Lønn & Personaldagen 2018 - Trondheim

Norges største fagdag innen lønn og personalGå til bestilling

TRONDHEIM, Radisson Blu Royal Garden Hotel, 11. september 2018

  

Vi sender også direkte fra 4 av seminarene. Klikk her for mer informasjon

Nedenfor finner du programmet til Den Store Lønn & Personaldagen i Trondheim. Du skal velge 1 seminar pr. time, hvor hver time har 3 paralleller. Du velger dine favoritter på påmeldingssiden. I siste time kommer Arnt Sæther og skal fortelle om hvordan du kan jobbe som gledesspreder.

Vi har delt inn seminarene i følgende kategorier og du kan velge etter eget ønske:
 Lønn
 HR/personal
 HR og ledelse


Ta kontakt med oss på kurs@infotjenester.no om det er noe du lurer på!

Program:

Kl. 08:00 - 09:00

Registrering starter

Kl. 09:00

Vi ønsker velkommen

VELG TIME FOR TIME BLANT 3 PARALLELLER:

(valgene gjøres på påmeldingssiden)

Kl. 09:15

Oppbevaringsregler i ny personopplysningslov (GDPR)

- Krav om informasjon til arbeidstaker og rett til innsyn
- Oppbevaringstid og oppevaringsform i henhold til norsk lov


Seminaransvarlige:
Hans Gjermund Gauslaa, juridisk rådgiver HR og ledelse, og Morten Torkildsen, registrert revisor

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Infotjenester og arbeidsrettsområdet siden 1996. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 6 års erfaring som saksbehandler og byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Morten har lang erfaring innen revisjon, regnskap, årsoppgjør og selskapsetableringer. Han jobber til daglig både som regnskapsfører/revisor og rådgiver innen regnskap/skatt/avgift.

Kl. 09:15

Nyheter på arbeidsrettsområdet

- Endringer i arbeidsmiljøloven om fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak
- Regler om arbeidstid og reisetid i endring


Seminaransvarlig:
Torgeir A. Bjørnland, juridisk rådgiver HR og ledelse

Torgeir er en av våre mest erfarne rådgivere. Han er utdannet jurist, er tidligere sivilansatt i Forsvaret og juridisk konsulent i arbeidstilsynet. Han har vært hos Infotjenester siden 1989.

Kl. 09:15

De største AFP-fellene – hva er absolutt og hva kan repareres (kun for privat sektor)

- Ny arbeidsgiver eller permisjoner de siste årene
- Sluttpakker og inntekt fra andre arbeidsgivere


Seminaransvarlig:
Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Kl. 10:00

Pause

Kl. 10:15

Nye beregningsregler for sykepenger

- Hovedregel arbeidsgiverperioden = 3 siste kalendermåneder
- Hvilke inntektstyper skal inngå: Bonus, provisjoner og helligdagstillegg


Seminaransvarlig: Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Kl. 10:15

Nytt personvernregelverk - dette må arbeidsgiver kjenne til

- Hva må du være bevisst på ved rekruttering?
- Hva må du huske på ved administrasjon og oppfølging av ansettelsesforholdet?


Seminaransvarlig:
Hans Gjermund Gauslaa, juridisk rådgiver HR og ledelse

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Infotjenester og arbeidsrettsområdet siden 1996. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 6 års erfaring som saksbehandler og byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

 

Kl. 10:15

Fra medarbeider til leder

- Det krevende identitetsskiftet
- Lederen som rollemodell


Seminaransvarlig:
Jørn Eriksen, seniorkonsulent, Asessit AS

Jørn er seniorkonsulent i Assessit og har hatt leder- og organisasjonsutvikling som arbeidsfelt de siste ti årene. Han har spesielt jobbet med lederutvikling, ledercoaching, endringsprosesser og prosjektarbeid. FINN, BDO, Borregaard, Rema 1000, Justisdepartementet, Innovasjon Norge, Sykehuspartner og Oslo kommune er eksempler på virksomheter han har jobbet mye med, og lært mye av. Han foreleser i endringsledelse og prosjektarbeid for Høyskolen i Sørøst-Norge og Høyskolen i Innlandet og har en mastergrad i ledelse, lederutvikling og innovasjon.

