Regnskap for lønnsmedarbeideren

Lær regnskapstemaene som er viktig for å løse dine oppgaver!

Kurset gir deg en god oversikt over hvordan vanlige utgiftstyper, som reiser, elektroniske kommunikasjonstjenester (bredbånd, telefon), velferd, gaver og kundepleie, skal vurderes opp mot ulike regelverk. Kurset behandler også problemstillinger som er felles for lønn og regnskap, som oppbevaringsregler og avstemming.

Viktige kursemner:

  • Oppbevaring av lønnsbilag
  • Dokumentasjon av reiseutgifter
  • Avstemming av lønn
  • Kundepleie


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 4 950,- info_outline
Ordinær pris kr 5 450,-

Velg sted og dato fra listen under.
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

 Målgruppe

Du som jobber med problemstillinger rundt lønn, regnskap, skatt og merverdiavgift. Kurset passer også for lønnsmedarbeidere som vil lære mer om regnskap/merverdiavgift eller regnskapsmedarbeidere som vil lære mer om lønn.

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 7 t skatterett/avgiftsrett Revisor: 7 t skatt

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

09:00
Kursstart

Innledning og begrepsavklaringer

- Hva legger vi i begrepene: trekk, avgift, skatt, rapportering, fradrag, naturalytelser, refusjoner og utgiftsgodtgjørelser

Hvordan dokumentere reisekostnader?

- Utlegg gjort av ansatte og andre
- Reisekostnader dekket av arbeidsgiver (Kurset omhandler ikke diettgodtgjørelse, se heller vårt kurs "Reiseregninger og reiseutgifter").

Oppbevaring av dokumenter/bilag

Vi går gjennom oppbevaringsreglene for dokumenter/bilag knyttet til:
- Lønn
- Reiseregninger
- Personal
- Toll

12:00 - 13:00
Lunsj

Utgifter til PC, telefon, bredbånd o.l. (ekom)

- Skatteplikt på kjøp og bruk?
- Hvordan behandle fradrag for skatt og merverdiavgift
– Hvordan er reglene når ansatte kjøper ut utstyr ved f.eks. fratredelse?

Utgifter tilknyttet til kunder og forretningsforbindelser (representasjon)

- Hvordan dokumentere utgiftene?
- Hvordan behandle fradrag for skatt og merverdiavgift, og eventuelt lønnsrapportering
- Eksempler på bevertningsutgifter, turer, gaver og reklamegjenstander

Utgifter til velferdstiltak

- Hvordan dokumentere utgiftene?
- Hvordan behandle fradrag for skatt og merverdiavgift og eventuelt lønnsrapportering
- Eksempler på trening, firmaturer, sponsing, bil og firmahytter

Avstemming av lønn mot regnskap

- Avstemming av lønn mot regnskapet, A-meldingen og ligningspapirer
- Praktisk eksempel
- Tips for gode rutiner og frister

16:00
Kurset avsluttes

Kursholdere

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Infotjenester i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.
Les mer om Espen Øren

arrow_drop_down_circle