Streaming: Sykefraværsdagen 2019

Spesielt for deg som er leder med personalansvar eller arbeider innen HRGå til bestilling

Vi hører stadig at Norge har verdens høyeste sykefravær. Samtidig har politikerne uttalt at sykelønnsordningen skal "skjermes" de nærmeste årene. Sykefravær er belastende for den som er syk, det er ressurskrevende for avdelingen og det er en stor utgift for virksomheten og samfunnet.

På Sykefraværsdagen får du praktiske råd og tips til nærværs- og sykefraværsarbeidet i egen virksomhet. Det gjennomgående temaet er arbeidsmiljø og ledelse. Du lærer hvordan plusser og minuser ved det psykososiale arbeidsmiljøet er avgjørende for både fysisk og psykisk helse.

Fra programmet:

Hvem passer konferansen for:

Ledere som har personalansvar og alle som jobber innen HR.

Dato/sted:

29. april kl. 09:00-15:50 - direkte på din pc/nettbrett hjemme eller på kontoret

Hva får du med streaming direkte?
- Se konferansen direkte hjemme eller på kontoret
- Tilgang til sendingen i 3 måneder

Du trenger kun pc/mobil/nettbrett med lyd og tilgang til internett.

Pris:

 Abonnentpris kr 3 450*/Ordinær pris kr 3 950

*Abonnentpris gjelder for alle enkeltpersoner og ansatte i virksomheter som har et løpende kundeforhold med Infotjenester på faghjelp, håndbøker eller systemer. Ta kontakt med oss på telefon 69 97 17 00 eller e-post hvis du er usikker på om du har rett på abonnentpris.

Program:

Kl. 09:00 Konferansier Yngvar Andersen ønsker velkommen og forteller sin historie


Det kan skje den beste...Den på alle måter sunne vestlendingen - inkarnasjonen av god helse - han som er treningsmotivatoren vår på TV - HAN møtte veggen! Vi får høre forhistorien, hvordan det føltes å gå fra å orke alt til at alt var et ork, og hvordan det var å møte og snakke om dette med de rundt han. Det som kunne vært deg som nærmeste leder eller HR-ansvarlig.

Yngvar Andersen er treningsmotivator og folkekjær programleder fra NRK Puls. Dette er mannen som de siste ti årene har smilt, trent og gjort trening og en sunn livsstil både fristende og oppnåelig for veldig mange. Karen fra Sogn har en enkel, tydelig, ærlig og humørfylt måte å kommunisere på, og han holder pekefingeren veldig lavt. Yngvar mener at du bør anse trening som en jobb som må gjøres, og hans motto: "Berre gjer da", har hjulpet veldig mange ut av sofaen. Yngvar har studert på Norges idrettshøyskole. Han bor i Oslo, hvor han siden 2006 har eid treningssenteret Mykjemeir.

Kl. 09:20 Hvorfor har Norge verdens høyeste sykefravær?

Arnstein Mykletun, professor – psykolog og sosiolog

 • Eller har vi det egentlig?
 • Hva er i tilfelle årsaken?
 • Hva kan vi gjøre med det? Er det mangel på karensdag, er det dårlig arbeidsmiljø, eller hva?

Arnstein Mykletun er professor og utdannet psykolog og sosiolog. Han ledet ekspertgruppen oppnevnt av regjeringen som i 2010 gav råd om reduksjon i sykefravær. Tiltakene dannet grunnlag for den opprinnelige IA-avtalen. Han har i flere år vært aktiv i samfunnsdebatten og arbeider innen akademia i spørsmål relatert til folkehelse, arbeids- og velferdsspørsmål.

Kl. 10:00 Anbefalinger om fremtidig sykelønnsordning

Knut Røed, seniorforsker ved Frischsenteret/UiO og medlem av sysselsettingsutvalget

 • Det regjeringsoppnevnte sysselsettingsutvalget leverer sin rapport våren 2019
 • Foredraget har fokus på funn, diskusjoner og forslag relatert til sykelønnsordningen

Knut Røed er seniorforsker ved Frischsenteret/UiO. Han har doktorgrad i samfunnsøkonomi. Hans forskning har i hovedsak vært knyttet til empiriske studier av arbeidsmarkedet, med fokus på temaer som sysselsetting, arbeidsledighet, trygdeordninger, pensjoneringsatferd, migrasjon, inntektsfordeling, og entreprenørskap. Han har deltatt i flere offentlige utvalg og derigjennom bidratt til utredninger om tidligpensjon, uføretrygd, sykefravær, og velferd og migrasjon. Han er for tiden medlem av sysselsettingsutvalget.

