Oppfølging av sykmeldte for HR/personal

Rettigheter og plikter ved sykefraværGå til bestilling

Lær å bruke riktige virkemidler

Med oversikt over aktuelle virkemidler og samarbeidspartnere i sykefraværsoppfølgingen, vil du etter kurset settes i stand til å redusere sykefraværet på din arbeidsplass. Vi viser hvordan du enkelt kan håndtere oppfølgingen og kommunikasjonen med NAV og hvor langt arbeidsgiver bør gå i tilretteleggingen. Du vil dermed få den sykmeldte raskere tilbake i arbeid.

Du vil lære:
- Virkemidler for å redusere sykefraværet på din arbeidsplass
- Hva du skal gjøre når oppfølgingen internt «har gått i stå»?
- Når du kan vurdere arbeidsforholdet?

Kurset retter seg mot virksomheter både med og uten IA-avtale.

 

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.
Les mer om Atle Torp

09:00
Oppfølging på arbeidsplassen

- Hvem gjør hva i sykefraværsarbeidet: arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV og lege - Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt, hvor langt må arbeidstaker strekke seg? - Arbeidstakers medvirkning – hvor går grensene? - Tips og råd til oppfølgingsplaner - Hvordan jobbe under en sykmeldingsperiode? - Oppfølgingsplanen som verktøy for strukturert oppfølging - Dialogmøte med ansatt og NAV

Oppfølging – langtidsfravær

- Hva finnes av videre stønadsordninger fra NAV? - Arbeidsavklaringspenger og uføretrygd fra folketrygden - Hvordan skal arbeidstaker dokumentere sykefravær utover sykepengeåret? - Hvordan skal arbeidsgiver følge opp langtidsfravær?

12:00
Lunsj

13:00
Virkemidler og tiltak i sykefraværsarbeidet

- Bruk av dialogmøte 2 og 3 - Oppfølging og virkemidler fra NAV - Hva finnes av arbeidsrettede tiltak? - Hva kan NAV bidra med?

Resultatet av en oppfølging

- Arbeidstaker er tilbake i jobb helt eller delvis - Rettigheter og plikter etter 1 års fravær - Når kan arbeidsgiver vurdere arbeidsforholdet?

15:00
Kurset avsluttes

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

 Målgruppe

HR/personalmedarbeidere eller andre som har ansvaret for sykefraværsarbeidet i din virksomhet.

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 4 950,- info_outline Ordinær pris kr 5 650,-
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

arrow_drop_down_circle