Ny som leder

Kompetansen for å lykkes i lederrollen

Å lykkes som ny leder

Å være ny i lederrollen kan være krevende, med forventninger fra ulike kanter. Mange blir ledere uten å ha fått nødvendig opplæring og støtte selv om det er en essensiell forutsetning for å lykkes i rollen. Vi ønsker at nye ledere skal lykkes og tilbyr dette lederkurset for å sikre grunnleggende kompetanse for nybakte ledere.

Første del av opplæringen går over en intensiv dag der du som deltager blir bevisstgjort på lederrollen, øker lederkompetansen din og får lederverktøy du trenger. Programmet denne dagen vil gjennomføres som en blanding av forelesning og diskusjon. Det legges også opp til praktiske øvelser.

Andre del inkluderer to E-læringskurs som du tar etter dagskurset. Det er en modul der du lærer det du trenger om riktig sykefraværsoppfølging og en modul på arbeidsmiljøloven og relevant regelverk ift. arbeidsrett og HMS. E-læringskursene kan du gjøre når du vil, på egen pc.

Hva lærer du?

  • Rolleforståelse – hva forventes det av deg som leder?
  • Hvordan lede og motivere ulike mennesketyper for å sikre fremdrift
  • Grunnleggende innføring i effektive ledelsesteorier
  • Å håndtere motstand og vanskelige samtaler
  • Fallgruver og suksesskriterier i lederrollen

  


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 4 950,- info_outline
Ordinær pris kr 5 450,-

Velg sted og dato fra listen under.
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

 Målgruppe

Om du er eller skal bli leder for første gang

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

09:00
Kurset starter

Det blir avholdt pauser underveis og lunsj serveres kl. 12:00 - 13:00

Fra fagperson til leder

- Rolleavklaring – fra medarbeider til leder
- Min lederplattform – hvilke styrker har jeg? Og hva ønsker jeg å utvikle?
- Arbeidsgivers styringsrett sett i lys av dagens arbeidsliv

Ledelse av team og medarbeidere

- Hva kjennetegner et effektivt team?
- Indre og ytre motivasjon motivasjonsfaktorer – hva fungerer
- Hvordan lede på tvers av generasjoner, livsfaser og forskjellig verdisyn
- Endringsledelse, hvordan skape oppslutning og håndtere motstand

Kommunikasjon og ledelse

- Være mer interessert enn interessant
- Coachende ledelse og samtaleteknikker (bl.a. aktiv lytting, den vanskelige samtalen)
- Tydelig lederskap – det handler om å være tett på

16:00
Kursdagen avsluttes

Kursholdere

Sveinung Røseid

Sveinung Røseid har mange års erfaring fra HR i teknologi, telekom og varehandel. Fra roller som HR-rådgiver, rekrutteringssjef og HR-direktør har han opparbeidet seg breddeerfaring fra HR, og spesialistkompetanse på felt som for eksempel rekruttering og utvelgelse. I dag jobber han som konsulent i eget selskap, hr Røseid. Her jobber han med å utvikle HR-prosesser hos oppdragsgivere.

arrow_drop_down_circle