HMS for ledere

Lovpålagt opplæring for øverste leder og HMS-kompetanse for mellomledere

Kurset gir øverste leder den opplæringen innen helse, miljø og sikkerhet som loven krever. Kurset gir deg overblikk over kravene, samt beste praksis for å kunne etablere en god HMS-kultur i virksomheten. Hovedfokuset er lagt på den praktiske hverdagen, og på hvordan du kan bruke arbeidsmiljølovens regelverk til å skape økt lønnsomhet, godt omdømme og styrket konkurransekraft. 

Praktisk HMS er ikke bare regler, prosedyrer, rapportering og kontroller. Det handler også om "en vanlig dag på jobben". Du får informasjon om aktuelle verktøy til bruk i HMS-arbeidet.

Kurset HMS for ledere tilbyr vi også som e-læringskurs.

Vi arrangerer også kurset HMS for verneombud for AMU-representanter - kontor og butikk

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 4 950,- info_outline
Ordinær pris kr 5 450,-

Velg sted og dato fra listen under.
Oslo 17.10.2019 kl 09.00 Avholdt

 Målgruppe

Øverste leder, samt mellomledere og andre som ønsker en innføring i godt HMS-arbeid. Husk at opplæringsplikten for øverste leder er personlig og ikke kan delegeres.

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

09:00
Kursstart

Velkommen og introduksjon

- HMS - hva handler det egentlig om?

Innføring og oppfriskning av lovverk og systematisk HMS-arbeid

- Oversikt over HMS-regelverk
- Kort om Arbeidsmiljøloven, inkludert roller og ansvar i HMS-arbeidet
  - Øverste leder, mellomleder, arbeidstaker, verneombud, annen tillitsvalgt, arbeidsmiljøutvalg, bedriftshelsetjeneste, tilsynsmyndigheter
- Systematisk HMS-arbeid og internkontroll – hva det innebærer i praksis
  - Sette mål, planlegge, utføre og følge opp
  - Gjennomgang av de enkelte internkontrollkravene, og hvordan de kan løses Kartlegging, risikovurdering, avvik som forbedringsverktøy og varsling av kritikkverdige forhold

12:00 - 13:00
Lunsj

HMS-kultur

- «Culture eats strategy for breakfast» – hva slags HMS-kultur har vi?

Fysiske arbeidsmiljøfaktorer

- Ergonomi
- Innemiljø

Skader, ulykker og sykefraværsarbeid

- Varsling av alvorlig personskade
- Innmelding av mulig yrkesskade og yrkessykdom
- Sykefraværsoppfølging

Psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer

- Vold og trusler
- Trakassering og mobbing
- Stress
- Positive arbeidsmiljøfaktorer – hva fremmer et godt arbeidsmiljø og arbeidsglede

16:00
Kurset avsluttes

Kursholdere

Anne Sandtorp

Infotjenester var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.
Les mer om Anne Sandtorp

arrow_drop_down_circle