Etterutdanning regnskapsfører

Tabellen under angir om kurset er godkjent i forhold til kravet om etterutdanning og hvor mange timer det dekker. Etterutdanningskravet er 77 timer i løpet av tre år, og skal minimum inneholde:

  • 21 timer finansregnskap hvorav minst 7 timer innen bokføringsregelverket
  • 21 timer skatterett/avgiftsrett
  • 14 timer emner fra regnskapsførerregelverket og god regnskapsføringsskikk
  • 7 timer rettslære
  • 14 timer annet*

*De resterende 14 timer kan enten utgjøres av gruppen 1-4 eller av obligatoriske fag som inngår i plan for Bachelorstudiumi økonomi og administrasjon vedtatt av NRØA.

Hotellkurs:  Etterutdanning:
Fagseminar: Alt om arbeidsgivers styringsrett og handlingsrett 7 t rettslære
Avstemming av regnskapet 7 t finansregnskap hvorav 3 t bokføringsregelverket
HMS for ledere 4 t rettslære + 3 t annet
Lønn mot regnskap 7 t skatt/avgift
Lønnsoppdateringen 2017 7 t skatt/avgift
Merverdiavgiften 2017 7 t skatt/avgift
Fagdag: Nye regler om personvern og kommunikasjonsvern 5 t rettslære
Oppfølging av sykmeldte for HR/personal 4 t rettslære + 3 t annet
Frokostseminar: Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold - privat sektor 3 t rettslære
Praktisk regnskap 4 t finansregnskap hvorav 2 t bokføringsregelverket + 3 skatt/avgift
Refusjoner fra NAV 7 t rettslære
Reiseregninger og reiseutgifter 14 t skatt/avgift
Fagdag: Sykepenger fra A-Å 7 t rettslære
Sykepenger og foreldrepenger - kommune 7 t rettslære
Sykepenger og foreldrepenger - stat 12 t rettslære
Sykepenger, foreldrepenger og feriepenger for lønnsmedarbeideren 7 t rettslære
Utenlandsk arbeidskraft i din bedrift 5 t skatt/avgift + 2 t rettslære
Årsoppgjøret 2017 12 t finansregnskap + 2 t skatt/avgift
   
Nettkurs: Etterutdanning:
Ansettelsesprosessen 1 t rettslære
Arbeidsrett for ledere 3 t rettslære
Arbeidstid - muligheter og begrensinger 1 t rettslære
Ferieavvikling 1 t rettslære
Ferieavvikling og feriepenger 2 t rettslære
Feriepenger 1 t rettslære
Oppfølging av sykmeldte 1 t rettslære
Permittering og nedbemanning 1 t rettslære