Lønn & Personaldagen 2018 - Oslo dag 2 (FULLT)

Norges største fagdag innen lønn og personal



Gå til bestilling

Dagen er fulltegnet! Gå til konferansen 9. oktober her

OSLO, Radisson Blu Scandinavia Hotel, 18. september 2018

 



 

Vi sender også direkte fra 4 av seminarene. Klikk her for mer informasjon

Nedenfor finner du programmet til Den Store Lønn & Personaldagen i Oslo 18. september. Du skal velge 1 seminar pr. time, hvor hver time har 4 (og 5) paralleller. Du velger dine favoritter på påmeldingssiden.I siste time kommer Marco Elsafadi og skal snakke om selvtillit, selvfølelse og relasjonens kraft.

Vi har delt inn seminarene i følgende kategorier og du kan velge etter eget ønske:
 Lønn
 HR/personal
 HR og ledelse
 Juridiske rammer
 Litt av hvert


Ta kontakt med oss på kurs@infotjenester.no om det er noe du lurer på!

Program:

Kl. 08:00 - 09:00

Registrering starter

Kl. 09:00

Vi ønsker velkommen

VELG TIME FOR TIME BLANT 4/5 PARALLELLER:

(valgene gjøres på påmeldingssiden)

Kl. 09:15

Oppbevaringsregler i ny personopplysningslov (GDPR)

- Krav om informasjon til arbeidstaker og rett til innsyn
- Oppbevaringstid og oppevaringsform i henhold til norsk lov


Seminaransvarlige:
Espen Øren, rådgiver økonomi, og Camilla Schie Veslum, juridisk rådgiver HR og ledelse

Espen startet som rådgiver hos Infotjenester i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla med på laget hos Infotjenester i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett. Hun har erfaring som advokatfullmektig og som rådgiver i Utdanningsdirektoratet og i Eidsberg kommune.

Kl. 09:15

Sykefravær utover maksdato

- Oppfølging og dokumentasjon
- Opptjeningsregler for ny rett til sykepenger


Seminaransvarlig:
Berit Stokstad, juridisk rådgiver HR og ledelse

Berit er en av våre mest erfarne rådgivere. Hun har samarbeidet med Infotjenester siden oppstarten, og har vært med oss for fullt siden 1993. Hun er utdannet fra Sosialtrygdens fagskole, og har flere års erfaring fra ulike oppgaver i Trygdeetaten - fra saksbehandler til fungerende trygdesjef og prosjektleder.

Kl. 09:15

De største AFP-fellene – hva er absolutt og hva kan repareres (kun for privat sektor)

- Ny arbeidsgiver eller permisjoner de siste årene
- Sluttpakker og inntekt fra andre arbeidsgivere


Seminaransvarlig:
Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Kl. 09:15

Ny likestillings- og diskrimineringslov

- Hva er de viktigste endringene for arbeidsgiver?
- Spesielt om forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel


Seminaransvarlig:
Hans Gjermund Gauslaa, juridisk rådgiver HR og ledelse

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Infotjenester og arbeidsrettsområdet siden 1996. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 6 års erfaring som saksbehandler og byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Kl. 10:00

Pause

Kl. 10:15

Nye beregningsregler for sykepenger

- Hovedregel arbeidsgiverperioden = 3 siste kalendermåneder
- Hvilke inntektstyper skal inngå: Bonus, provisjoner og helligdagstillegg


Seminaransvarlig: Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Kl. 10:15

Deltidsansattes rett til sykepenger og feriedager

- Retten til sykepenger, egenmelding og syke barn dager
- Hvordan behandle feriedager og feriepenger


Seminaransvarlige:
Berit Stokstad og Hans Gjermund Gauslaa, begge juridiske rådgiver HR og ledelse

Berit er en av våre mest erfarne rådgivere. Hun har samarbeidet med Infotjenester siden oppstarten, og har vært med oss for fullt siden 1993. Hun er utdannet fra Sosialtrygdens fagskole, og har flere års erfaring fra ulike oppgaver i Trygdeetaten - fra saksbehandler til fungerende trygdesjef og prosjektleder.

