Lønn & Personaldagen 2018 - Ålesund

Norges største fagdag innen lønn og personalGå til bestilling

Ålesund, Scandic Hotel Ålesund, 13. september 2018

 


 

Vi sender også direkte fra 4 av seminarene. Klikk her for mer informasjon

Nedenfor finner du programmet til Den Store Lønn & Personaldagen i Ålesund. Du skal velge 1 seminar pr. time, hvor hver time har 3 paralleller. Du velger dine favoritter på påmeldingssiden. I siste time kommer Atle Trodal og skal snakke om din personlighet som din viktigste ressurs.

Vi har delt inn seminarene i følgende kategorier og du kan velge etter eget ønske:
 Lønn
 HR/personal
 HR og ledelse


Ta kontakt med oss på kurs@infotjenester.no om det er noe du lurer på!

Program:

Kl. 08:00 - 09:00

Registrering starter

Kl. 09:00

Vi ønsker velkommen

VELG TIME FOR TIME BLANT 3 PARALLELLER:

(valgene gjøres på påmeldingssiden)

Kl. 09:15

Oppbevaringsregler i ny personopplysningslov (GDPR)

- Krav om informasjon til arbeidstaker og rett til innsyn
- Oppbevaringstid og oppevaringsform i henhold til norsk lov


Seminaransvarlige:
Ragni Myksvoll Singh, jurdisk rådgiver HR og ledelse, og Morten Torkildsen, registrert revisor

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Morten har lang erfaring innen revisjon, regnskap, årsoppgjør og selskapsetableringer. Han jobber til daglig både som regnskapsfører/revisor og rådgiver innen regnskap/skatt/avgift.

Kl. 09:15

Nyheter på arbeidsrettsområdet

- Endringer i arbeidsmiljøloven om fast og midlertidig ansettelse og innleie fra bemanningsforetak
- Regler om arbeidstid og reisetid i endring


Seminaransvarlig:
Torgeir A. Bjørnland, juridisk rådgiver HR og ledelse

Torgeir er en av våre mest erfarne rådgivere. Han er utdannet jurist, er tidligere sivilansatt i Forsvaret og juridisk konsulent i arbeidstilsynet. Han har vært hos Infotjenester siden 1989.

Kl. 09:15

De største AFP-fellene – hva er absolutt og hva kan repareres (kun for privat sektor)

- Ny arbeidsgiver eller permisjoner de siste årene
- Sluttpakker og inntekt fra andre arbeidsgivere


Seminaransvarlig:
Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Kl. 10:00

Pause

Kl. 10:15

Nye beregningsregler for sykepenger

- Hovedregel arbeidsgiverperioden = 3 siste kalendermåneder
- Hvilke inntektstyper skal inngå: Bonus, provisjoner og helligdagstillegg


Seminaransvarlig:
Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Kl. 10:15

Nytt personvernregelverk - dette må arbeidsgiver kjenne til

- Hva må du være bevisst på ved rekruttering?
- Hva må du huske på ved administrasjon og oppfølging av ansettelsesforholdet?


Seminaransvarlige:
Ragni Myksvoll Singh, juridisk rådgiver HR og ledelse

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

 

Kl. 10:15

Fra medarbeider til leder

- Det krevende identitetsskiftet
- Lederen som rollemodell


Seminaransvarlig:
Jørn Eriksen, seniorkonsulent, Asessit AS

Jørn er seniorkonsulent i Assessit og har hatt leder- og organisasjonsutvikling som arbeidsfelt de siste ti årene. Han har spesielt jobbet med lederutvikling, ledercoaching, endringsprosesser og prosjektarbeid. FINN, BDO, Borregaard, Rema 1000, Justisdepartementet, Innovasjon Norge, Sykehuspartner og Oslo kommune er eksempler på virksomheter han har jobbet mye med, og lært mye av. Han foreleser i endringsledelse og prosjektarbeid for Høyskolen i Sørøst-Norge og Høyskolen i Innlandet og har en mastergrad i ledelse, lederutvikling og innovasjon.

Kl. 12:00

Lunsj

Kl. 13:00

Nye diettregler

- Skatt på dagdiett – den nye normalen?
- Hvordan beregne diett og måltidstrekk


Seminaransvarlig:
Øivind A. Elvestad, rådgiver økonomi

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Infotjenester. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.

