Lønnsmedarbeiderdagen 2019

Få med deg alle regelendringeneGå til bestilling

Ketchupeffekten: regelendringer - regelendringer - regelendringer

Etter regeltørke og unormalt stabile rammer i flere år, har vi det siste året måttet forholde oss til en rekke store regelendringer – endringer som griper direkte inn i lønnsmedarbeideres arbeidshverdag. I løpet av Lønnsmedarbeiderdagen 2019 vil vi gjennomgå ferske regelendringer med høyaktuelle og utfordrende problemstillinger som opptar deg som arbeider med lønn.

Målet med dagen er å vise hvordan du skal gjennomføre saksbehandling, for å etterleve lover og regler. Når rammene endres, eller jussen rett og slett er komplisert, oppstår tvil og dilemmaer. Deltakelse på denne fagdagen gir deg anledning til å få oversikt og kontroll inn i det nye året.

Vi kommer til Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Eller se direkte på nett

Gjennom dagen vil du treffe flere av våre formidlingssterke og kunnskapsrike rådgivere:
Espen Øren, rådgiver økonomi
Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse
Ragni Myksvoll Singh, juridisk rådgiver HR og ledelse
Hans Gjermund Gauslaa, juridisk rådgiver HR og ledelse

Vi sender også dagen direkte!
Passer ikke datoen eller har du ikke anledning til å reise avgårde?
Vi sender Lønnsmedarbeiderdagen direkte, slik at du kan se det hjemme eller på kontoret
Klikk her for mer informasjon og påmelding

Program:

Diett – regler og tolkninger
- Hvordan skal diett beregnes etter statens særavtale og skattereglene?
- Eksempler på forskjellige scenarier av måltidsfradrag og overnattingstyper

NAVs digitaliseringsprosjekt så langt
- Status per februar 2019
- Hva er gjort og hvilke planer har NAV fremover?

Lønnstrekk ved feilutbetaling av lønn
- Hva skal til for at arbeidsgiver kan trekke arbeidstaker i lønn?
- Hvordan gjennomføres lønnstrekk?

Arbeidstaker, frilanser eller næringsdrivende
- Hvordan vurdere hvilken gruppe man havner i?
- Konsekvenser for skatt, arbeidsgiveravgift og feriepenger

Beskatning av yrkesbiler
- Hvordan vet vi når biler brukes mer enn sporadisk privat?
- Elektronisk kjørebok og telling av privat kjørte kilometer

Registrering av arbeidsforhold i A-meldingen
- Registreringen får betydning for ytelser fra NAV
- Oppstart, avslutning og hva med permisjoner og sykefravær

Nye regler for naturalytelser – praktiske tips og forslag til maler
- Hvordan legge opp rutiner for rapportering fra ansatte
- Eksempler på rutiner og maler

Ny inntektsmelding - i Altinn eller lønnssystemet
- Hva er automatisert, og hva krever manuelle rutiner
- Utfylling ved sykepenger, foreldrepenger - viktige forskjeller ved forskjellige ytelser

Statsbudsjettet for 2019 – konsekvenser av vedtak & titt i krystallkula
- Endelige vedtak – dette er konsekvensene
- Hva politikerne jobber med av langsiktige endringer

Innsyn i lønnsavtaler – GDPR
- Når kan arbeidstaker og tillitsvalgt kreve å få utlevert lønnsopplysninger?
- Hvordan skal arbeidsgiver gi slike opplysninger?

Skattefri utdanning i arbeidsforhold
- Hva kan arbeidsgiver dekke skattefritt?
- Adgangen til å inngå avtale med arbeidstaker om bindingstid

Fradrag for skatt og moms på lønnsytelser
- Dokumentasjonskrav
- Begrensninger i fradragsretten

Nye beregningsregler for sykepenger og foreldrepenger
- Hvilke rutiner må på plass for å sørge for korrekt grunnlag? Erfaringer så langt
- Hvordan behandle lovlig fravær i beregningsperioden på 3 måneder

Tidsskjema:

Kl. 08:30: Registrering starter
Kl. 09:00: Lønnsmedarbeiderdagen starter
Kl. 12:00 - 13:00: Lunsj
Kl. 15:30: Lønnsmedarbeiderdagen avsluttes

Det vil bli lagt inn flere pauser underveis.

Pris

Kr 3 450 for abonnenter/kr 3 950 for ikke-abonnenter

Kursholdere

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
Les mer om Ragni Myksvoll Singh

Espen Øren

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Infotjenester i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.
Les mer om Espen Øren

Atle Torp

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.
Les mer om Atle Torp

 Målgruppe

Alle som jobber med lønn

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 4 t skatt/avgift + 2 timer rettslære Revisor: 4 t skatt + 2 t annet

 Varighet

6,5 timer

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 3 450,- info_outline Ordinær pris kr 3 950,-
Avholdt Bergen 13.02.2019 kl 09.00 - kl 15.30
Avholdt Oslo 12.02.2019 kl 09.00 - kl 15.30
Avholdt Stavanger 05.02.2019 kl 09.00 - kl 15.30
Avholdt Trondheim 06.02.2019 kl 09.00 - kl 15.30

arrow_drop_down_circle