Streaming: Lønnsmedarbeiderdagen 2019

Få med deg alle regelendringene

Ketchupeffekten: regelendringer - regelendringer - regelendringer

Etter regeltørke og unormalt stabile rammer i flere år, har vi det siste året måttet forholde oss til en rekke store regelendringer – endringer som griper direkte inn i lønnsmedarbeideres arbeidshverdag. I løpet av Lønnsmedarbeiderdagen 2019 vil vi gjennomgå ferske regelendringer med høyaktuelle og utfordrende problemstillinger som opptar deg som arbeider med lønn.

Målet med dagen er å vise hvordan du skal gjennomføre saksbehandling, for å etterleve lover og regler. Når rammene endres, eller jussen rett og slett er komplisert, oppstår tvil og dilemmaer. Deltakelse på denne fagdagen gir deg anledning til å få oversikt og kontroll inn i det nye året.

Gjennom dagen hører du flere av våre formidlingssterke og kunnskapsrike rådgivere:
Espen Øren, rådgiver økonomi
Atle Torp, juridisk rådgiver HR og ledelse
Ragni Myksvoll Singh, juridisk rådgiver HR og ledelse

Hva får du med streaming?
- Se konferansen direkte på nett hjemme eller på kontoret
- Tilgang til sendingen i 3 måneder

Du trenger kun pc/mobil/nettbrett med lyd og tilgang til internett.

Program:

Diett – regler og tolkninger
- Hvordan skal diett beregnes etter statens særavtale og skattereglene?
- Eksempler på forskjellige scenarier av måltidsfradrag og overnattingstyper

NAVs digitaliseringsprosjekt så langt
- Status per februar 2019
- Hva er gjort og hvilke planer har NAV fremover?

Lønnstrekk ved feilutbetaling av lønn
- Hva skal til for at arbeidsgiver kan trekke arbeidstaker i lønn?
- Hvordan gjennomføres lønnstrekk?

Arbeidstaker, frilanser eller næringsdrivende
- Hvordan vurdere hvilken gruppe man havner i?
- Konsekvenser for skatt, arbeidsgiveravgift og feriepenger

Beskatning av yrkesbiler
- Hvordan vet vi når biler brukes mer enn sporadisk privat?
- Elektronisk kjørebok og telling av privat kjørte kilometer

Registrering av arbeidsforhold i A-meldingen
- Registreringen får betydning for ytelser fra NAV
- Oppstart, avslutning og hva med permisjoner og sykefravær

Nye regler for naturalytelser – praktiske tips og forslag til maler
- Hvordan legge opp rutiner for rapportering fra ansatte
- Eksempler på rutiner og maler

Ny inntektsmelding - i Altinn eller lønnssystemet
- Hva er automatisert, og hva krever manuelle rutiner
- Utfylling ved sykepenger, foreldrepenger - viktige forskjeller ved forskjellige ytelser

Statsbudsjettet for 2019 – konsekvenser av vedtak & titt i krystallkula
- Endelige vedtak – dette er konsekvensene
- Hva politikerne jobber med av langsiktige endringer

Innsyn i lønnsavtaler – GDPR
- Når kan arbeidstaker og tillitsvalgt kreve å få utlevert lønnsopplysninger?
- Hvordan skal arbeidsgiver gi slike opplysninger?

Skattefri utdanning i arbeidsforhold
- Hva kan arbeidsgiver dekke skattefritt?
- Adgangen til å inngå avtale med arbeidstaker om bindingstid

Fradrag for skatt og moms på lønnsytelser
- Dokumentasjonskrav
- Begrensninger i fradragsretten

Nye beregningsregler for sykepenger og foreldrepenger
- Hvilke rutiner må på plass for å sørge for korrekt grunnlag? Erfaringer så langt
- Hvordan behandle lovlig fravær i beregningsperioden på 3 måneder

Tidsskjema:

Kl. 09:00: Lønnsmedarbeiderdagen starter
Kl. 12:00 - 13:00: Pause i sendingen
Kl. 15:30: Lønnsmedarbeiderdagen avsluttes

Det vil bli lagt inn flere pauser underveis.

Kursdatoer

Abonnementspris kr 2 450,- info_outline
Ordinær pris kr 2 950,-

Velg sted og dato fra listen under.
E-læring 12.02.2019 kl 09.00 Avholdt

 Målgruppe

Alle som jobber med lønn

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 4 t skatt/avgift + 2 timer rettslære Revisor: 4 t skatt + 2 t annet

 Varighet

6,5 timer

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursholdere

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.
Les mer om Atle Torp

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
Les mer om Ragni Myksvoll Singh

Espen Øren

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Infotjenester i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.
Les mer om Espen Øren

arrow_drop_down_circle