Kl. 13:00

Slik utformer du en god arbeidsavtale

- Hvilke krav stiller arbeidsmiljøloven til innhold i arbeidsavtalen? 
- Hvilke fallgruver må du unngå?


Seminaransvarlig:
Torgeir A. Bjørnland, juridisk rådgiver HR og ledelse

Torgeir er en av våre mest erfarne rådgivere. Han er utdannet jurist, er tidligere sivilansatt i Forsvaret og juridisk konsulent i arbeidstilsynet. Han har vært hos Infotjenester siden 1989.

Kl. 13:00

Fra "lønnsmottaker" til "drømmemedarbeider"

- Drivere av gode arbeidsprestasjoner
- Hvordan få de ansatte til å skinne?


Seminaransvarlig:
Jørn Eriksen, seniorkonsulent, Asessit AS

Jørn er seniorkonsulent i Assessit og har hatt leder- og organisasjonsutvikling som arbeidsfelt de siste ti årene. Han har spesielt jobbet med lederutvikling, ledercoaching, endringsprosesser og prosjektarbeid. FINN, BDO, Borregaard, Rema 1000, Justisdepartementet, Innovasjon Norge, Sykehuspartner og Oslo kommune er eksempler på virksomheter han har jobbet mye med, og lært mye av. Han foreleser i endringsledelse og prosjektarbeid for Høyskolen i Sørøst-Norge og Høyskolen i Innlandet og har en mastergrad i ledelse, lederutvikling og innovasjon.

Kl. 13:45

Pause

Kl. 14:00

Nye skatteregler for naturalytelser

- Mange nye plikter for lønnsmedarbeideren!
- Ny skattlegging av gaver, rabatter, avis og overtidsmat


Seminaransvarlig:
Øivind A. Elvestad, rådgiver økonomi

Øivind har lang fartstid som rådgiver og inspirerende kursleder hos Infotjenester. Han er utdannet fra BI og Skatteetatskolen, og har vært ligningssjef både i Vestby og Ski.

Kl. 14:00

Nye regler for foreldrepenger

- Ny inndeling av mødre- og fedrekvote
- Utvidet permisjon ved flerbarnsfødsler


Seminaransvarlig:
Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.

Kl. 14:00

Ny likestillings- og diskrimineringslov

- Hva er de viktigste endringene for arbeidsgiver?
- Spesielt om forbudet mot diskriminering på grunn av graviditet og permisjon ved fødsel


Seminaransvarlig:
Torgeir A. Bjørnland, juridisk rådgiver HR og ledelse

Torgeir er en av våre mest erfarne rådgivere. Han er utdannet jurist, er tidligere sivilansatt i Forsvaret og juridisk konsulent i arbeidstilsynet. Han har vært hos Infotjenester siden 1989.

Kl. 14:45

Pause

Kl. 15:00

Atle Trodal - Din personlighet - din viktigste ressurs


Atle Trodal

«Min viktigste utvikling som menneske frem til I dag handler ikke om hva jeg intellektuelt har lært, men lærdom jeg har fått om hvem jeg er.» - Atle Trodal

Atle Trodal har en lidenskapelig interesse for og dyp kompetanse innen fagfeltene kommunikasjon, motivasjon og personlighet. «Siste time» vil han prate om hvordan personligheten påvirker måten vi utøver rollen på, og at din personlighet er din viktigste ressurs - viktigere enn din «IQ». Du vil få innsikt i hvorfor og hvordan du skal komme i enda bedre kontakt med din personlighet.

Atle har jobbet med flere tusen ledere og medarbeidere og har erfart at manglende kjennskap til egen personlighet er en utfordring, og at det leder til mange uønskede situasjoner som med letthet kunne vært unngått.

Med sin lange erfaring formidler Atle på en pedagogisk måte hvordan personligheten påvirker rollen og intellektet vårt. Han gir mye av seg selv, deler egne erfaringer og inkluderer deg som deltaker.

I tillegg til å holde foredrag og drive ledertrening, har Atle gitt ut boken ”Refleksjoner til ettertanke” og holder på med en ny bok «Din Personlighet».

Kl. 16:00

Takk for i dag og vel hjem

Konferansedatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 3 300,- info_outline Ordinær pris kr 3 600,-
Avholdt Ålesund 13.09.2018 kl 09.00 - kl 16.00
arrow_drop_down_circle