Lønnsoppdateringen 2018

Din årlige oppdatering for riktig behandling av lønnsytelserGå til bestilling

Det er viktigere enn noen gang å kunne behandle lønnsytelser på korrekt måte, ettersom valg av lønnsart vil styre innrapportering på a-meldingen. Arbeidsgiver har ansvaret for korrekt behandling av lønnsartene med tanke på skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering, og feilbehandling kan få skattemessige konsekvenser for arbeidstaker og avgiftsmessige konsekvenser for arbeidsgiver. Arbeidsgiver kan også bli ilagt tvangsmulkt ved feil i innrapportering på a-melding.

Vi gir deg en oppdatering og en oversikt over de regler som gjelder for det enkelte inntektsår. Vi tar for oss endringer som har kommet i 2018 og endringer som vil gjelde fra 2019.

Vi går gjennom bl.a. dette:

- Endrede skatteregler på diettområdet fra 2018
- Nye regler for naturalytelser
- Endringer i viktige satser for 2018 og 2019
- Fri parkering på arbeidsstedet
- Gratis lading av el-biler på arbeidsstedet
- Utbetaling av godtgjørelser som er opptjent forrige inntektsår – hvilke skatteregler gjelder?
- Halvt skattetrekk før jul
- Korrigering ved feil skattetrekk
- Korrigering ved feilutbetaling av lønn

Kursholdere

Johnny Nymark

Johnny har vært en engasjerende bidragsyter hos Infotjenester helt siden 80-tallet. Han er utdannet skatterevisor, og har bakgrunn fra både Skatteetaten og som lærer og undervisningsleder ved skatteetatskolen.
Les mer om Johnny Nymark

Øivind Elvestad

Øivind Elvestad

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Infotjenester. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.
Les mer om Øivind Elvestad

09:00
Aktuelle emner

- Endringer i statens særavtaler for reiser i Norge og utlandet – hva skjedde etter tvisteløsning og nemndsbehandling?
- Endrede skatteregler på diettområdet fra 2018
- Endringer i viktige satser for 2018 og 2019
- Utbetaling av godtgjørelser som er opptjent forrige inntektsår – hvilke skatteregler gjelder?
- Halvt skattetrekk før jul
- Fri parkering på arbeidsstedet
- Gratis lading av el-biler på arbeidsstedet
- Nye regler for naturalytelser
- Korrigering ved feil skattetrekk
- Korrigering ved feilutbetaling av lønn
- Endringer på lønnsområdet som vil gjelde fra 2019

12:00
Lunsj

13:00
Aktuelle emner fortsetter

A-meldingen – erfaringer og utvalgte problemstillinger

- Erfaringer og utfordringer med a-meldingen
- Tvangsmulkt, start- og sluttdato, feilmeldinger, stillingsprosent og identifisering o.l.
- Samleoppstilling til arbeidstaker
- Eksempler på innrapportering og endringer

Korrekt behandling av lønnsarter

- Viktige lønnsarter som ofte skaper usikkerhet for arbeidsgiver - etter deltakernes ønsker

15:45 - 16:00
Oppsummering og avslutning

Kurset avsluttes kl 16:00. Tidspunktet for temaene kan bli justert.

 Målgruppe

Lønnsmedarbeidere, regnskapsførere, revisorer, kontrollører i Skatteetaten og andre som jobber med lønn.

 Etterutdanning

Regnskapsførere: 7t skatterett/avgiftsrett. Revisor: 7t skatt

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 4 950,- info_outline Ordinær pris kr 5 450,-
Avholdt Bergen 12.12.2018 kl 09.00 - kl 16.00
Avholdt Oslo 11.12.2018 kl 09.00 - kl 16.00
Avholdt Stavanger 13.12.2018 kl 09.00 - kl 16.00
Avholdt Trondheim 11.12.2018 kl 09.00 - kl 16.00

arrow_drop_down_circle