 

Kl. 10:20 Pause

Kl. 10:35 "Hur er läget i Sverige?”

Anna Schönfelder, lønn- og HR-ekspert hos Infotjenesters svenske datterselskap, Tholin & Larsson-Gruppen AB

 • Arbeidsgivernes ansvar ved sykefravær – hva gjelder i Sverige?
 • For og mot karensdag står sentralt i den norske debatten, men hva er erfaringene med ordningen i Sverige?
 • Hva er på den politiske- og den HR-faglige agendaen i arbeidet med sykefravær i Sverige?
 • Eksempler på tiltak en HR-rådgiver foreslår for kundene i Sverige som "ønsker å gjøre noe" med det høye sykefraværet?

Anna Schönfelder er teamleder, lønns- og HR-ekspert hos Tholin & Larsson AB i Gøteborg. Hun er rådgiver, holder kurs og foredrag for kundene til Infotjenesters søsterselskap i Sverige. Hun har i alt 23 års erfaring fra HR-bransjen. Hun har kandidatexamen fra personalvetarlinjen. Når Anna underviser er hun opptatt av å legge til rette for å lære de praktiske løsningene hver og en trenger i arbeidshverdagen.

Kl. 11:05 Hvorfor har kvinner nesten dobbelt så høyt sykefravær som menn?

Arnstein Mykletun, professor – psykolog og sosiolog

 • Kvinner har høyere sykefravær enn menn i de fleste land, men ikke alle. Forskningen har ikke løst gåten, men det finnes flere lovende hypoteser.
 • Hvorfor tar det fyr i teltet hver gang kjønnsforskjeller blir diskutert?  

Arnstein Mykletun er professor og utdannet psykolog og sosiolog. Mykletun ledet ekspertgruppen oppnevnt av regjeringen som i 2010 gav råd om reduksjon i sykefravær. Tiltakene dannet grunnlag for den opprinnelige IA-avtalen. Han har i flere år vært aktiv i samfunnsdebatten og arbeider innen akademia i spørsmål relatert til folkehelse, arbeids- og velferdsspørsmål.

Kl. 11:30 Sykefravær i Norge – Infotjenesters erfaringer i møte med hundrevis av virksomheter

Berit Stokstad og Atle Torp, begge juridiske rådgivere innen HR og ledelse, Infotjenester AS

 • Infotjenester gir deg rådene som oftest går igjen i vårt sykefraværsarbeid rundt om i Norges land
 • Aktørenes generelle passivitet i forhold til sykmelding
 • NAV: Utnyttes reglene knyttet til medvirknings- og aktivitetsplikt fullt ut?
 • Arbeidsgivere mangler kunnskap. Ledere mangler fullmakt og gir ikke oppgaven prioritet

Berit Stokstad er en av våre mest erfarne rådgivere. Hun har samarbeidet med Infotjenester siden oppstarten, og har vært med oss for fullt siden 1993. Hun er utdannet fra Sosialtrygdens fagskole, og har flere års erfaring fra ulike oppgaver i Trygdeetaten - fra saksbehandler til fungerende trygdesjef og prosjektleder.

Atle Torp har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Kl. 12:00 Lunsj

Kl. 12.45 Hva er tvilsomme sykmeldinger? Vi tar tempen med Kahoot!

Quizmastere er Berit Stokstad og Camilla Schie-Veslum, begge juridiske rådgivere innen HR og ledelse, Infotjenester AS

 • Enkelte sykmeldinger kan man betvile, for eksempel når fraværet skyldes noe annet enn sykdom. Ofte er dette krevende saker for arbeidsgiver.
 • I denne timen reises det en del slike utfordringer i form av Kahoot-spørsmål. Først svarer deltakerne – deretter diskuteres svarene fra scenen og løsningsforslag presenteres.

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla Schie-Veslum med på laget hos Infotjenester i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett. Hun har erfaring som advokatfullmektig og som rådgiver i Utdanningsdirektoratet og i Eidsberg kommune.

Berit Stokstad er en av våre mest erfarne rådgivere. Hun har samarbeidet med Infotjenester siden oppstarten, og har vært med oss for fullt siden 1993. Hun er utdannet fra Sosialtrygdens fagskole, og har flere års erfaring fra ulike oppgaver i Trygdeetaten - fra saksbehandler til fungerende trygdesjef og prosjektleder.

Kl. 13:30 IA-avtalen er forlenget – hvem kan nå kalle seg IA-bedrift?

