Opplæringsprogram: De nye personvernreglene (GDPR) for ledere og HR

Vi gir deg kompetansen du trenger på veien fra jus til praksis

Er du leder eller HR-ansvarlig?

Vi gir deg en GDPR-kompetansepakke som skal sikre at du står rustet når de nye personvernreglene trer i kraft 25. mai 2018. Gjennom et trinnvis undervisningsløp lærer du mens du jobber med både korte e-læringskurs og dagssamlinger.

Med vårt opplæringsprogram vil du få svar på:

- Hvilke endringer du må gjøre i virksomheten for å følge de nye personvernreglene
- Hvordan planlegge og gjennomføre arbeidet på best mulig måte
- Hvordan din rolle som leder eller HR-ansvarlig vil bli

Forkunnskaper

Det kreves ingen forkunnskaper om personvern eller GDPR. Du vil følge et komplett opplæringsløp som gir deg god forståelse av de nye reglene.

Anbefalt av Datatilsynet

"Tiden er knapp for å tilpasse seg den nye personvernlovgivningen (GDPR), som trer i kraft i mai 2018. Datatilsynet har ikke kapasitet til å dekke kunnskapsbehovet, og bedriftene må finne aktører som gir faglig god opplæring for å gjøre seg klare. Vi er glade for at Infotjenester tilbyr alt fra enkle e-læringskurs til mer omfattende opplæringspakker om personvernlovgivningen", sier Ove Skåra, fagdirektør i Datatilsynet.

Programdatoer:

Se program under for detaljer Oppstart 2018 Oppstart 2017 (har startet)
Modul 1: E-læring 1. februar 1. november
Modul 2: Digitalt nyhetsseminar 15. februar 15. november
Modul 3: Fagdag 13. mars (5. mars) 21. november/14. desember
Modul 4: Nettverkssamling 29. mai 7. mars/21. mars
Modul 5: Webinar Mai 2018 Mai 2018

 

 
 

 Innholdsansvarlig og kursleder for opplæringstilbudet

Eva Jarbekk er en av landets fremste personvernadvokater og er partner i Advokatfirmaet Schjødt AS. Hun bruker mesteparten av sin tid med arbeid rundt skytjenester, personvern og generelle IKT-problemstillinger. Hun har ledet Personvernnemnda i en årrekke og har deltatt i flere offentlige utvalg, bl.a. Digitalt Sårbarhetsutvalg, Evalueringsutvalget for EOS-tjenestene og Lysne 2 om digitalt grenseforsvar. Eva har også en blogg om personvern og teknologijuss evajarbekk.blogg.no.

 

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursdatoer

Abonnementspris kr 9 500,- info_outline
Ordinær pris kr 11 500,-

Velg sted og dato fra listen under.
Vi har dessverre ikke satt opp flere kursavholdelser dette semesteret, men ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon
om når kurset settes opp igjen.

 Målgruppe

Ledere eller HR-ansvarlige i privat og offentlig sektor

 Varighet

1. februar 2018 - 29. mai 2018

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

1. februar 2018
E-læring: Grunnopplæring i personvern (GDPR)

Du får en e-post med lenke til e-læringskurset. Kurset gjennomføres individuelt på PC eller nettbrett/mobil, og tar ca. 45 min. Du kan gjennomføre kurset når som helst, men vi anbefaler at du har fullført det før første fysiske samling.

Du vil få svar på:

- Hvilke ansvar og roller ligger i arbeidet med personvern
- Hvilke deler av GDPR som angår din virksomhet?
- Trenger dere personvernrådgiver eller personvernombud?
- Hva må jeg kjenne til som leder eller HR-ansvarlig?

Innhold

- Hva er en personopplysning?
- Ansvar og roller
- Prinsipper for behandling av personopplysninger
- Rettigheter for den registrerte
- Informasjon til den registrerte
- Behandlingsgrunnlag - Når kan man behandle personopplysninger?
- Krav til oversikt over hvordan man behandler personopplysninger
- Databehandleravtaler - når trengs slike avtaler og hvilke krav stilles til innholdet
- Informasjonssikkerhet
- Overføring av personopplysninger
- Internkontroll

15. februar 2018
Digitalt nyhetsseminar: Gjennomgang av nytt personvernregelverk

Dette er et opptak av et nyhetsseminar med kursleder Eva Jarbekk (varighet: 3 timer). Du får en mail med en lenke, slik at du kan se seminaret fra egen pc når du vil. Tilgangen varer i 6 måneder, så du kan se det flere ganger hvis ønskelig.

