Opplæringsprogram: De nye personvernreglene (GDPR) for personvernombud

Vi gir deg kompetansen du trenger på veien fra jus til praksis

Skal du bli eller er du personvernombud eller personvernrådgiver?

Vi gir deg en GDPR-kompetansepakke som skal sikre at du står rustet når de nye personvernreglene trer i kraft 25. mai 2018. Gjennom et trinnvis undervisningsløp lærer du mens du jobber med både korte e-læringskurs og dagssamlinger.

Les sak fra Dagens Næringsliv her: Innen et halvt år må flere tusen norske bedrifter ha en ny stilling på plass (dn.no)

Med vårt opplæringsprogram vil du få svar på:

- Hvilken kompetanse du trenger for å være rustet i din nye rolle
- Lær hvilke utfordringer du som personvernombud eller personvernrådgiver må løse
- Hva som må planlegges før de nye personvernreglene trer i kraft 

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper om personvern eller GDPR. Du vil følge et komplett opplæringsløp som gir deg god forståelse av de nye reglene.

Anbefalt av Datatilsynet

"Tiden er knapp for å tilpasse seg den nye personvernlovgivningen (GDPR), som trer i kraft i mai 2018. Datatilsynet har ikke kapasitet til å dekke kunnskapsbehovet, og bedriftene må finne aktører som gir faglig god opplæring for å gjøre seg klare. Vi er glade for at Infotjenester tilbyr alt fra enkle e-læringskurs til mer omfattende opplæringspakker om personvernlovgivningen", sier Ove Skåra, fagdirektør i Datatilsynet.

Programdatoer:

Se program under for detaljer Oppstart 2018 Oppstart 2017 (har startet)
Modul 1: E-læring 1. februar 1. november
Modul 2: Digitalt nyhetsseminar 15. februar 15. november
Modul 3: Fagdag 13. mars 21. november/14. desember
Modul 4: Webinar Mai 2018 Mai 2018
Modul 5: Nettverkssamling 5. juni 8. mars
 
 

Innholdsansvarlig og kursleder for opplæringstilbudet

 

Eva Jarbekk er en av landets fremste personvernadvokater og er partner i Advokatfirmaet Schjødt AS. Hun bruker mesteparten av sin tid med arbeid rundt skytjenester, personvern og generelle IKT-problemstillinger. Hun har ledet Personvernnemnda i en årrekke og har deltatt i flere offentlige utvalg, bl.a. Digitalt Sårbarhetsutvalg, Evalueringsutvalget for EOS-tjenestene og Lysne 2 om digitalt grenseforsvar. Eva har også en blogg om personvern og teknologijuss evajarbekk.blogg.no.

 

 

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 9 900,- info_outline
Ordinær pris kr 11 900,-

Velg sted og dato fra listen under.
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

 Målgruppe

Personvernombud/personvernrådgiver i privat eller offentlig virksomhet

 Varighet

1. februar 2018 - 5. juni 2018

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

1. februar 2018

Du vil få tilgang til 2 e-læringskurs (Tilgangen varer i 6 måneder):
- Grunnopplæring i personvern (GDPR)
- Personvernrådgiverens rolle

Du får en e-post med lenke til e-læringskursene. Kursene gjennomføres individuelt på PC eller nettbrett/mobil, og tar ca. 45 min. Du kan gjennomføre kurset når som helst, men vi anbefaler at du har fullført det før første fysiske samling.

E-læring: Grunnopplæring i personvern (GDPR)

Du vil få svar på:
- Hvilke ansvar og roller ligger i arbeidet med personvern
- Hvilke deler av GDPR som angår din virksomhet?
- Trenger dere personvernrådgiver eller personvernombud?
- Hva må jeg kjenne til som leder eller HR-ansvarlig?

Innhold:
- Hva er en personopplysning?
- Ansvar og roller
- Prinsipper for behandling av personopplysninger
- Rettigheter for den registrerte
- Informasjon til den registrerte
- Behandlingsgrunnlag - Når kan man behandle personopplysninger?
- Krav til oversikt over hvordan man behandler personopplysninger
- Databehandleravtaler - når trengs slike avtaler og hvilke krav stilles til innholdet
- Informasjonssikkerhet
- Overføring av personopplysninger
- Internkontroll

E-læring: Personvernombudets rolle

Du vil få svar på:
- Hva er personvernombudets oppgaver?
- Hva er personvernombudets stilling i virksomheten
- Hva er personvernombudets rolle i praksis
- Hvilke typiske dilemmaer dukker opp i denne rollen

Innhold:
- Personvernrådgiver fra virksomhetens perspektiv
- Personvernrådgiverens oppgaver
- Personvernrådgiverens stilling i virksomheten
- Personvernrådgiverens roller i praksis
- Typiske dilemmaer knyttet til rollen

15. februar 2018
Digitalt nyhetsseminar: Gjennomgang av nytt personvernregelverk

Dette er et opptak av et nyhetsseminar med kursleder Eva Jarbekk (varighet: 3 timer). Du får en mail med en lenke, slik at du kan se seminaret fra egen pc når du vil. Tilgangen varer i 6 måneder, så du kan se det flere ganger hvis ønskelig.

