HMS for ledere

Lovpålagt opplæring for øverste leder og HMS-kompetanse for mellomledere

Praktisk HMS er ikke bare regler, prosedyrer, rapportering og kontroller. Det handler også om "en vanlig dag på jobben". Du får informasjon om aktuelle verktøy til bruk i HMS-arbeidet.

Kurset gir øverste leder den opplæringen innen helse, miljø og sikkerhet som loven krever. Kurset gir deg overblikk over kravene, samt beste praksis for å kunne etablere en god HMS-kultur i virksomheten.

Hovedfokuset er lagt på den praktiske hverdagen, og på hvordan du kan bruke arbeidsmiljølovens regelverk til å skape økt lønnsomhet, godt omdømme og styrket konkurransekraft. 

Kurset HMS for ledere tilbyr vi også som e-læringskurs.

Vi arrangerer også kurset HMS for verneombud for AMU-representanter - kontor og butikk

På kurset lærer du:

  • Å få oversikt over krav og muligheter på HMS-området
  • Praktisk gjennomføring - hva du må ha på plass og hva må du gjøre
  • At arbeidsmiljø handler om arbeid - jobber du med de viktigste tingene hos deg
  • Om aktuelle verktøy til bruk i HMS-arbeidet  

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt stine.hildebrandt@simployer.com for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 4 950,- info_outline
Ordinær pris kr 5 450,-

Velg sted og dato fra listen under.
Oslo 01.04.2020 kl 09.00 Avholdt

 Målgruppe

Øverste leder, samt mellomledere og andre som ønsker en innføring i godt HMS-arbeid. Husk at opplæringsplikten for øverste leder er personlig og ikke kan delegeres.

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

09:00
Kursstart

Velkommen og introduksjon

- HMS - hva handler det egentlig om?

Innføring og oppfriskning av lovverk og systematisk HMS-arbeid

- Oversikt over HMS-regelverk
- Kort om arbeidsmiljøloven, inkludert roller og ansvar i HMS-arbeidet
  - Øverste leder, mellomleder, arbeidstaker, verneombud, annen tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste, tilsynsmyndigheter
- Systematisk HMS-arbeid og internkontroll – hva det innebærer i praksis
  - Sette mål, planlegge, utføre og følge opp
  - Gjennomgang av de enkelte internkontrollkravene, og hvordan de kan løses Kartlegging, risikovurdering, avvik som forbedringsverktøy og varsling av kritikkverdige forhold

12:00 - 13:00
Lunsj

HMS-kultur

- "Culture eats strategy for breakfast" – hva slags HMS-kultur har vi, egentlig?

Utvalgte arbeidsmiljøfaktorer

- Ergonomi
- Innemiljø

Skader, ulykker og sykefraværsarbeid

- Varsling av alvorlig personskade
- Innmelding av mulig yrkesskade og yrkessykdom
- Sykefraværsoppfølging

Psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer

- Vold og trusler
- Trakassering/seksuell trakassering og mobbing
- Stress
- Omstilling
- Positive arbeidsmiljøfaktorer – hva fremmer et godt arbeidsmiljø og arbeidsglede

16:00
Kurset avsluttes

Kursholdere

Anne Sandtorp

Simployer var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.
Les mer om Anne Sandtorp

arrow_drop_down_circle