Streaming: Lønnsmedarbeiderdagen 2019

Få med deg alle regelendringene

Fagdagen for alle lønnsmedabeidere!

Som en videreføring av vårt årlige oppdateringskurs på lønn (tidligere Lønnsoppdateringen), vier vi i år en hel fagdag til oppdatering og praktisk veiledning innen lønnsfaget. Fagdagen arrangeres landet rundt og vil gi deg faglig påfyll for det nye året innen emner som skatt og innberetning, arbeidsrett og trygderett (se tematisk oversikt under).

Lønnsmedarbeiderdagen 2019 gir deg

  • Årlig lønnsoppdatering for både privat og offentlig sektor
  • De nyeste regelendringene
  • Veiledning og løsningsforslag til implementering av nye regler i daglig praksis

Hva får du med streaming?
- Se konferansen direkte på nett hjemme eller på kontoret
- Tilgang til sendingen i 3 måneder

Du trenger kun pc/mobil/nettbrett med lyd og tilgang til internett.

Temaer:

Endringer i satser
- Gjennomgang av forskuddssatser og takseringssatser
- Kort om bruksområdet for de mest aktuelle satser
Døgndiett - statens særavtaler og skatteplikt
- Diettsats og måltidsfradrag - hva skiller statens satser fra skattereglene
- Nye regler for overskuddsberegning av diett
Nye regler for naturalytelser
- Hvilket ansvar og plikter pålegges arbeidsgiver
- Skatteplikt på ytelser fra tredjeparter som flybonus, rabatter eller reiser
Stans i lønn ved sykefravær
- Egen sykdom og barns sykdom
- Prosedyre ved stans
Beregning av sykepenger i arbeidsgiverperioden
- Forholdet til avtaler i virksomheten
- Beregningsperioden og unntak
Parkering ved arbeidsstedet
- Hvordan skal man innrette seg for å kunne parkere skattefritt
- Hva med ladestasjoner som kan benyttes vederlagsfritt
Inntektsmelding og refusjonsgrunnlag
- Inntektsmelding til NAV
- Avvike fra Inntektsmeldingen
Refusjon av foreldrepenger
- Digital søknad om foreldrepenger
- Forholdet til inntektsmeldingen
Gaver i arbeidsforhold
- Endringer i hvilke anledninger som gir skattefritak
- Hvordan håndtere gaver fra kunder og leverandører
Nye regler om personalrabatter
- Hvilke varer og tjenester omfattes av reglene om personalrabatter
- Hvordan kan man gå fram for å finne omsetningsverdien
Refusjon i arbeidsgiverperioden
- Når kan refusjon kreves
- Hvordan fremme refusjonskrav
Sykepenger og arbeidsavklaringspenger 
- Sykefravær utover maksdato og dokumentasjon
- Ny opptjening av sykepenger
Dagdiett - statens særavtaler og skatteplikt
- Når kan man kreve dagdiett utbetalt
- Hvordan påvirker reisehyppigheten skatteplikten
Overtidsmat
- Vilkår for skattefritak
- Lovlig overtid etter arbeidsmiljøloven
Sykepenger under opphold i utlandet
- Må fravær avklares med arbeidsgiver
- Krav til søknad
Utbetaling av sykepenger til tilkallingsvikarer
- Forholdet til avtaler i virksomheten
- Minimumskrav i folketrygden
Håndtering av personopplysninger knyttet til lønn
- Utsending av lønnsslipp
- Kort om innsyn i lønnsopplysninger
Andre endringer
- Statsbudsjettet for 2020
- Andre vedtatte eller varslede endringer

Tidsskjema:

Kl. 09:00: Lønnsmedarbeiderdagen starter
Kl. 12:00 - 13:00: Pause i sendingen
Kl. 16:00: Lønnsmedarbeiderdagen avsluttes

Det vil bli lagt inn flere pauser underveis.

Kursdatoer

Abonnementspris kr 2 950,- info_outline
Ordinær pris kr 3 450,-

Velg sted og dato fra listen under.
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

 Målgruppe

Alle som jobber med lønn

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 4 t skatt/avgift + 2 timer rettslære Revisor: 4 t skatt + 2 t annet

 Varighet

6,5 timer

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursholdere

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Simployer siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.
Les mer om Atle Torp

Johnny Nymark

Johnny Nymark

Johnny har vært en engasjerende bidragsyter hos Simployer helt siden 80-tallet. Han er utdannet skatterevisor, og har bakgrunn fra både Skatteetaten og som lærer og undervisningsleder ved skatteetatskolen.
Les mer om Johnny Nymark

arrow_drop_down_circle