HMS-ansvar i praksis

Lær hvordan bruke HMS-ansvaret ditt i praksisGå til bestilling

Har du HMS-ansvaret?

Om du er usikker på hvordan håndtere HMS i praksis, er dette kurset for deg. Du vil få oversikt og kontroll på kravene som loven stiller. I tillegg vil du få kunnskap om beste praksis for å kunne etablere en god HMS-kultur hos dere.

Ikke bare regler

Praktisk HMS er ikke bare regler, rutiner, rapportering og kontroller. Du får derfor vite hvilke aktuelle verktøy du kan bruke i det operative HMS-arbeidet. Kursdagen tar utgangspunkt i en praktisk arbeidshverdag, så du trygt og enkelt kan jobbe med HMS i fremtiden. Ingen krav om forkunnskaper.

Du vil lære mer om:

- De viktigste HMS-rollene
- Om HMS-utfordringer på arbeidsplassen og hvordan løse disse
- Hvordan systematisk HMS kan gi økt lønnsomhet, godt omdømme og positivt arbeidsmiljø

 

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Anne Sandtorp

Infotjenester var så heldige å få Anne med på laget i 2011. Hun er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert Industri og bedrifts-helsetjeneste.
Les mer om Anne Sandtorp

09:00
Kursstart

Det vil bli lagt inn pauser underveis og lunsj på en time.

Innledning og presentasjon

- Hva er egentlig HMS?

Internkontrollforskriften og arbeidsmiljøloven - aktører i HMS-arbeidet

- Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
- Mellomleders rolle
- Verneombud, inkl. informasjon om valg
- Arbeidsmiljøutvalg, inkl. informasjon om valg
- Bedriftshelsetjeneste
- Tilsynsmyndigheter

Hva slags opplæring kreves for de forskjellige rollene

- Krav til lovpålagt HMS-opplæring

Krav til systematisk HMS-arbeid/internkontroll

- Oversikt over HMS-regelverket
- Internkontrollforskriften - dette må du ha på plass

Aktuelle HMS-temaer du må vurdere å ha rutiner for

- Fysiske arbeidsmiljøfaktorer som ergonomi, innemiljø, fysisk sikkerhet, kjemikaliehåndtering
- Psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøfaktorer som vold og trusler, stress, mobbing, trakassering, diskriminering, trivsel, arbeidsglede, informasjon, kommunikasjon og samarbeid

Nyttige nettsteder og eksempel på tekniske hjelpemidler/HMS-verktøy

Veien videre - hva skjer nå?

- Praktiske tiltak for å komme i gang med et godt HMS-arbeid

16:00
Kurset avsluttes

 Målgruppe

Du som har det operative HMS-ansvaret og jobber i HR/stab/administrasjonen

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 4 950,- info_outline Ordinær pris kr 5 550,-
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

arrow_drop_down_circle