Kl. 12:00

Lunsj

Kl. 13:00

Nye diettregler

- Skatt på dagdiett – den nye normalen?
- Hvordan beregne diett og måltidstrekk


Seminaransvarlig:
Øivind A. Elvestad, rådgiver økonomi

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Infotjenester. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.

Kl. 13:00

Slik utformer du en god arbeidsavtale

- Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til innhold i arbeidsavtalen?
- Hvilke fallgruver må du unngå?


Seminaransvarlig:
Torgeir A. Bjørnland, juridisk rådgiver HR og ledelse

Torgeir er en av våre mest erfarne rådgivere. Han er utdannet jurist, er tidligere sivilansatt i Forsvaret og juridisk konsulent i arbeidstilsynet. Han har vært hos Infotjenester siden 1989.

Kl. 13:00

Fra "lønnsmottaker" til "drømmemedarbeider"

- Drivere av gode arbeidsprestasjoner
- Hvordan få de ansatte til å skinne?


Seminaransvarlig:
Jørn Eriksen, seniorkonsulent, Asessit AS

Jørn er seniorkonsulent i Assessit og har hatt leder- og organisasjonsutvikling som arbeidsfelt de siste ti årene. Han har spesielt jobbet med lederutvikling, ledercoaching, endringsprosesser og prosjektarbeid. FINN, BDO, Borregaard, Rema 1000, Justisdepartementet, Innovasjon Norge, Sykehuspartner og Oslo kommune er eksempler på virksomheter han har jobbet mye med, og lært mye av. Han foreleser i endringsledelse og prosjektarbeid for Høyskolen i Sørøst-Norge og Høyskolen i Innlandet og har en mastergrad i ledelse, lederutvikling og innovasjon.

Kl. 13:45

Pause

Kl. 14:00

Nye skatteregler for naturalytelser

- Mange nye plikter for lønnsmedarbeideren!
- Ny skattlegging av gaver, rabatter, avis og overtidsmat


Seminaransvarlig:
Øivind A. Elvestad, rådgiver økonomi

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Infotjenester. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.

Kl. 14:00

Nye regler for foreldrepenger

- Ny inndeling av mødre- og fedrekvote
- Utvidet permisjon ved flerbarnsfødsler


Seminaransvarlig:
Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Kl. 14:00

Ny likestillings- og diskrimineringslov

- Hva er de viktigste endringene for arbeidsgiver?
- Spesielt om forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel


Seminaransvarlig:
Torgeir A. Bjørnland, juridisk rådgiver HR og ledelse

Torgeir er en av våre mest erfarne rådgivere. Han er utdannet jurist, er tidligere sivilansatt i Forsvaret og juridisk konsulent i arbeidstilsynet. Han har vært hos Infotjenester siden 1989.

Kl. 14:45

Pause

Kl. 15:00

Arnt Sæther - Hvordan jobbe som gledesspreder?


Arnt Sæther

Arnt har arbeidet som foredragsholder siden 1994. Utover å holde foredrag benyttes han som inspirator i bedrifter. En del av arbeidet hans går også ut på å være refleksjonspartner for ledere. Hvordan lede med glede? Hvordan gjøre bedriften gladere? I foredraget “Hvordan jobbe som gledesspreder”, forteller Arnt oss om nettopp hvor viktig glede er for mennesker. Alvor, ettertenksomhet og ikke minst mye latter er stikkord for avslutningsforedraget.

Kl. 16:00

Takk for i dag og vel hjem

Konferansedatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 3 300,- info_outline Ordinær pris kr 3 600,-
Avholdt Trondheim 11.09.2018 kl 09.00 - kl 16.00
arrow_drop_down_circle