Avstemming av regnskapet

Lær hvorfor og hvordan!Gå til bestilling

Avstemmingsarbeidet fra A-Å

På kurset får du en praktisk og teoretisk innføring i avstemmingsarbeidets formål og utførelse. Kurset gir deg også en helhetlig forståelse av regnskapspostenes sammenheng. Hvorfor vi avstemmer, og hva som skjer hvis vi ikke gjør dette korrekt. I løpet av kursdagen settes det av god tid til casearbeid med påfølgende oppsummeringer i plenum.

Du vil lære:

- Viktigheten av avstemminger – gir riktig balanse automatisk riktig resultat?
- Praktisk gjennomføring av avstemminger
- At det finnes fallgruver du ikke vil gå i – illustrert med virkelige eksempler
- Avstemmer og kontrollerer vi også det vi ikke ser direkte av regnskapet?

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Morten Thorkildsen

Morten har lang erfaring innen revisjon, regnskap, årsoppgjør og selskapsetableringer. Han jobber til daglig både som regnskapsfører/revisor og rådgiver innen regnskap/skatt/avgift. Han er utdannet ved Østfold distriktshøyskole og er registrert revisor og autorisert regnskapsfører.

09:00
Hvorfor er avstemming viktig?

- Sammenhengen mellom resultat og balanse
- Periodiseringer

10:00
Avstemming av balansen

- Anleggsmidler
- Varelager
- Kundefordringer og andre fordringer
- Kontanter og bank

12:00
Lunsj

13:00
Avstemming av balansen forts.

- Langsiktig gjeld
- Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
- Offentlige trekk og avgifter (skattetrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift)

15:00
Kontroll av regnskapet

- Viktige kontrollpunkter i regnskapet

16:00
Kurset avsluttes

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

 Målgruppe

Regnskapsførere og regnskapsmedarbeidere

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 7 t finansregnskap hvorav 3 t bokføringsregelverket

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 3 950,- info_outline Ordinær pris kr 4 450,-
Avholdt Oslo 11.04.2019 kl 09.00 - kl 16.00

arrow_drop_down_circle