Årsoppgjøret 2018

Kurset som setter deg i stand til å gjennomføre et korrekt årsoppgjørGå til bestilling

Kurset er skreddersydd deg som skal gjennomføre årsoppgjøret. Det omhandler spesielt regelendringer relatert til inneværende regnskapsår, og hva som vil gjelde fra neste år. Dag 2 gjennomfører vi et årsoppgjør for et aksjeselskap fra A-Å. Kursleder benytter årsoppgjørsprogrammet Total, for å illustrere caset.

Kursinnholdet vil tilpasses det som viser seg å være aktuelt rett før årsskiftet, slik at innholdet blir så relevant som mulig! Hvis du synes midlertidige forskjeller og utsatt skatt er spesielt utfordrende, er du ikke alene, vi vil sette av god tid til en grundig gjennomgang av disse temaene.

 

 


PS! Kurset tilbys også som internkurs for din virksomhet. Gjerne med eksempler og case fra dere, slik at deltagerne får maks. utbytte av kurset.

Kontakt therese.gram@infotjenester.no for informasjon om internkurs.


Kursholdere

Morten Thorkildsen

Morten har lang erfaring innen revisjon, regnskap, årsoppgjør og selskapsetableringer. Han jobber til daglig både som regnskapsfører/revisor og rådgiver innen regnskap/skatt/avgift. Han er utdannet ved Østfold distriktshøyskole og er registrert revisor og autorisert regnskapsfører.

09:00
Årsoppgjøret

- Hva innebærer et årsoppgjør? - Forskjeller i et årsoppgjør avhengig av type virksomhet - Regnskapsplikt kontra bokføringsplikt - Aksjeselskap kontra enkeltpersonforetak - Hva inneholder et årsregnskap og hva er kravene til dette? - Forberedelser og tidsfrister

10:15
Forskjeller mellom regnskapsregler og skatteregler

- Grunnleggende regnskapsprinsipper og periodisering - Grunnleggende skatteprinsipper - Forskjellen mellom regnskap og skatt, og dets innvirkning ved utarbeidelse av årsregnskapet

11:10
Anleggsmidler

- Den regnskapsmessige og skattemessige vurderingen av anleggsmidler i årsoppgjøret - Kjøp, avskrivninger, påkostning/vedlikehold og salg - Forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler

12:00
Lunsj

13:00
Omløpsmidler - varelager

- Den regnskapsmessige og skattemessige vurderingen av varelager - Varekostnaden - Verdivurdering av varelageret - Forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler

14:15
Omløpsmidler - Kundefordringer

- Den regnskapsmessige og skattemessige vurderingen av kundefordringer - Tap på kundefordringer - Tapsavsetning av kundefordringer - Forskjellene mellom regnskaps- og skatteregler

15:10
Gjeld og egenkapital

- Den regnskapsmessige og skattemessige klassifisering av gjeld - Kortsiktig gjeld og langsiktig gjeld - Forskjellige typer egenkapital - innskutt og annen egenkapital

16:00
Kurset avsluttes

Tidspunktet for temaene kan bli justert.

09:00
Årsoppgjøret for aksjeselskap

- Årsavslutningen for et aksjeselskap (små foretak) med utgangspunkt i saldobalansen: - Årsregnskap - Noter - Årsberetning - Selvangivelse, næringsoppgave og andre aktuelle ligningspapirer - Utbytteberegning - Oppgaveløsning og gjennomgang

16:00
Kurset avsluttes

 Målgruppe

Regnskapsmedarbeidere, regnskapsførere og økonomiansvarlige

 Etterutdanning

Regnskapsførere: 12 t finansregnskap + 2 timer skatt/avgift

 Varighet

2 dager

 Mer informasjon?

Telefon: 69 97 17 00 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 6 950,- info_outline Ordinær pris kr 7 950,-
Avholdt Oslo 11.12.2018 kl 09.00 - 12.12.2018 kl 16.00

arrow_drop_down_circle