Du får svar på følgende viktige spørsmål:

- Hvordan blir det nye regelverket?
- Hvilke krav stiller det til din virksomhet?
- Hva må du få på plass før endringene trer i kraft?
- Hvilke sanksjoner og bøter foreligger ved brudd på regelverket?

Hovedtemaene som blir gjennomgått:

- Introduksjon til det nye personvernregelverket
- Slik vil personopplysninger defineres fremover
- Økonomisk risiko og fare for gruppesøksmål ved feil tilnærming (sanksjoner og bøter)
- Hvordan bruke skytjenester på en lovlig måte
- Hva er typiske fokusområder for personvern i HR-sammenheng (onboarding og offboarding, lagringstider for ulike typer dokumenter, adgangskontrollsystemer, møtebookingsystemer, forskning på ansattes data etc.)
- Hva må databehandleravtaler inneholde fremover og hvilke prinsipper for ansvarsfordeling må man særlig passe på mellom kunde og leverandør av HR-systemer.
- Bruk av personvernombud og hvem i organisasjonen som bør ha en slik rolle.

13. mars 2018
Fagdag – Nye regler om personvern og kommunikasjonsvern

Fagdagen avholdes i Oslo. Har du ikke mulighet til å delta, får du et streamet opptak av fagdagen som du kan se på egen pc når du vil.

Du vil lære om:

- Fokusområder for personvern i HR-sammenheng
- Bruk av personvernombud
- Hvordan bruke skytjenester på en lovlig måte
- Hva må databehandleravtaler inneholde
- Økonomisk risiko og fare for gruppesøksmål
- Hva ePrivacyreguleringen innebærer

Hovedtemaene som blir gjennomgått:

- Introduksjon til det nye personvernregelverket med særlig fokus på den nye utviklingen i EU og retningslinjer
- Slik vil personopplysninger defineres fremover
- Økonomisk risiko og fare for gruppesøksmål ved feil tilnærming (sanksjoner og bøter)
- Hvordan bruke skytjenester på en lovlig måte
- Hva er typiske fokusområder for personvern i HR-sammenheng (onboarding og offboarding, lagringstider for ulike typer dokumenter, adgangskontrollsystemer, møtebookingsystemer, forskning på ansattes data etc.)
- Hva må databehandleravtaler inneholde fremover og hvilke prinsipper for ansvarsfordeling må man særlig passe på mellom kunde og leverandør av HR-systemer.
- Bruk av personvernombud og hvem i organisasjonen som bør ha en slik rolle
- ePrivacyreguleringen som er varslet ikraft på samme dato som GDPR. Er aktuell for alle som har et grensesnitt mot kunder via Internett – hva er det, hvem gjelder det og hva bør man gjøre med kundekommunikasjonen allerede nå?

Mai 2018
Webinar

Våre eksperter arrangerer webinar, hvor du har mulighet til å stille spørsmål.

5. juni 2018
Nettverkssamling

Nettverkssamlingen avholdes i Oslo.

Faglig gjennomgang:

- Kort om personvern, Datatilsynet, regelverk og grunnleggende begreper
- GDPR - hva er status og siste nytt (nasjonalt og internasjonalt)
- Personvernombud eller personvernrådgiver - hva er din rolle og dine oppgaver?
- Slik løser du de mest kritiske ansvarsområdene knyttet til rollen.

Workshop:

Det jobbes med ulike case basert på aktuelle problemstillinger som angår personvernombudets rolle.

Dette er aktuelle tema:
- Når og hvordan skal personvernkonsekvensutredning gjennomføres (også kalt DPIA (Data Protection Impact Asessment) eller PIA (Privacy Impact Asessement))
- Adgangskontroll
- Geolokasjon - sporing av ansatte/flåtekontroll
- Skytjenester
- Databehandling og databehandleravtaler
- Kameraovervåking av arbeidsplassen
- Varslingskanaler - selskapsstruktur
- Innsyn i epost

arrow_drop_down_circle