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Infotjenester og arbeidsrettsområdet siden 1996. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 6 års erfaring som saksbehandler og byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Kl. 10:15

Fra medarbeider til leder

- Det krevende identitetsskiftet
- Lederen som rollemodell


Seminaransvarlig: Hege Greaker, rådgiver HR og ledelse

Hege er vår ekspert på HR. Hun er ei engasjert dame som har god bredde og dybdekunnskap om HR og i HRs rolle i organisasjoner. Hege har lang erfaring i å jobbe praktisk med HR, men også strategisk og forretningsorientert. Hun er opptatt av at HR oppleves som internt konsistent, ved å levere aktiviteter som er tilpasset hverandre og som er komplementære slik at de forsterker hverandre.

Kl. 10:15

Nytt personvernregelverk - dette må arbeidsgiver kjenne til

- Hva må du være bevisst på ved rekruttering?
- Hva må du huske på ved administrasjon og oppfølging av ansettelsesforholdet?


Seminaransvarlig: 
Camilla Schie-Veslum, juridisk rådgiver HR og ledelse

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla med på laget hos Infotjenester i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett. Hun har erfaring som advokatfullmektig og som rådgiver i Utdanningsdirektoratet og i Eidsberg kommune.

Kl. 10:15

Hyppig stilte spørsmål lønn/skatt

- Aktuelle temaer fra fagsupporten (omhandler ikke diett)
- Bestreber oss på å gi konkrete svar og forslag til løsning


Seminaransvarlig: Øivind A. Elvestad, rådgiver økonomi

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Infotjenester. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.

 

Kl. 12:00

Lunsj

Kl. 13:00

Nye diettregler

- Skatt på dagdiett – den nye normalen?
- Hvordan beregne diett og måltidstrekk


Seminaransvarlig:
Espen Øren, rådgiver økonomi

Espen startet som rådgiver hos Infotjenester i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Kl. 13:00

Nye regler for foreldrepenger

- Ny inndeling av mødre- og fedrekvote
- Utvidet permisjon ved flerbarnsfødsler


Seminaransvarlig:
Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Kl. 13:00

Fra "lønnsmottaker" til "drømmemedarbeider"

- Drivere av gode arbeidsprestasjoner
- Hvordan få de ansatte til å skinne?


Seminaransvarlig: Hege Greaåker, rådgiver HR og ledelse

Hege er vår ekspert på HR. Hun er ei engasjert dame som har god bredde og dybdekunnskap om HR og i HRs rolle i organisasjoner. Hege har lang erfaring i å jobbe praktisk med HR, men også strategisk og forretningsorientert. Hun er opptatt av at HR oppleves som internt konsistent, ved å levere aktiviteter som er tilpasset hverandre og som er komplementære slik at de forsterker hverandre.

Kl. 13:00

Nyheter på arbeidsrettsområdet

- Endringer i arbeidsmiljøloven om fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak
- Regler om arbeidstid og reisetid i endring


Seminaransvarlig: Hans Gjermund Gauslaa, juridisk rådgiver HR og ledelse

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Infotjenester og arbeidsrettsområdet siden 1996. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 6 års erfaring som saksbehandler og byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Kl. 13:00

Arbeidsmiljø: Kravene som stilles ved tilsyn og skaderapportering

- Varsel om tilsyn - slik forbereder du deg og gjenomfører med stil
- Din rapportering av skader og yrkessykdom er avgjørende for arbeidstakeren din. Dette må du gjøre.


Seminaransvarlige:
Anne Sandtorp, rådgiver HMS, og Berit Stokstad, juridisk rådgiver HR og ledelse

Anne er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Hun har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedriftshelsetjeneste.

