Fravær i gråsonen

Hvordan bli bedre til å håndtere alle former for fraværGå til bestilling

Kultur - Ledelse - Juss

Fravær fra jobben knyttet til ferie, permisjon eller sykdom er heldigvis oftest legitim, men av og til kan det dukke opp fravær du som leder stusser på. Sakene kan bli betente, påvirke bedriftskulturen negativt og kan i ytterste konsekvens utvikle seg til en kompleks personalsak.  På kurset får du først en gjennomgang av hvilke juridiske forhold som gjelder, for å trygt kunne håndtere og ta korrekte beslutninger relatert til medarbeideres fravær.

Kursets hoveddel vil omhandle fravær i gråsonen, hvor medarbeider og leder ofte opplever situasjonen svært forskjellig. Med utgangspunkt i forskjellige fraværshendelser, vil vi diskutere strategier og samtaleteknikker, som øker sjansen for ønsket løsning. Gode kommunikasjonsferdigheter er ofte nøkkelen i saker som er på feil spor eller har låst seg fullstendig.  Aktive deltakere som byr på egne erfaringer i summegrupper og i plenum er med på å sikre en utbytterik kursdag.

Du vil lære mer om:

  


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Atle Torp

Atle har vært med som en dyktig rådgiver og kursleder hos Infotjenester siden 2003. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet i Rikstrygdeverket, og som skattejurist og rådgiver i Skatteetaten.
Les mer om Atle Torp

Sveinug Røseid

Sveinung Røseid

Sveinung Røseid har mange års erfaring fra HR i teknologi, telekom og varehandel. Fra roller som HR-rådgiver, rekrutteringssjef og HR-direktør har han opparbeidet seg breddeerfaring fra HR, og spesialistkompetanse på felt som for eksempel rekruttering og utvelgelse. I dag jobber han som konsulent i eget selskap, hr Røseid. Her jobber han med å utvikle HR-prosesser hos oppdragsgivere.

Berit Stokstad

Berit Stokstad

Berit er en av våre mest erfarne rådgivere. Hun har samarbeidet med Infotjenester siden oppstarten, og har vært med oss for fullt siden 1993. Hun er utdannet fra Sosialtrygdens fagskole, og har flere års erfaring fra ulike oppgaver i Trygdeetaten - fra saksbehandler til fungerende trygdesjef og prosjektleder.
Les mer om Berit Stokstad

09:00
Kursstart

Kort om relevante regler og juridiske rammer vedrørende fravær i gråsonen

– Arbeidsgivers styringsrett og ansattes medvirkningsplikt
– Mulighet til å bestride sykmeldinger

Innledning om kommunikasjon

- Forutsetninger for den gode og konstruktive samtalen
- Tillit, en forutsetning for endring

Fravær i gråsonen - diskusjon – konklusjon – tiltak som anbefales:

- Melder seg syk på grunn av sykdom eller andre krevende hendelser i familien
- Ofte borte med egenmelding begrunnet med misnøye med nye oppgaver på jobben
- 100 % sykmeldt, men jobber for en annen arbeidsgiver
- Psykisk sykdom og utmattelse – når leders oppfølging oppleves som trakassering
- Ofte syk på inneklemte dager
- Hvordan følge opp en fastlege man mistenker er "slepphendt"
- Sender SMS om sykdom, men når leder ringer tilbake tar ingen telefon
- Jobber deltid, legger alltid legetimer og annet til arbeidstiden
- Jobber deltid og er gravid. Svangerskapskontroll legges til arbeidsdager
- Får ikke innvilget ferie – Blir sykmeldt og mistanke om at ferietur gjennomføres
- Er det ok at du ringer legen for å etterprøve medarbeiders uttalelser
- Er egenmeldt – sosiale medier viser at vedkommende virker frisk og/eller jobber et annet sted
- Leve forskjelligheten: Mer fleksibilitet i forhold til de som overpresterer enn for de som underpresterer

16:00
Kurset avsluttes

Kurset varer fra kl. 09:00 - 16:00. Det vil avvikles pauser underveis og lunsj er mellom kl. 12:00 og 13:00.

 Målgruppe

Ledere med personalansvar og HR/personalmedarbeidere

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 7 t rettslære

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 5 450,- info_outline Ordinær pris kr 5 950,-
Meld på Oslo 13.03.2019 kl 09.00 - kl 16.00
Meld på Stavanger 09.05.2019 kl 09.00 - kl 16.00

arrow_drop_down_circle