Ny som leder

Kompetansen for å lykkes i lederrollenGå til bestilling

Å lykkes som ny leder

Å være ny i lederrollen kan være krevende, med forventninger fra ulike kanter. Mange blir ledere uten å ha fått nødvendig opplæring og støtte selv om det er en essensiell forutsetning for å lykkes i rollen. Vi ønsker at nye ledere skal lykkes og tilbyr dette lederkurset for å sikre grunnleggende kompetanse for nybakte ledere.

Første del av opplæringen går over en intensiv dag der du som deltager blir bevisstgjort på lederrollen, øker lederkompetansen din og får lederverktøy du trenger. Programmet denne dagen vil gjennomføres som en blanding av forelesning og diskusjon. Det legges også opp til praktiske øvelser.

Andre del inkluderer to E-læringskurs som du tar etter dagskurset. Det er en modul der du lærer det du trenger om riktig sykefraværsoppfølging og en modul på arbeidsmiljøloven og relevant regelverk ift. arbeidsrett og HMS. E-læringskursene kan du gjøre når du vil, på egen pc.

Hva lærer du?

  


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Sveinung Røseid

Sveinung Røseid har mange års erfaring fra HR i teknologi, telekom og varehandel. Fra roller som HR-rådgiver, rekrutteringssjef og HR-direktør har han opparbeidet seg breddeerfaring fra HR, og spesialistkompetanse på felt som for eksempel rekruttering og utvelgelse. I dag jobber han som konsulent i eget selskap, hr Røseid. Her jobber han med å utvikle HR-prosesser hos oppdragsgivere.

09:00
Kurset starter

Det blir avholdt pauser underveis og lunsj serveres kl. 12:00 - 13:00

Fra fagperson til leder

- Rolleavklaring – fra medarbeider til leder
- Min lederplattform – hvilke styrker har jeg? Og hva ønsker jeg å utvikle?
- Arbeidsgivers styringsrett sett i lys av dagens arbeidsliv

Ledelse av team og medarbeidere

- Hva kjennetegner et effektivt team?
- Indre og ytre motivasjon motivasjonsfaktorer – hva fungerer
- Hvordan lede på tvers av generasjoner, livsfaser og forskjellig verdisyn
- Endringsledelse, hvordan skape oppslutning og håndtere motstand

Kommunikasjon og ledelse

- Være mer interessert enn interessant
- Coachende ledelse og samtaleteknikker (bl.a. aktiv lytting, den vanskelige samtalen)
- Tydelig lederskap – det handler om å være tett på

16:00
Kursdagen avsluttes

 Målgruppe

Om du er eller skal bli leder for første gang

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 4 950,- info_outline Ordinær pris kr 5 450,-
Avholdt Oslo 12.06.2018 kl 09.00 - 12.06.2019 kl 16.00
Meld på Oslo 04.04.2019 kl 09.00 - kl 16.00
Meld på Oslo 12.06.2019 kl 09.00 - kl 16.00

arrow_drop_down_circle