Bedre bunnlinje med riktig personalledelse

Slik forebygger du turnover, feilrekruttering og sykefravær

En tommelfinger regel er at du finner de forventede totale kostnadene ved å legge til 20 - 30 % på brutto årslønn. Men visste du at du som leder kan påvirke og bidra til at disse kostnadene reduseres?

En leder møter mange utfordringer i hverdagen, og ofte har de valgene og prioriteringene man gjør økonomiske konsekvenser. Dette kurset tar for seg hva en leder bør tenke på for å forebygge turnover, feilrekruttering og sykefravær, og hvilke kostnadsdrivere som er typiske i slike situasjoner.

Våre erfarne kursledere, Espen Øren på økonomi og Sveinung Røseid på ledelse og HR, vil gi deg ny innsikt og kunnskap hvordan du gjennom riktig ledelse sikrer en bedre bunnlinje.

Kurset vil være en blanding av forelesning og deling av erfaringer. Det legges også opp til noen praktiske øvelser.

Lær mer om:

  • Kostnader knyttet til turnover, feilrekruttering og sykefravær
  • Ledelse som forebygger og reduserer kostnader knyttet til personaløkonomi
  • Budsjettering som styringsverktøy

Kursdatoer

Abonnementspris kr 4 450,- info_outline
Ordinær pris kr 4 950,-

Velg sted og dato fra listen under.
Oslo 23.05.2019 kl 10.00 Meld på

 Målgruppe

Ledere og HR

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kl. 10:00
Kursstart

Pauser blir avviklet underveis og lunsj serveres mellom kl. 12:00-13:00

Innføring i personalledelse

- Hva er en god leder
- Sentrale lederoppgaver (målstyring, styringsrett, ordregiving/delegering, kommunikasjon og tilbakemeldinger)
- Hva er drivere i arbeidslivet (motivasjon)

Faste kostnader ved å ha ansatte

- Gjennomgang av kalkyle

Tiltak for å sikre optimal rekruttering og onboarding

- Rolle- og kompetanseavklaring
- Onboarding i praksis

Kostnader ved feilrekruttering

- Gjennomgang av kalkyle

Ledelse for å sikre lavere turnover

- Forventningsavklaringer
- Hvordan skape motiverte medarbeidere
- Ledelse av medarbeidere fra ulike kulturer og generasjoner
- Ledelse av medarbeidere som ikke presterer som ønsket

Kostnader ved turnover

- Gjennomgang av kalkyle

Tiltak for å forebygge og redusere sykefraværsoppfølging

- Arbeidsmiljø og HMS
- Tilrettelegging
- Stressmestring
- Fravær i gråsonen

Kostnader ved sykefravær

- Gjennomgang av kalkyle

Budsjettering som styringsverktøy

- Budsjetteringsprosessen
- Ulike typer budsjett
- Hvordan bruke budsjett og prognoser som lederverktøy

Kl. 15:00
Kurset avsluttes

Kursholdere

Sveinung Røseid

Sveinung Røseid har mange års erfaring fra HR i teknologi, telekom og varehandel. Fra roller som HR-rådgiver, rekrutteringssjef og HR-direktør har han opparbeidet seg breddeerfaring fra HR, og spesialistkompetanse på felt som for eksempel rekruttering og utvelgelse. I dag jobber han som konsulent i eget selskap, hr Røseid. Her jobber han med å utvikle HR-prosesser hos oppdragsgivere.

Espen Øren

Espen Øren

Espen startet som rådgiver hos Infotjenester i 2011. Han har en bachelor i økonomi og administrasjon, og har tidligere arbeidserfaring fra Skatteetaten, og som revisor og økonomicontroller.
Les mer om Espen Øren

arrow_drop_down_circle