Ledelse av ansatte som underpresterer

Jussen og håndteringen i praksis

Har du medarbeidere som av kjente eller ukjente grunner ikke leverer som forventet? Hvis medarbeidere ikke utfører oppgavene, som ligger til stillingen med forventet kvalitet - til rett tid, får det negative konsekvenser både økonomisk og for arbeidsmiljøet.

På dette kurset lærer du både hvordan man bør lede disse medarbeiderne i praksis, og hvilke rettigheter du faktisk har som arbeidsgiver til å organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet. Dagen vil gi deg kunnskap om nyttige lederverktøy innen prestasjons- og motivasjonsledelse, samt de juridiske rammene med de føringene dette legger på oppfølgingen av medarbeider. 

Kurset har to dyktige kursledere med lang erfaring og supplerende faglig bakgrunn.

Du lærer mer om:
- Hvordan du gjennom strukturert oppfølging øker medarbeidernes prestasjoner
- Konkrete lederverktøy for å korrigere medarbeidere som ikke leverer
- Hvordan du sikrer at oppfølgingen gjennomføres innenfor arbeidsrettslige rammer
- Hvordan bruke motivasjon som virkemiddel for å få ansatte til å lykkes 
- Dokumentasjon av oppfølging og viktigheten av dette i personalsaker
 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt stine.hildebrandt@simployer.com for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 5 450,- info_outline
Ordinær pris kr 5 950,-

Velg sted og dato fra listen under.
Oslo 06.05.2020 kl 09.00 Meld på

 Målgruppe

Ledere med personalansvar

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

09:00
Handlingsrommet som leder – arbeidsgivers styringsrett

- Arbeidsgivers styringsrett
- Hva kan arbeidsgiver ensidig gjøre av endringer?

09:55
Konsekvenser og årsaker til underprestering

- For bedriften
- Den enkelte
- Kollegaer

11:00
Betydningen av prøvetid

- Vilkår for prøvetid
- Terskelen for oppsigelse i prøvetid
- Oppsigelsestid i prøvetid

11:30
Oppfølging og korrigering av dine medarbeidere

- Tydeliggjøring av forventninger
- Opplæring 
- Motivasjon
- Lederstil 
- Coaching
- Planmessig forbedringsarbeid
- Vanskelige (korrigerende) samtaler
- Bruk av advarsler
- Oppfølgingsplan (handlingsplan)

12:00
Lunsj

13:00
Oppfølging og korrigering av dine medarbeidere forts.

14:30
Oppsigelse, suspensjon og avskjed

- Rettspraksis på området
- Formelle krav
- Behandling av tvister

15:30
Fratredelsesavtaler

16:00
Kurset avsluttes

Kurset varer mellom kl. 09:00-16:00. Pauser vil holdes jevnlig i løpet av dagen.

Kursholdere

Camilla Schie-Veslum

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla med på laget hos Simployer i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett. Hun har erfaring som advokatfullmektig og som rådgiver i Utdanningsdirektoratet og i Eidsberg kommune.
Les mer om Camilla Schie-Veslum

Sveinug Røseid

Sveinung Røseid

Sveinung Røseid har mange års erfaring fra HR i teknologi, telekom og varehandel. Fra roller som HR-rådgiver, rekrutteringssjef og HR-direktør har han opparbeidet seg breddeerfaring fra HR, og spesialistkompetanse på felt som for eksempel rekruttering og utvelgelse. I dag jobber han som konsulent i eget selskap, hr Røseid. Her jobber han med å utvikle HR-prosesser hos oppdragsgivere.

arrow_drop_down_circle