Du får svar på følgende viktige spørsmål:

- Hvordan blir det nye regelverket?
- Hvilke krav stiller det til din virksomhet?
- Hva må du få på plass før endringene trer i kraft?
- Hvilke sanksjoner og bøter foreligger ved brudd på regelverket?

Hovedtemaene som blir gjennomgått:

- Introduksjon til det nye personvernregelverket
- Slik vil personopplysninger defineres fremover
- Økonomisk risiko og fare for gruppesøksmål ved feil tilnærming (sanksjoner og bøter)
- Hvordan bruke skytjenester på en lovlig måte
- Hva er typiske fokusområder for personvern i HR-sammenheng (onboarding og offboarding, lagringstider for ulike typer dokumenter, adgangskontrollsystemer, møtebookingsystemer, forskning på ansattes data etc.)
- Hva må databehandleravtaler inneholde fremover og hvilke prinsipper for ansvarsfordeling må man særlig passe på mellom kunde og leverandør av HR-systemer.
- Bruk av personvernombud og hvem i organisasjonen som bør ha en slik rolle.

13. mars 2018 (5. mars 2018)
Fagdag – Nye regler om personvern og kommunikasjonsvern

Fagdagen avholdes i Oslo. Har du ikke mulighet til å delta, får du et streamet opptak av fagdagen som du kan se på egen pc når du vil.

NB! Er du påmeldt etter 31. januar er dato for fagdagen 5. mars 2018 i Oslo.

Du vil lære om:

- Fokusområder for personvern i HR-sammenheng
- Bruk av personvernombud
- Hvordan bruke skytjenester på en lovlig måte
- Hva må databehandleravtaler inneholde
- Økonomisk risiko og fare for gruppesøksmål
- Hva ePrivacyreguleringen innebærer

Hovedtemaene som blir gjennomgått:

- Introduksjon til det nye personvernregelverket med særlig fokus på den nye utviklingen i EU og retningslinjer
- Slik vil personopplysninger defineres fremover
- Økonomisk risiko og fare for gruppesøksmål ved feil tilnærming (sanksjoner og bøter)
- Hvordan bruke skytjenester på en lovlig måte
- Hva er typiske fokusområder for personvern i HR-sammenheng (onboarding og offboarding, lagringstider for ulike typer dokumenter, adgangskontrollsystemer, møtebookingsystemer, forskning på ansattes data etc.)
- Hva må databehandleravtaler inneholde fremover og hvilke prinsipper for ansvarsfordeling må man særlig passe på mellom kunde og leverandør av HR-systemer.
- Bruk av personvernombud og hvem i organisasjonen som bør ha en slik rolle
- ePrivacyreguleringen som er varslet ikraft på samme dato som GDPR. Er aktuell for alle som har et grensesnitt mot kunder via Internett – hva er det, hvem gjelder det og hva bør man gjøre med kundekommunikasjonen allerede nå?

29. mai 2018
Nettverkssamling

Nettverkssamlingen avholdes i Oslo.

Faglig gjennomgang:

- Kort om personvern, Datatilsynet, regelverk og grunnleggende begreper
- GDPR - hva er status og siste nytt (nasjonalt og internasjonalt)
- HR eller leder med personalansvar - hva er din rolle og dine oppgaver?
- Slik løser du de mest kritiske ansvarsområdene knyttet til din rolle

Workshop:

Det jobbes med ulike case basert på aktuelle problemstillinger som angår din rolle.

Dette er aktuelle tema:
- Når og hvordan skal personvernkonsekvensutredning gjennomføres (også kalt DPIA (Data Protection Impact Asessment) eller PIA (Privacy Impact Asessement))
- Adgangskontroll
- Geolokasjon - sporing av ansatte/flåtekontroll
- Skytjenester
- Databehandling og databehandleravtaler
- Kameraovervåking av arbeidsplassen
- Varslingskanaler - selskapsstruktur
- Innsyn i epost

Mai 2018
Webinar

Våre eksperter arrangerer webinar, hvor du har mulighet til å stille spørsmål.

arrow_drop_down_circle