Innføring i regnskap - digital utgave

En praktisk introduksjon til faget - i 4 deler

En praktisk innføring i regnskap

Under dette liveseminaret fra Simployer får du en grunnleggende innføring i regnskap, skatt og moms som gjør deg klar til å utføre praktiske regnskapsoppgaver.

Du lærer hvordan et regnskap er bygd opp, og hva slags dokumentasjon som finnes i regnskapet.

I tillegg får du en innføring i merverdiavgiftsloven, bokføringsloven og skatteloven.

Kurset er satt opp til erstatning for klasseromskurset som var planlagt med samme tema.

Du vil lære mer om:

  • Hvordan bilag skal bokføres og presenteres i årsregnskapet
  • Hvilke konsekvenser det kan få hvis dokumentasjonen ikke er god nok
  • Hva man kan kreve fradrag for
  • Hva forskjellen er mellom balanseføring og kostnadsføring
  • Hvorfor det er viktig å avstemme regnskapet

Praktisk informasjon:

  • Kurset er delt opp i 4 liveseminarer. Hvert seminar varer i 2 timer.
  • Du kan bruke pc, mobil eller nettbrett ved avspilling. Alle påmeldte deltakere har personlig innlogging til liveseminaret.
  • Du kan teste lyd og bilde fra din skjerm 15 minutter før kursstart. Vi anbefaler at du bruker hodetelefoner.
  • Når du er innlogget vil sendingen starte automatisk ved kursstart.
  • Sendingen være tilgjengelig for deg som opptak i 3 måneder etter kursdato

Kursdatoer

Abonnementspris kr 5 950,- info_outline
Ordinær pris kr 6 950,-

Velg sted og dato fra listen under.
Studio 25.05.2020 kl 10.00 Avholdt

 Målgruppe

Nye regnskapsmedarbeidere med liten erfaring i praktisk regnskapsarbeid

 Varighet

2 dager

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Regnskap

- Hvem er regnskapspliktige og bokføringspliktige
- Resultatregnskap og balanse – oppbygging og sammenheng
- Kontoplan - formål og praktisk bruk
- Kontering og eksempel på bokføring av ulike poster

Dokumentasjon – krav til bilag

- Oppbevaring - krav for ulike bilag og bransjer
- Salgsdokumentasjon – spesielle krav til ulike salgsdokumenter
- Innkjøpsdokumentasjon – hva må vi sjekke på fakturaer vi mottar fra leverandører
- Intern dokumentasjon – noe dokumentasjon må vi produsere selv, spesielle krav gjennomgås
- Annen dokumentasjon - eksempler gjennomgås

Dokumentasjon – krav til bilag

- Oppbevaring - krav for ulike bilag og bransjer
- Salgsdokumentasjon – spesielle krav til ulike salgsdokumenter
- Innkjøpsdokumentasjon – hva må vi sjekke på fakturaer vi mottar fra leverandører
- Intern dokumentasjon – noe dokumentasjon må vi produsere selv, spesielle krav gjennomgås
- Annen dokumentasjon - eksempler gjennomgås

Bokføringen

- Hva skal bokføres - krav i lov og forskrift
- Kontantomsetning – spesielt om krav til kontantomsetning
- Inngående faktura – hva må registreres og hvordan
- Utgående faktura - hva må registreres, samt noe om eksport
- Betalingsbilag – hva må registreres

Avstemminger

- Kasse – spesielle krav til kontanter
- Bank – hvordan avstemme og hvorfor gjør vi det
- Kunder – eksempel på avstemming

Fysiske driftsmidler

- Aktivering/utgiftsføring – hva er driftsmiddel, og når må vi aktivere illustrert med eksempler
- Vedlikehold/påkostning – klargjøring av skille mellom disse, og eksempler

Skatt

- Generelt - skattelovens generelle prinsipper med tanke på skatteplikt, fradragsrett osv.
- Representasjon – gjennomgår de spesielle kravene for denne type kostnader.
- Sosiale kostnader – hva har man fradrag for skattemessig

Merverdiavgift

- Hva innebærer merverdiavgiftsplikten – hva må gjøres når man er mva-pliktig
- Merverdiavgiftssystemet – hvordan er selve mva-systemet bygget opp
- Beregningsgrunnlaget - hva skal man beregnet utgående mva av
- Innførsel av varer - medfører snudd avregning av mva, gjennomgang av dette
- Innførsel av tjenester - skille mellom fjernleverbare og stedlige tjenester
- Fradrag for inngående mva – gjennomgang av reglene for fradragsrett
- Forholdsmessig fradrag – hvem må tenke på dette, og hvordan løses det
- Uttak – mva behandling ved uttak av varer og tjenester fra virksomheten

Kursholdere

Morten Thorkildsen

Morten har lang erfaring innen revisjon, regnskap, årsoppgjør og selskapsetableringer. Han jobber til daglig både som regnskapsfører/revisor og rådgiver innen regnskap/skatt/avgift. Han er utdannet ved Østfold distriktshøyskole og er registrert revisor og autorisert regnskapsfører.

arrow_drop_down_circle