Ledelse av ansatte som underpresterer

Jussen og håndteringen i praksis

Har du medarbeidere som av kjente eller ukjente grunner ikke leverer som forventet? Hvis medarbeidere ikke utfører oppgavene, som ligger til stillingen med forventet kvalitet - til rett tid, får det negative konsekvenser både økonomisk og for arbeidsmiljøet.

På dette kurset lærer du både hvordan man bør lede disse medarbeiderne i praksis, og hvilke rettigheter du faktisk har som arbeidsgiver til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. Dagen vil gi deg kunnskap om nyttige lederverktøy innen prestasjons- og motivasjonsledelse, samt de juridiske rammene med de føringene dette legger på oppfølgingen av medarbeider. 

Kurset har to dyktige kursledere med lang erfaring og supplerende faglig bakgrunn.

Du lærer mer om:
- Hvordan du gjennom strukturert oppfølging øker medarbeidernes prestasjoner
- Konkrete lederverktøy for å korrigere medarbeidere som ikke leverer
- Hvordan du sikrer at oppfølgingen gjennomføres innenfor arbeidsrettslige rammer
- Hvordan bruke motivasjon som virkemiddel for å få ansatte til å lykkes 
- Dokumentasjon av oppfølging og viktigheten av dette i personalsaker
 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt stine.hildebrandt@simployer.com for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 5 450,- info_outline
Ordinær pris kr 5 950,-

Velg sted og dato fra listen under.
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

 Målgruppe

Ledere med personalansvar

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

09:00
Handlingsrommet som leder – arbeidsgivers styringsrett

- Arbeidsgivers styringsrett
- Hva kan arbeidsgiver ensidig gjøre av endringer?

09:55
Konsekvenser og årsaker til underprestering

- For bedriften
- Den enkelte
- Kollegaer

11:00
Betydningen av prøvetid

- Vilkår for prøvetid
- Terskelen for oppsigelse i prøvetid
- Oppsigelsestid i prøvetid

11:30
Oppfølging og korrigering av dine medarbeidere

- Tydeliggjøring av forventninger
- Opplæring 
- Motivasjon
- Lederstil 
- Coaching
- Planmessig forbedringsarbeid
- Vanskelige (korrigerende) samtaler
- Bruk av advarsler
- Oppfølgingsplan (handlingsplan)

12:00
Lunsj

13:00
Oppfølging og korrigering av dine medarbeidere forts.

14:30
Oppsigelse, suspensjon og avskjed

- Rettspraksis på området
- Formelle krav
- Behandling av tvister

15:30
Fratredelsesavtaler

16:00
Kurset avsluttes

Kurset varer mellom kl. 09:00-16:00. Pauser vil holdes jevnlig i løpet av dagen.

Kursholdere

Camilla Schie-Veslum

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla med på laget hos Simployer i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett. Hun har erfaring som advokatfullmektig og som rådgiver i Utdanningsdirektoratet og i Eidsberg kommune.
Les mer om Camilla Schie-Veslum

Sveinug Røseid

Sveinung Røseid

Sveinung Røseid har mange års erfaring fra HR i teknologi, telekom og varehandel. Fra roller som HR-rådgiver, rekrutteringssjef og HR-direktør har han opparbeidet seg breddeerfaring fra HR, og spesialistkompetanse på felt som for eksempel rekruttering og utvelgelse. I dag jobber han som konsulent i eget selskap, hr Røseid. Her jobber han med å utvikle HR-prosesser hos oppdragsgivere.

arrow_drop_down_circle