Ny som lønnsmedarbeider

Startpakke med garantert høy nytteverdiGå til bestilling

Praksis og nødvendig teori hånd i hånd

Kurset tar utgangspunkt i en uutfylt lønnsslipp. Deltakerne lærer om lov- og regelverk man må kjenne til og forholde seg til, og de får tips til gode rutiner, slik at de er forberedt til å gjennomføre lønnskjøringer på egen hånd. I løpet av 2 dager med klasseromsundervisning og øvelser, vil linje for linje i den fiktive, men likevel svært virkelighetsnære lønnsslippen til «Ola Nordmann» fylles ut.

Kurset er for deg som er ny i faget. Andre kan selvfølgelig delta, men progresjonen er tilpasset denne målgruppen, med tid til øvelser og repetisjon. Kursopplegget legger stor vekt på å legge til rett for læring av sammenhenger og helhetsforståelse.

På kurset lærer du om:

Tilleggstoff:

I tillegg får du tilgang til følgende digitale videoer i 3 måneder fra kursdato:

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt stine.hildebrandt@simployer.com for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Simployer i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.
Les mer om Espen Øren

Jørgen Brostrøm

Jørgen Brostrøm

Jørgen kom til Simployer i desember 2016. Han har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.
Les mer om Jørgen Brostrøm

09:00
Kursstart

Fastsetting av lønn og andre ytelser

- Avtaler regulerer lønnsfastsettelsen - ikke lover
- Gjennomgang av avlønningsformer som timelønn, provisjon og akkord
- Overtid - etter lov eller tariffavtale

Lønnsmedarbeiderens rolle

- Hvilke faste og variable lønnsdata må lønnsmedarbeideren ha kontroll på
- Hvordan kan gode rutiner gjøre lønnsarbeidet enklere
- Hvordan vil digitaliseringen påvirke lønnsfunksjonen fremover

Skattetrekk

- Hvilke ytelser er trekkpliktige
- Bruk av skattekort, for eksempel i tilknytning til tilleggsytelser
- Hvordan behandle krav om utleggstrekk

Arbeidsgiveravgift

- Hva utgjør beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift
- Hvordan finne korrekt avgiftssone ved ambulerende virksomhet

12:00-13:00
Lunsj

Innrapportering på a-meldingen

- Info om arbeidsforholdet, som type arbeidsforhold, start- og sluttdato
- Hvordan finne korrekt lønnbeskrivelse
- Hva må sammenstillingsoppgaven inneholde

Folketrygdens ytelser

- Arbeidsgivers betalingsplikt - lovfestede og avtalefestede plikter
- NAVs beregning av ytelsen - avgjørende for refusjon

Beregning av sykepenger

- Arbeidsgiverperiode - arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger i 16 dager
- Opptjening og dokumentasjon - opptjening av rett til sykepenger og dokumentasjon ved sykdom
- Beregning av sykepenger - beregningsregler i folketrygdloven og tariffavtaler

16:00
Avslutning dag 1

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

09:00
Dag 2 starter

Beregning av feriepenger

- Opptjening av feriepenger og feriepengegrunnlag
- Utbetaling av feriepenger og trekk i lønn
- Hvordan vurdere trekkplikten i feriepengene og tilleggsytelser

Ytelser i tabellform

- Vanlige ytelser som finnes i arbeidslivet
- Oversikt over grunnleggende lønnsbehandling av ytelsene

Reiseutgifter

- Utgiftsdekning på reiser med og uten overnatting
- Diett, refusjon eller faktura - hvilke regler gjelder
- Hvordan skal reiseutgifter dokumenteres

Utvalgte aktuelle lønnsytelser

- Skatteplikt og dokumentasjonskrav ved arbeidsgiverfinansiert utdanning
- Behandling av skatt og arbeidsgiveravgift ved lønn etter dødsfall

12:00-13:00
Lunsj

Naturalytelser

- Hvordan beskattes naturalytelser
- Aktuelle skattefrie naturalytelser – velferdstiltak og gaver
- Utvalgte skattepliktige naturalytelser - rabatter, fri bil og ekom

Dokumentasjon, oppbevaring og GDPR

- Minstekrav til oppbevaring av lønnsmateriale
- Hvordan ivareta personvernet og følge GDPR

Avstemming mot regnskap

- De viktigste forskjellene mellom periodisering i lønns- og finansregnskapet
- Hvor finner vi lønnsutgiftene i regnskapet
- En kort gjennomgang av hvordan lønn avstemmes mot regnskapet

16:00
Kurset avsluttes

 Målgruppe

For deg som er ny lønnsmedarbeider. Kurset er tilpasset de med lite eller ingen forkunnskaper, men passer også for deg som vil oppdatere kunnskapen.

 Varighet

2 dager

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 8 950,- info_outline Ordinær pris kr 9 950,-
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

arrow_drop_down_circle