Streaming: Slik gjør du den årlige HMS-kontrollen

Få gjennomgang av sjekklisten du trenger

Har du gjort en vurdering av virksomhetens HMS-arbeid i 2018?

Vi viser deg hvordan i vårt 60 minutters lange digitale kurs – direkte fra vårt studio 31. januar.

Forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) stiller nemlig krav til at det skal foretas en overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. De fleste ledere løser dette ved å ha en årlig systemgjennomgang / revisjon, hvor man vurderer hva som fungerer, hva man må endre og om lovverket eller andre forutsetninger har eller vil endre seg.

En slik årlig gjennomgang er også en verdifull mulighet for øverste leder til å følge opp hvordan de oppgaver og plikter han/hun har ansvaret for ivaretas i bedriften, om de når de målene de har satt seg og planlegge nødvendige endringer.

Vår erfarne HMS-rådgiver Anne Sandtorp veileder deg gjennom punkt for punkt i Internkontrollforskriften, slik at du er godt rustet til HMS-gjennomgang i egen virksomhet.

Dette digitale kurset gir deg:

- oversikt over hvilke krav lovverket stiller i forbindelse med en slik HMS-gjennomgang
- konkrete eksempler og tips til gjennomføringen
- egen sjekkliste med tilhørende spørsmål, som du kan tilpasse og bruke som verktøy ved gjennomgangen av egen virksomhet
- Svar på dine spørsmål som du stiller i kurs-chatten

Kursdatoer

Abonnementspris kr 990,- info_outline
Ordinær pris kr 1 250,-

Velg sted og dato fra listen under.
Studio Infotjenester 31.01.2019 kl 10.00 Avholdt

 Målgruppe

Kurset passer for deg som er ansvarlig for å gjennomføre internrevisjon, ledere og verneombud

 Varighet

1 timer

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Gjennomgang av årets HMS-kontroll i praksis

1. Følges mål og handlingsplaner opp?
2. Fungerer organisasjonen hensiktsmessig i forhold til HMS-arbeidet?
3. Har det kommet regelverksendringer av betydning for bedriften din?
4. Medfører kartleggingene og tiltaksplanene du har gjennomført at HMS-forholdene er under kontroll?
5. Har du blitt kjent med forhold som bør risikovurderes?
6. Hvordan sørger du for involvering fra de ansatte?
7. Meldes det fra om feil og mangler? Kan du dokumentere hvordan sakene håndteres? Fungerer avvikssystemet?
8. Hva er status for kompetanse og opplæring?

Kursholdere

Anne Sandtorp

Infotjenester var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.
Les mer om Anne Sandtorp

arrow_drop_down_circle