GDPR-pakken for arbeidsgivere

Kompetansen og fagsupporten du trenger etter ny personvernlov


Abonnementspris info_outline kr 8 450,- Ordinær pris kr 8 950,-

Vi tilbyr en ferdig kompetanse- og supportpakke som gir virksomheten din innføring i GDPR og hjelper dere i praksis med å tilpasse dere den nye personvernloven.

GDPR-pakken hjelper deg gjennom 3 enkle skritt å få kontroll på egen virksomhet og støtte i alle deler av et ansettelsesforhold. Alle trinnene er digitale, så du sitter foran egen pc og ser og lærer når det passer deg best.

Fire spørsmål og svar om GDPR-pakken

1. Hvem trenger GDPR-pakken?
De nye personvernreglene (GDPR) gjelder alle virksomheter. Alle områdene som behandler personopplysninger må innføre eller oppdatere rutiner og prosesser for å kunne leve opp til den nye loven. Innen HR er personopplysninger kort sagt alle opplysninger som en bedrift lagrer om egne ansatte. Det vil blant annet si lønn, notater fra medarbeidersamtaler og timelister, for å nevne noe.

2. Hvorfor skal man velge GDPR-pakken?
GDPR-pakken gir deg et bra kunnskapsgrunnlag gjennom flere kurs og et årsabonnement på det optimale arbeidsverktøyet - et webbasert oppslagsverk med ubegrenset support (telefon/e-post), faktabank, lovtolkninger, praktiske verktøy, sjekklister og webinarer. Dette hjelper deg som arbeidsgiver å imøtekomme og følge det nye regelverket. Alle trinnene er digitale, så du sitter foran egen pc og ser og lærer når det passer deg best.

3. Hva er konsekvensene om man ikke følger det nye lovverket innen personvern?
Virksomheter som bryter loven risikerer høye sanksjoner og forelegg – og i tillegg badwill.

4. Kan man velge å kjøpe enkelte deler av GDPR-pakken
Ja, kursene og oppslagverket er frittstående og kan kjøpes hver for seg. Men ved å kjøpe alle tre samlet, får du en betydelig bedre pris.

Merk!
Prisen gjelder i 12 måneder, dvs. du må gjennomføre kursene innen 12 måneder og abonnementet på faghjelp gjelder i 12 måneder framover. Deretter går abonnementet til et løpende 12 måneders abonnement på vårt Faghjelpsprodukt Personvern i arbeidslivet.

E-læringskurs: GDPR – Grunnopplæring i personvern

I dette e-læringskurset får du en grunnleggende innføring i begreper, roller og ansvar som arbeidsgiver har knyttet til den nye personopplysningsloven.

Du vil få svar på:
- Hvilke ansvar og roller ligger i arbeidet med personvern
- Hvilke deler av GDPR som angår din virksomhet?
- Trenger dere personvernrådgiver eller personvernombud?
- Hva må jeg kjenne til som leder eller HR-ansvarlig?

(Varighet: 45 minutter)

Klikk her for mer informasjon om kurset

Nye regler om personopplysninger i arbeidsforhold

På dette digitale kurset gjennomgås en rekke praktiske problemstillinger som er aktuelle i alle arbeidsforhold, både hvilke rettigheter en arbeidstaker har og om hvilke kontrolltiltak en arbeidsgiver kan gjennomføre og hvordan de må tilpasses slik at man ivaretar arbeidstakerens rett til personvern.

Du lærer mer om:
- når arbeidsgiver kan behandle personopplysninger
- hvilke opplysninger arbeidsgiver kan innhente i forbindelse med rekruttering
- hvor lenge personopplysninger kan lagres i virksomheten
- hvem som kan få tilgang til de ulike personopplysningene
- når arbeidsgiver kan iverksette et kontrolltiltak

Varighet: 5 timer

Klikk her for mer informasjon om kurset

Faghjelpsproduktet Personvern i arbeidsforhold

Et komplett årsabonnement på digitalt oppslagsverk inkludert support på telefon og mail.

Du får kontroll på håndtering av personopplysninger innenfor GDPR gjennom aktuelle lovtolkninger, sjekklister, support og mye mer.

Faghjelpsproduktet "Personvern i arbeidsforhold" gir svar og forklaringer, med praktisk eksempler, på de personvernreglene som gjelder for arbeidsgivers behandling av opplysninger om arbeidssøkere og arbeidstakere i virksomheten.

Klikk her for å lese mer om produktet

 Målgruppe

For ledere og deg som jobber med HR

 Varighet

-

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 8 450,- info_outline Ordinær pris kr 8 950,-
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

*Prisen gjelder i 12 måneder, dvs. du må gjennomføre kursene innen 12 måneder og abonnementet på faghjelp gjelder i 12 måneder framover. Deretter går abonnementet til et løpende 12 måneders abonnement på vårt Faghjelpsprodukt Personvern i arbeidslivet.

arrow_drop_down_circle