbeidsgiverperiode? - Flere korte sykefravær – kan de slås sammen til en arbeidsgiverperiode? - Hva utløser opptjening av en ny arbeidsgiverperiode? - Arbeidsavklaringspenger og sykepenger - Hvordan sikre refusjon fra NAV

11:10
Sykepenger og feriepenger

- Ferieavvikling ved sykdom - Opptjening av feriepenger ved sykdom - Sykepenger og utenlandsopphold

12:00
Lunsj

13:00
Arbeidstakers rettigheter og plikter under sykefraværet

- Krav til bruk av egenmelding og sykmelding - Hvordan beregne og utbetale sykepenger?

13:30
Fravær og betaling ved barns sykdom

- Bruk av egenmelding ved barn/barnepassers sykdom - Når skal arbeidsgiver betale og hvilke situasjoner ligger utenfor betalingsplikten?

14:30
Fravær og betaling ved fødsel og adopsjon

- Mødrekvote - fedrekvote - fellesperiode - vilkår for 15 ukers kvote - Foreldrepenger og feriepenger - Ferieavvikling ved foreldrepermisjon - Opptjening av feriepenger under permisjon

15:15
Feriepenger

- Grunnlaget for feriepenger - Timelønnede og månedslønnede

16:00
Kurset avsluttes

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

 Målgruppe

Lønnsmedarbeidere

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 7 t rettslære Revisor: 7 t annet

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 4 950,- info_outline Ordinær pris kr 5 450,-
Meld på Bergen 26.03.2019 kl 09.00 - kl 16.00
Meld på Oslo 21.03.2019 kl 09.00 - kl 16.00
Meld på Stavanger 09.04.2019 kl 09.00 - kl 16.00
Meld på Trondheim 04.04.2019 kl 09.00 - kl 16.00

arrow_drop_down_circle