Lønn & Personaldagen 2018 - Oslo dag 1 (FULLT)

Norges største fagdag innen lønn og personalGå til bestilling

Dagen er fulltegnet! Gå til konferansen 9. oktober her

OSLO, Radisson Blu Scandinavia Hotel, 17. september 2018

  

Vi sender også direkte fra 4 av seminarene. Klikk her for mer informasjon

Nedenfor finner du programmet til Den Store Lønn & Personaldagen i Oslo 17. september. Du skal velge 1 seminar pr. time, hvor hver time har 4 (og 5) paralleller. Du velger dine favoritter på påmeldingssiden. I siste time kommer en hemmelig gjest som lover å være dagens høydepunkt.

Vi har delt inn seminarene i følgende kategorier og du kan velge etter eget ønske:
 Lønn
 HR/personal
 HR og ledelse
 Juridiske rammer
 Litt av hvert

Ta kontakt med oss på kurs@infotjenester.no om det er noe du lurer på!

Program:

Kl. 08:00 - 09:00

Registrering starter

Kl. 09:00

Vi ønsker velkommen

VELG TIME FOR TIME BLANT 4/5 PARALLELLER:

(valgene gjøres på påmeldingssiden)

Kl. 09:15

Oppbevaringsregler i ny personopplysningslov (GDPR)

- Krav om informasjon til arbeidstaker og rett til innsyn
- Oppbevaringstid og oppevaringsform i henhold til norsk lov


Seminaransvarlige:
Ragni Myksvoll Singh, juridisk rådgiver HR og ledelse, og Espen Øren, rådgiver økonomi

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Espen startet som rådgiver hos Infotjenester i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Kl. 09:15

Sykefravær utover maksdato

- Oppfølging og dokumentasjon
- Opptjeningsregler for ny rett til sykepenger


Seminaransvarlig:
Jørgen Brostrøm, juridisk rådgiver HR og ledelse

Jørgen har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.

Kl. 09:15

De største AFP-fellene – hva er absolutt og hva kan repareres (kun for privat sektor)

- Ny arbeidsgiver eller permisjoner de siste årene
- Sluttpakker og inntekt fra andre arbeidsgivere


Seminaransvarlig:
Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Kl. 09:15

Ny likestillings- og diskrimineringslov

- Hva er de viktigste endringene for arbeidsgiver?
- Spesielt om forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel


Seminaransvarlig:
Hans Gjermund Gauslaa, juridisk rådgiver HR og ledelse

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Infotjenester og arbeidsrettsområdet siden 1996. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 6 års erfaring som saksbehandler og byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Kl. 10:00

Pause

Kl. 10:15

Nye beregningsregler for sykepenger

- Hovedregel arbeidsgiverperioden = 3 siste kalendermåneder
- Hvilke inntektstyper skal inngå: Bonus, provisjoner og helligdagstillegg


Seminaransvarlig: Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Kl. 10:15

Deltidsansattes rett til sykepenger og feriedager

- Retten til sykepenger, egenmelding og syke barn dager
- Hvordan behandle feriedager og feriepenger


Seminaransvarlige:
Hans Gjermund Gauslaa og Jørgen Brostrøm, begge juridiske rådgivere HR og ledelse

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Infotjenester og arbeidsrettsområdet siden 1996. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 6 års erfaring som saksbehandler og byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Jørgen har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.

Kl. 10:15

Fra medarbeider til leder

- Det krevende identitetsskiftet
- Lederen som rollemodell


Seminaransvarlig: Hege Greaker, rådgiver HR og ledelse

Hege er vår ekspert på HR. Hun er ei engasjert dame som har god bredde og dybdekunnskap om HR og i HRs rolle i organisasjoner. Hege har lang erfaring i å jobbe praktisk med HR, men også strategisk og forretningsorientert. Hun er opptatt av at HR oppleves som internt konsistent, ved å levere aktiviteter som er tilpasset hverandre og som er komplementære slik at de forsterker hverandre.

Kl. 10:15

Nytt personvernregelverk - dette må arbeidsgiver kjenne til

- Hva må du være bevisst på ved rekruttering?
- Hva må du huske på ved administrasjon og oppfølging av ansettelsesforholdet?


Seminaransvarlig:
Ragni Myksvoll Singh, juridisk rådgiver HR og ledelse

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

 

Kl. 10:15

Hyppig stilte spørsmål lønn/skatt

- Aktuelle temaer fra fagsupporten (omhandler ikke diett)
- Bestreber oss på å gi konkrete svar og forslag til løsning


Seminaransvarlig: Øivind A. Elvestad, rådgiver økonomi

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Infotjenester. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.