En sofaprat mellom Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse og Knut Arild Vold, journalist, begge fra Infotjenester AS

 • Er egenmelding i IA blitt valgfritt nå?
 • Hvorfor velge utvidet egenmeldingsrett?
 • Hvilke IA-virkemidler er tilgjengelige og for hvem?

Atle Torp har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Kl. 13:50 Pause

Kl. 14:00 Sykefraværsarbeid i Moelven Modus – målrettet arbeid over tid

Kari Anne Hole, HR-ansvarlig, Moelven Modus og Berit Stokstad, juridisk rådgiver HR og ledelse, Infotjenester AS

 • Utvikling i sykefravær hos Moelven Modus over tid og forskjeller internt
 • Noen tiltak lykkes godt og andre ikke så godt..
 • Avgjørende med ledere og tillitsvalgte med på laget
 • Hva nå...?

Kari Anne Hole har vært ansatt som HR-ansvarlig i Moelven Modus i 10 år. Før dette arbeidet hun 14 år i bemanningsbransjen. Hun har gjennom lagidrett både som aktiv håndballspiller og trener lært mye om teamarbeid og viktigheten av å spille på lag med menneskene rundt seg. Hun er bosatt på Jessheim. Studiene har hun i hovedsak fra BI hvor hun har gjennomført HRM-studiet, og i tillegg har hun høyskoleutdannelse fra Økonomisk College.

Berit Stokstad er en av våre mest erfarne rådgivere. Hun har samarbeidet med Infotjenester siden oppstarten, og har vært med oss for fullt siden 1993. Hun er utdannet fra Sosialtrygdens fagskole, og har flere års erfaring fra ulike oppgaver i Trygdeetaten - fra saksbehandler til fungerende trygdesjef og prosjektleder.

Kl. 14:20 Reduser muskel- og skjelettplager – så lite skal faktisk til

Yngvar Andersen, treningsmotivator

 • Hyppighet av fysisk aktivitet er viktigere enn alt annet
 • Skap en kultur hvor alle har fokus på glede og god form og dermed øker egen energi og effektivitet
 • Foredraget baserer seg på egne erfaringer fra oppdrag i forskjellige virksomheter

Yngvar Andersen er treningsmotivator og folkekjær programleder fra NRK Puls. Dette er mannen som de siste ti årene har smilt, trent og gjort trening og en sunn livsstil både fristende og oppnåelig for veldig mange. Karen fra Sogn har en enkel, tydelig, ærlig og humørfylt måte å kommunisere på, og han holder pekefingeren veldig lavt. Yngvar mener at du bør anse trening som en jobb som må gjøres, og hans motto: "Berre gjer da", har hjulpet veldig mange ut av sofaen. Yngvar har studert på Norges idrettshøyskole. Han bor i Oslo, hvor han siden 2006 har eid treningssenteret Mykjemeir.

Kl. 14:50 Pause

Kl. 15:00 Hvordan følge opp en psykmelding?

Tor Åge Skagestad Eikerapen, psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi

 • Praktiske råd for god oppfølging av sykmeldte med utfordringer knyttet til psykisk helse
 • Bedre forståelse av hvordan psykisk helse kan påvirke den enkeltes arbeidsinnsats
 • Konkrete verktøy for samtaler med den sykmeldte

Tor Åge Skagestad Eikerapen er psykolog og spesialist i organisasjonspsykologi. Han er en av landets mest brukte foredragsholdere innenfor psykologi, organisasjon og ledelse hvor han er kjent for stor innlevelse og masse humor i sine sceneopptredener. Tor Åge er spesielt opptatt av ledelse, endring og arbeidsmiljø – og hva som skal til for at mennesker har det bra på jobb, samtidig som de presterer på et høyt nivå.

På denne konferansen vil han snakke om den dramatiske økningen av sykmeldinger relatert til lettere psykiske lidelser. Mange arbeidsgivere synes det er krevende å følge opp denne typen sykemeldinger og er usikre på hvordan de skal tilnærme seg den sykmeldte på en god måte. Hvordan kan arbeidsgiver følge opp ansatte som sliter med den psykiske helse på en måte som øker sjansene for at den det gjelder kommer tilbake på jobb? Hva må du tenke på før du går i samtale med den sykmeldte og hvordan kan du få en bedre forståelse for hva den ansatte sliter med?

Kl. 15:50 Sendingen avsluttes

Konferansedatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 3 450,- info_outline Ordinær pris kr 3 950,-
arrow_drop_down_circle