Pensjoner - privat sektor

Hvordan veilede ansatte i pensjonsspørsmålGå til bestilling

Få klarhet i mulighetene og utfordringene som ligger i pensjonsregelverket

Pensjon oppleves for de fleste som sammensatt og komplisert. Endringene er mange og informasjonsbehovet stort. På kurset gir vi deg en gjennomgang av hovedreglene, mulighetene og utfordringene som følger av nytt regelverk. Etter kurset vil du ha tilstrekkelig kompetanse til å bedre kunne veilede og svare på spørsmål de ansatte måtte ha om pensjon.

Trenger du å lære mer om:
- endring i innskuddssatsene som utløper 31.12.16?
- hva du må kunne for å veilede dine ansatte i pensjonsspørsmål?
- de nylige endringene i uføretrygd og uførepensjon?

 

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.
Les mer om Atle Torp

09:00
Pensjonsreformen

- De tre pensjonspilarene - Noen sannheter og myter om pensjon - Pensjonsreformen – hvem blir berørt? - Alderspensjon er kun en av flere pensjonsytelser. Hva gjelder øvrige pensjonsytelser? - Et tilnærmet utømmelig informasjonsbehov - hvor går grensen arbeidsgiver-rådgiver?

10:10
Alderspensjon fra NAV

- Ny og gammel opptjeningsmodell - Levealderjustering og fleksibelt uttak - Regulering av løpende alderspensjon - Alderspensjon i kombinasjon med videre arbeid - Alderspensjon i kombinasjon med andre ytelser fra NAV

11:10
Avtalefestet pensjon (AFP)

- AFP privat sektor - Kort om hovedforskjellene på AFP i privat og offentlig sektor - Hovedvilkår og de vanligste fallgruvene - Beregning og sammensetning - AFP i kombinasjon med andre ytelser

12:00
Lunsj

13:00
Tjenestepensjon fra arbeidsgiver

- Tjenestepensjonsordninger i privat sektor - Ytelsesbasert - Innskuddsbasert - Nye maksimalsatser og ny fordelingsprofil. Hva gjør vi nå? - Satsstruktur og knekkpunkt i eksisterende innskuddsordninger - overgangsregler (2016) - Hybrid tjenestepensjon - De prinsipielle forskjellene på hybrid og innskudd - Hvilke endringer må vi gjøre? Hva bør vi gjøre? Når bør endringen skje?

15:00
Ny uføretrygd og ny uførepensjon fra 2015

- Beregning og sammensetning av ny uføretrygd fra NAV - Hva betyr nye regler for uførepensjon tilknyttet tjenestepensjonsordninger? - Hvilke endringer må vi gjøre? Hva bør vi gjøre? Når må/bør endringen skje?

15:45
Oppsummering

- Veien videre, hva gjenstår og hva kommer når?

16:00
Kurset avsluttes

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

 Målgruppe

HR/personal, tillitsvalgte og personer som får spørsmål relatert til pensjon i privat sektor.

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 7 t rettslære Revisor: 5 t annet

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 4 950,- info_outline Ordinær pris kr 5 650,-
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

arrow_drop_down_circle