Merverdiavgiften 2020

- Avgiftsplikt - fradragsrett - viderefaktureringGå til bestilling

Kurset gir deg oversikt over merverdiavgiftssystemet og nytt regelverk. Kursleder går gjennom ulike aktuelle problemstillinger som Infotjenesters kunder har erfart, og du får hjelp til å løse momsutfordringer i fremtiden. Oppgaveløsning og diskusjon er en del av kurset for å skape en praktisk vinkling på en rekke aktuelle problemstillinger og utfordringer relatert til merverdiavgift.

Du vil lære mer om:
- Å få de fradragene din virksomhet har krav på
- Viderefakturering med eller uten merverdiavgift 
- Hvordan håndtere merverdiavgift på tvers av landegrenser
- Hvordan beregne og bokføre importmoms

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt stine.hildebrandt@simployer.com for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Roar Thorbjørnsen

Avdelingsdirektør ved Sentralskattekontoret for storbedrifter. Er utdannet revisor og har tidligere erfaring som spesialrevisor i Skatteetaten.

Espen Øren

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.
Les mer om Espen Øren

09:00
Oppbygning av merverdiavgiftssystemet

- Hvordan skille mellom avgiftspliktig, avgiftsfri og avgiftsunntatt omsetning

10:00
Grunnlaget for merverdiavgiftsberegningen

- Hva skal det beregnes merverdavigift av?
- Viderefakturering: Er det omsetning, utlegg eller kostnadsdeling?

11:30
Fradragsretten for inngående merverdiavgift

- Omfanget av fradragsretten
- I hvilke tilfeller har vi ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift?
- I hvilke tilfeller har vi forholdsmessig fradrag for inngående merverdiavgift?

12:00
Lunsj

13:00
Fradragsretten for inngående merverdiavgift fortsetter

13:40
Import og eksport av varer og tjenester

- Kjøp av varer fra utlandet eller kjøp av varer i Norge fra en utenlandsk leverandør?
- Kjøp av tjenester og kjøp av fjernleverte tjenester fra utlandet - forskjeller?
- Når kan vi fakturere uten merverdiavgift ved eksport av varer og tjenester?

14:45
Utleie av fast eiendom og frivillig registrering

- Hva innebærer en frivillig registrering?
- Husleie - med eller uten merverdiavgift?
- I hvilke tilfeller kommer justeringsreglene inn?

15:30
MVA-meldingen

- Oversikt over poster og beregning av innførselsmerverdiavgift

16:00
Kurset avsluttes

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

 Målgruppe

Regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 7 t skatterett/avgiftsrett. Revisor: 7 t skatt

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 3 950,- info_outline Ordinær pris kr 4 450,-
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

arrow_drop_down_circle