 

Kl. 12:00

Lunsj

Kl. 13:00

Nye diettregler

- Skatt på dagdiett – den nye normalen?
- Hvordan beregne diett og måltidstrekk


Seminaransvarlig:
Espen Øren, rådgiver økonomi

Espen startet som rådgiver hos Infotjenester i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.

Kl. 13:00

Nye regler for foreldrepenger

- Ny inndeling av mødre- og fedrekvote
- Utvidet permisjon ved flerbarnsfødsler


Seminaransvarlig:
Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Kl. 13:00

Fra "lønnsmottaker" til "drømmemedarbeider"

- Drivere av gode arbeidsprestasjoner
- Hvordan få de ansatte til å skinne?


Seminaransvarlig: Hege Greaker, rådgiver HR og ledelse

Hege er vår ekspert på HR. Hun er ei engasjert dame som har god bredde og dybdekunnskap om HR og i HRs rolle i organisasjoner. Hege har lang erfaring i å jobbe praktisk med HR, men også strategisk og forretningsorientert. Hun er opptatt av at HR oppleves som internt konsistent, ved å levere aktiviteter som er tilpasset hverandre og som er komplementære slik at de forsterker hverandre.

Kl. 13:00

Nyheter på arbeidsrettsområdet

- Endringer i arbeidsmiljøloven om fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak
- Regler om arbeidstid og reisetid i endring


Seminaransvarlig:
Ragni Myksvoll Singh, juridisk rådgiver HR og ledelse

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Kl. 13:00

Arbeidsmiljø: Kravene som stilles ved tilsyn og skaderapportering

- Varsel om tilsyn - slik forbereder du deg og gjenomfører med stil
- Din rapportering av skader og yrkessykdom er avgjørende for arbeidstakeren din. Dette må du gjøre.


Seminaransvarlige: Anne Sandtorp, rådgiver HMS, og Jørgen Brostrøm, juridisk rådgiver HR og ledelse

Anne er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Hun har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedriftshelsetjeneste.

Jørgen har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.

Kl. 13:45

Pause

Kl. 14:00

Nye skatteregler for naturalytelser

- Mange nye plikter for lønnsmedarbeideren!
- Ny skattlegging av gaver, rabatter, avis og overtidsmat

Seminaransvarlig: Øivind A. Elvestad, rådgiver økonomi

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Infotjenester. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.

Kl. 14:00

Varsling av kritikkverdige forhold - enda en lovendring?

- Varslingsrutiner: Krav, praksis og utfordringer - Varslingsutvalgets forslag til endringer
- #Metoo - forebygging og håndtering eksemplifisert gjennom praktisk case


Seminaransvarlig:
Anne Sandtorp, rådgiver HMS

Anne er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Hun har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedriftshelsetjeneste.

Kl. 14:00

God HR-praksis ved internrekruttering - crossboarding

- Suksess i én rolle betyr ikke automatisk suksess i neste
- Gode råd til vellykket rollebytte


Seminaransvarlig:
Hege Greaker, rådgiver HR og ledelse

Hege er vår ekspert på HR. Hun er ei engasjert dame som har god bredde og dybdekunnskap om HR og i HRs rolle i organisasjoner. Hege har lang erfaring i å jobbe praktisk med HR, men også strategisk og forretningsorientert. Hun er opptatt av at HR oppleves som internt konsistent, ved å levere aktiviteter som er tilpasset hverandre og som er komplementære slik at de forsterker hverandre

Kl. 14:00

Slik utformer du en god arbeidsavtale

- Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til innhold i arbeidsavtalen?
- Hvilke fallgruver må du unngå?


Seminaransvarlig: Hans Gjermund Gauslaa, juridisk rådgiver HR og ledelse

Hans Gjermund er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Infotjenester og arbeidsrettsområdet siden 1996. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 6 års erfaring som saksbehandler og byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Kl. 14:45

Pause

Kl. 15:00

Hemmelig gjest invitert for at du skal få en treningsøkt av lattermusklene


Hemmelig gjest
En overraskelse du (nesten) garantert vil like og ikke må gå glipp av. Gjesten har selv lovet å være dagens absolutte høydepunkt.

Kl. 16:00

Takk for i dag og vel hjem

Konferansedatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 3 300,- info_outline Ordinær pris kr 3 600,-
Avholdt Oslo 17.09.2018 kl 09.00 - kl 16.00
arrow_drop_down_circle