Sykefravær, permisjon og ferieavvikling for HR-medarbeidere

Alt du trenger å vite om fraværsbehandlingGå til bestilling

HR-medarbeidere må ha oppdatert kompetanse om ansattes rettigheter og plikter i forbindelse med fravær fra jobb. Dette gjelder planlagte fravær som permisjoner og ferie, men også fravær det ikke kan planlegges for, som sykefravær og fravær ved barns og nære pårørendes sykdom.

HR-medarbeidere er ledelsens rådgiver når det gjelder interne retningslinjer og regelverk om hvordan man skal håndtere og følge opp alle typer fravær Kurset gir deg dybdekunnskapen du trenger! Kurslederne benytter flere illustrerende case som diskuteres i plenum, slik at deltagerne får optimalt læringsutbytte om beste praksis:

Du kan se kurset direkte på nett!
Passer ikke datoen eller har du ikke anledning til å reise avgårde?
Vi sender direkte fra kurset, slik at du kan se det hjemme eller på kontoret.
Klikk her for mer informasjon og påmelding


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Jørgen Brostrøm

Jørgen kom til Infotjenester i desember 2016. Han har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.
Les mer om Jørgen Brostrøm

09:00
Kursstart

Ved hjelp av egen så vel som deltakernes ulike erfaringer har kurslederen gjennom dagen fokus på å formidle beste praksis. Målet er at den praktiske tilnærmingen gjør den enkelte deltaker motivert til faktisk å forbedre rutiner i egen organisasjon.

Sykefravær

- Rettigheter og plikter – om egenmelding og sykmelding
- Krav som stilles til den syke – om medvirkning i oppfølging
- Krav som stilles til arbeidsgiver – om tilrettelegging og inkludering
- Krav som kan stilles lege og NAV som hjelpere

Permisjon

- Ta styringen ved permisjoner der det er mulig
- Lovfestede permisjoner:
  - Svangerskap fødsel og adopsjon
  - Utdanningspermisjon
  - Omsorg for barn og pleie av pårørende
  - Offentlige verv og religiøse høytider
  - Militær og siviltjeneste
- Velferdspermisjoner:
  - Lege, tannlege, blodgivning og oppstart skole/barnehage
  - Velferdspermisjoner er ikke lovregulert
  - Hva er vanlig å godta – hva er beste praksis?

Ferie

- Arbeidsgivers styringsrett - Er det smart å alltid benytte den?
- Vektingen: Medarbeidernes ønsker/forventning vs. virksomhetens behov
- Kan ansatte motsette seg ferie?
- Har den ansatte krav på overføring av ferie eller ferie på forskudd?

16:00
Kurset avsluttes

Det blir avholdt pauser underveis og lunsj serveres kl. 12:00 - 13:00

 Målgruppe

HR/personalmedarbeidere

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 7 t rettslære Revisor: 7 t annet

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 4 950,- info_outline Ordinær pris kr 5 450,-
Meld på Bergen 21.05.2019 kl 09.00 - kl 16.00
Meld på Oslo 27.02.2019 kl 09.00 - kl 16.00

arrow_drop_down_circle