Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet

Med et arbeidsrettslig-, mellommenneskelig- og lederperspektivGå til bestilling

Håndter konflikter på den riktige måten

Konflikter av ulik art finnes på de aller fleste arbeidsplasser. Det er lederens ansvar å løse disse. Uenigheter og konflikter kan avdekke viktige temaer og kan være en kilde til utvikling, læring, mer samarbeid og forbedrede jobbleveranser hvis de håndteres riktig.

På kurset lærer du å kartlegge og forstå årsaker til konflikter, utviklingsforløp, beherske konstruktiv kommunikasjon og finne hensiktsmessige løsninger innenfor jussens rammer.

Kursholderne har grundig kjennskap til arbeidsrett, ledelse og konfliktmekling. Tema for kurset er plassert både i et arbeidsrettslig-, mellommenneskelig- og ledelsesperspektiv. Problemstillingene og case som det jobbes med, er knyttet til håndtering av mobbing, trakassering, og annen utilbørlig atferd i lys av #Metoo-kampanjens avsløringer. Både ledere og andre nøkkelpersoner på arbeidsplassen må være i stand til å håndtere slike saker utfra sin rolle og sitt ansvar.

Kurset gir deg som deltaker kompetanse og praktiske verktøy gjennom teori, erfaringsdeling, ferdighetstrening og refleksjoner.

Lær mer om:

- Håndtering av vanskelige personalsaker
- Ledernes handlingsrom
– Hvilke regler gjelder ift. konflikthåndtering
- Hvordan kjøle ned en opphetet konflikt og unngå eskalering
- Definering av varslingsrutiner rundt trakassering og annen utilbørlig atferd
- Krav til saksbehandlingen rundt mobbing og trakassering

 

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Anette Selmer

Advokat og autorisert konfliktmekler. Hun har erfaring blant annet som leder, dommer og mekler. Hun driver i dag eget firma med rådgivning og opplæring knyttet til konflikthåndtering. Hennes visjon er å bidra til at slike saker løses på en hensiktsmessig måte utenfor rettssalen.

Tanja Juul Rødahl

Tanja er partner og konsulent I Considium Consulting AS. Hennes kjerneområder er å skreddersy lederutviklingsprosesser innen kommunikasjon og konflikthåndtering, samt omstillinger i virksomheter. Hun har tidligere jobbet som leder, rådgiver og coach, og har mange års erfaring innen HMS, ledelse-, organisasjons- og arbeidsmiljøutvikling.

Dag 1: kl. 09:00 - 16:00

Det blir avholdt pauser underveis og en times lunsj mellom kl.12.00-13.00

- Forventninger
- Vi setter ord på og definerer ulike typer konflikter på arbeidsplassen
- Vi viser hvorfor ulike typer konflikter må håndteres forskjellig
- Øvelse: Hva gjør konflikter med deg?
- Konflikttrappa, eskalerende konflikter
- Ulike roller i konflikt - hvem skal inn og hvem skal ut
- Betydningen av grundige forberedelser
- Betydningen av kartlegging og formaliteter rundt konflikthåndtering
- Hvordan sikre dialog med parter i konflikt
- Øvelse: Forberedende møte - undersøke saken (fokus på bl.a. roller, ansvar, upartiskhet, habilitet)
- Oppsummering

Dag 2: kl. 09:00 - 12:00

- Tanker og refleksjoner fra gårsdagen
- Case: ett eksempel på konflikt fra en arbeidsplass
- Verdien av gode varslingsrutiner
- Grunnleggende krav til saksbehandlingen

- særlig ved påstander om mobbing, trakassering, og annen utilbørlig atferd
- en sjekkliste

- Hvordan bør konflikten følges opp når fakta er undersøkt fra tilretteleggende samtale til reaksjoner
- Evaluering

 Målgruppe

HR-medarbeidere, ledere , bedriftshelsetjeneste og tillitsvalgte

 Varighet

1,5 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 5 450,- info_outline Ordinær pris kr 5 950,-
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

arrow_drop_down_circle