Streaming: HR-analyser

Strategisk nytteverdi og gjennomføring i praksis


Abonnementspris info_outline kr 1 450,- Ordinær pris kr 1 950,-

Dette fagseminaret vil gjøre deg i bedre stand til å se muligheter for analyser i egen virksomhet og studere dette i sammenheng med andre typer data.

HR-analyser innebærer ikke bare «gammeldagse» beskrivende analyser på historiske data, men er også en arbeidsmetodikk som muligjør fremtidsrettete analyser som kan være strategisk avgjørende for bedriften. Det er viktig at HR og ledelsen sammen utvikler en praksis mht. å gjennomføre HR-analyse med eksternt og fremtidsrettet fokus.

Du vil på fagseminaret lære hvordan du kan utføre enkelte typer analyser selv, som beregning av kostnader knyttet til sykefravær og turnover, og gjennomføring av enkle eksperimenter. Videre vil din ny kunnskap om HR-analyser, styrke deg ved innkjøp av nye systemer eller planlegging av interne prosesser da du vil være i stand til å ta hensyn til mulighetene for å gjøre analyser.

Du vil lære:
- Hvorfor og hvordan HR-analyser kan være viktige strategiske analyser for din bedrift
- Hvordan du gjennomfører enkle analyser i praksis
- Hvordan bli bedre til å prioritere og evaluere tiltak knyttet til medarbeiderutvikling i bedriften

Kursholdere

Arve Kvalsvik

Arve Kvalsvik har en mastergrad i HR og har jobbet innen dette fagfeltet siden 2005. I 2011 startet han sin egen virksomhet, Evidente, og har siden den tid hjulpet HR å prioritere og evaluere tiltak ved hjelp av målinger og analyser. På kundelisten finner vi mange av landets mest kjente virksomheter, både innen privat, offentlig og kommunal sektor. Han har en praktisk tilnærming til analyser, og er opptatt av å vise at det ikke trenger å være vanskelig og forbeholdt de store virksomhetene, men også kan ha en nytteverdi for de mindre.

Kursets varighet: 2 timer. Opptak i studio.

  • Hva er HR-analyser - deskriptive og prediktive analyser
  • Hvorfor HR-analyser er viktige strategisk tiltak
  • De tre vanligste typene av analyser: økonomiske beregninger, eksperimenter og korrelasjoner
  • Beste praksis/anbefalinger til virksomheter som ønsker å jobbe bedre med målinger og analyser innen HR
  • Presentasjon av to prosjekter: redusert sykefravær (kommune) og forbedring av rekrutteringsprosesser (Bane NOR).

 Målgruppe

HR/personalmedarbeidere og ledere

 Varighet

2 timer

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 1 450,- info_outline Ordinær pris kr 1 950,-
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

arrow_drop_down_circle