Lønn - innføring

Grunnopplæring i regelverket du må kunne som lønnsmedarbeiderGå til bestilling

Ny som lønnsmedarbeider?

Innenfor lønnsarbeid er det mange regler du må forholde deg til i arbeidshverdagen. Reglene om skattetrekk, arbeidsgiveravgift og lønnsrapportering står sentralt. I tillegg må du til enhver tid ha oppdatert kompetanse om bestemmelsene som omhandler sykepenger, foreldrepenger og feriepenger. 
På kurset lærer du om:
- Riktig behandling av lønnsarter
- Skattetrekk, arbeidsgiveravgift og innrapportering på a-meldingen
- Skattepliktige naturalytelser - Nye regler fra 2019!
- Behandling av reiseregninger
- Korrekt beregning av sykepenger og foreldrepenger
- Arbeidstakers rettigheter og plikter ved sykefravær og permisjoner
- Reglene for bruk av egenmelding/sykmelding
- Gode rutiner for behandling og utbetaling av feriepenger 

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Infotjenester i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.
Les mer om Espen Øren

Jørgen Brostrøm

Jørgen Brostrøm

Jørgen kom til Infotjenester i desember 2016. Han har en bachelorgrad med fordypning i Statsvitenskap fra Høgskolen i Østfold, og har tidligere jobbet som rådgiver i NAV.
Les mer om Jørgen Brostrøm

09:00
Generelt om lønn

- Avlønningsformer og beregning av lønn
- Overtidslønn
- Trekk i lønn og feriepenger

10:15
Forskuddstrekk og elektroniske skattekort

- Plikten til innhenting av elektroniske skattekort
- Skillet mellom tabelltrekk og prosenttrekk

11:10
Arbeidsgiveravgift og innrapportering

- Hvordan beregne arbeidsgiveravgift
- Innrapportering på A-meldingen

12:00
Lunsj

13:00
Kontantlønn

- Behandling og utbetaling av kontantlønn

13:10
Reiseutgifter

- Særavtale for reiser innenlands
- Dekning av reise- og overnattingsutgifter
- Dekning av kostutgifter ved reiser med og uten overnatting

16:00
Avslutning dag 1

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

09:00
TIlbakeblikk fra dag 1

09:10
Reiseutgifter forts.

- Bilgodtgjørelse og andre transportutgifter i arbeidsgivers tjeneste
- Skillet mellom arbeidsreise og yrkesreise

11:10
Behandling av naturalytelser

- Skattepliktige naturalytelser - Nye regler fra 2019
- Skattefrie naturalytelser

12:00
Lunsj

13:00
Behandling av naturalytelser forts.

- Fri bil
- Fri telefon og fritt bredbånd (elektroniske kommunikasjonstjenester)

14:15
Andre lønnsrelaterte problemstillinger

- Lønn ved dødsfall
- Arbeidsgiverfradrag

16:00
Avslutning dag 2

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

09:00
Introduksjon av dagens tema og dagens kursleder

09:10
Opptjeningstid og tilknytning til arbeidsgiver

- Regler om opptjeningstid for rett til arbeidsgiverperiode
- Avbrudd i arbeidsforholdet og tap av rettigheter

09:40
Arbeidsgiverperioden og sykepenger fra NAV

- Oppstart og beregning av arbeidsgiverperioden
- Sykepenger fra NAV og maksdato
- Ny opptjening av sykepenger og arbeidsavklaringspenger

10:40
Arbeidstakers melde- og dokumentasjonsplikt

- Meldeplikt og bruk av egenmelding
- Sykmelding fra lege
- Digital sykmelding

11:10
Beregning av sykepenger

- Beregningsgrunnlaget i arbeidsgiverperioden
- Nye beregningsregler fra 1. januar 2019
- Refusjoner fra NAV

12:00
Lunsj

13:00
Fravær og betaling ved barns sykdom

- Omsorgspenger ved barns og barnepassers sykdom
- Antall dager og fordeling mellom foreldrene
- Pleiepenger

13:45
Rett til foreldrepenger ved fødsel og adopsjon

- Oppstart og forløp av foreldrepengeperioden
- Fordeling av perioden mellom foreldrene
- Utsettelse og gradert uttak av foreldrepengeperioden
- Aktuelle skjema som arbeidsgiver bør ha oversikt over

15:20
Feriepenger

- Opptjening av feriepenger
- Utbetaling av feriepenger

16:00
Kurset avsluttes

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

 Målgruppe

For deg som er ny lønnsmedarbeider. Kurset er tilpasset de med lite eller ingen forkunnskaper, men passer også for deg som vil oppdatere kunnskapen.

 Varighet

3 dager

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 8 950,- info_outline Ordinær pris kr 9 950,-
Avholdt Oslo 08.10.2019 kl 09.00 - 10.10.2019 kl 16.00
Meld på Oslo 26.11.2019 kl 09.00 - 28.11.2019 kl 16.00

arrow_drop_down_circle