Vi skreddersyr kurs for din bedrift


Infotjenester er en landsdekkende kursleverandør og har levert kurs til det norske arbeidsliv siden 1985. Gjennom bedriftstilpasset opplæring får man maksimalt utbytte av Infotjenesters dyktige rådgivere og man kan holde opplæring relatert til aktuelle problemstillinger for ditt firma, eller din bransje.

Hva er bedriftstilpasset opplæring?

Opplæring tilpasset din virksomhet eller din bransje, med relevant innhold og konkrete eksempler.
Vi tilpasser lengde og faglig dybde etter behov, og gjennomfører kurset i det formatet som er best egnet for dere:

Vi tilbyr i dag opplæring og foredrag på alt fra en time til flere dager.

På våre bedriftstilpassede heldagskurs kan vi gjennomgå et tema i dybden, eller slå sammen flere fagområder. Ved kortere timebaserte kurs tar man gjerne for seg aktuelle tema ved for eksempel viktige regelendringer.
Alle våre rådgivere tilbyr internkurs innen sitt fagfelt, og vi har også mulighet til å stille med eksperter innen andre fagområder, for eksempel i sammenheng med konsernopplæring eller bransjeseminar. Vi kan også tilby rådgivning og faglig innhold til utviklingsprogram for ledere og/ eller ansatte.

Relevant for din virksomhet:

Når vi gjennomfører internkurs, benytter vi gjerne eksempler og oppgaver forberedt i samarbeid med dere. Da kan man diskutere aktuelle problemstillinger og utfordringer som organisasjonen måtte ha, og de ansatte får enda bedre utbytte av kurset.
Bedriftstilpassede kurs gir økt fleksibilitet og vi kan bruke tid der det er behov og tilpasse kurset underveis.

Vi kommer til deg og der du er:

Kurset avholdes normalt i kundens lokaler eller i lokaler fremskaffet av kunde. Dette gjør at dere kan fokusere på det faglige og ikke miste verdifull tid på reise.

Lær slik det passer for deres bedrift

Vi tilbyr også e-læring, gjerne i kombinasjon med tradisjonell bedriftsintern opplæring.

Vi tilbyr bedriftsinterne kurs innenfor følgende temaer:


person HR og Personal

- Lover og regler knyttet til personal. - Utvikling av ansatte. - Nedbemanning og permittering.

person_outline Ledelse

- Bli en bedre leder. - Utvikling av ledergruppa. - Ulike lederprogram hvor man bygger på med tema fra HR, personal, økonomi og HMS.

check_circle HMS

- HMS-arbeidet i praksis. - Forebygging av ulykker og sykefravær. - Myndighetskrav og tilsyn.

multiline_chart Økonomi

- Lønn. - Reiseregninger og reiseutgifter - Sykepenger, foreldrepenger og feriepenger - Skatt og avgift. - Regnskap.

Dette sier kundene om bedriftstilpasset opplæring fra Infotjenester:


Kongsberg gruppen AS

"Reisekurset hos Infotjenester er veldig bra, jeg har deltatt endel ganger. Vi kjører årlig en forkortet utgave av dette som bedriftsinternt kurs for alle som administrerer reiseregninger i konsernet. De er nyttig for å få en repetisjon av et komplisert regelverk rundt reiser samt en orientering om nye regler vurdert opp mot hvordan våre interne reisesystem fungerer."

Mona Bilek
Senior Account clerk | Business Support
Kongsberg

Olav Thon Gruppen AS

"Fordelen med opplegget sammen med dere er at det gir kursdeltagerne en raskere forståelse av hva HMS er i deres arbeidshverdag og hvordan vi som bedrift/ konsern har lagt til rette for gjennomføring i praksis."

Merete Krognes Alfstad
HMS-sjef Konsern
Olav Thon Gruppen

Lillehammer Kommune

"Veldig fornøyd med opplegget. Vi får et grundig kompendium som kan brukes i ettertid, og kursholder er veldig flinkt til å få fram det som er viktig av nyheter i regelverk om skattepliktige ytelser."

Magnar Roaldseth
Oppland Kommunale Regnskapskontrollørers Forening