Berit er en av våre mest erfarne rådgivere. Hun har samarbeidet med Infotjenester siden oppstarten, og har vært med oss for fullt siden 1993. Hun er utdannet fra Sosialtrygdens fagskole, og har flere års erfaring fra ulike oppgaver i Trygdeetaten - fra saksbehandler til fungerende trygdesjef og prosjektleder.

Kl. 13:45

Pause

Kl. 14:00

Nye skatteregler for naturalytelser

- Mange nye plikter for lønnsmedarbeideren!
- Ny skattlegging av gaver, rabatter, avis og overtidsmat


Seminaransvarlig: Øivind A. Elvestad, rådgiver økonomi

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Infotjenester. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.

Kl. 14:00

Varsling av kritikkverdige forhold - enda en lovendring?

- Varslingsrutiner: Krav, praksis og utfordringer - Varslingsutvalgets forslag til endringer
- #Metoo - forebygging og håndtering eksemplifisert gjennom praktisk case


Seminaransvarlig:
Anne Sandtorp, rådgiver HMS

Anne er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Hun har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedriftshelsetjeneste.

Kl. 14:00

God HR-praksis ved internrekruttering - crossboarding

- Suksess i én rolle betyr ikke automatisk suksess i neste
- Gode råd til vellykket rollebytte


Seminaransvarlig: 
Hege Greaker, rådgiver HR og ledelse

Hege er vår ekspert på HR. Hun er ei engasjert dame som har god bredde og dybdekunnskap om HR og i HRs rolle i organisasjoner. Hege har lang erfaring i å jobbe praktisk med HR, men også strategisk og forretningsorientert. Hun er opptatt av at HR oppleves som internt konsistent, ved å levere aktiviteter som er tilpasset hverandre og som er komplementære slik at de forsterker hverandre

Kl. 14:00

Slik utformer du en god arbeidsavtale

- Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til innhold i arbeidsavtalen?
- Hvilke fallgruver må du unngå?


Seminaransvarlig: Camilla Schie-Veslum, juridisk rådgiver HR og ledelse

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla med på laget hos Infotjenester i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett. Hun har erfaring som advokatfullmektig og som rådgiver i Utdanningsdirektoratet og i Eidsberg kommune.

Kl. 14:45

Pause

Kl. 15:00

Marco Elsafadi - Selvtillit, selvfølelse og relasjonens kraft


Marco Elsafadi

Marco har vært basketballspiller på toppnivå og norsk landslagsspiller i 12 år. I 1993 begynte han sitt engasjement for barn og unge og i 2002 stiftet han organisasjonen New Page som fram til 2011 jobbet med vanskeligstilt ungdom.

Sommeren 2009 ble Marco rammet av en alvorlig nervesykdom som lammet ham fra brystet og ned. Etter et seks måneders opphold på sykehuset kom han seg opp av rullestolen og trente seg opp til både å fullføre maraton og fortsette basketkarrieren.

Marco har mottatt en rekke priser for sitt mot og engasjement. På idrettsgallaen har han blitt kåret til «Årets forbilde», og mange kjenner han som vinneren av 2014-utgaven av Mesternes Mester.

Marco er opptatt av kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker – på godt og vondt. Livet handler om samarbeid! Mennesker bygger hverandre og bryter hverandre ned daglig. Marco sier at: Hvis verdien av deg selv kun er knyttet til prestasjon, blir det vanskelig å feile. Motivasjon er en kombinasjon av bevissthet og vilje. Det er lett å tenke at ansvar ligger hos andre – hos ledere, lærere og foreldre. Men ansvar for trivsel ligger også hos medarbeidere på jobb og elever på skolen. Vi har det godt, dersom vi føler oss nyttige og viktige i et fellesskap.

Kl. 16:00

Takk for i dag og vel hjem

Konferansedatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 3 300,- info_outline Ordinær pris kr 3 600,-
Avholdt Oslo 18.09.2018 kl 09.00 - kl 16.00
arrow_drop_down_circle