Streaming: Omstilling og endringer av arbeidsoppgaver i staten

Hva sier lovverket?

Omstilling - en krevende prosess

De siste årene har det vært flere omstillinger og endringer i staten. Omstillingsbegrepet er vidt, og kan handle om alt fra mindre endringer internt i en virksomhet til sammenslåinger av to eller flere virksomheter, nedbemanning eller for eksempel flytting av statlige virksomheter. Det kan også handle om endring av arbeidsoppgaver som bare berører én eller noen få ansatte.

Omstillingsprosesser er generelt krevende uansett hva slags type endring det dreier seg om. Det er derfor viktig å kjenne til hvilke regler man må forholde seg til i en omstillingsprosess og hvordan man skal gjennomføre dette i praksis. 

Lær mer om: 

Hva får du med streaming direkte?
- Se kurset direkte hjemme eller på kontoret
- Mulighet til å stille spørsmål underveis i sendingen gjennom vår chatfunksjon
- Tilgang til sendingen i 2 måneder

Du trenger kun pc/mobil/nettbrett med lyd og tilgang til internett.

Kursdatoer

Abonnementspris kr 1 450,- info_outline
Ordinær pris kr 1 950,-

Velg sted og dato fra listen under.
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

 Målgruppe

Ledere med personalansvar og HR-ledere i staten

 Varighet

2 timer

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

10:00
Sendingen starter

Kort innledning om omstilling og endringer av arbeidsoppgaver

- Hva og hvorfor?
- Ulike roller i endrings- og omstillingsarbeid
- Planlegging av endrings- og omstillingsprosesser
- Medbestemmelse – Hovedavtalen i staten
- Kort om særavtale om bruk av virkemidler ved omstilling i staten

Rammene for arbeidsgivers styringsrett

- Hvilke endringer må arbeidstaker finne seg i?
- Spesielt om lederstillinger
- Hva gjelder hvis virksomheten flytter?

Arbeidstakers rett til å følge sine arbeidsoppgaver ved omstilling

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

12:00
Sendingen avsluttes

Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
Les mer om Ragni Myksvoll Singh

arrow_drop_down_circle