E-læring: Arbeidsrett for ledere

Nødvendig fundament for deg som leder


Abonnementspris info_outline kr 2 290,- Ordinær pris kr 2 790,-

Gå til bestilling
Pris eks mva

På dette kurset om arbeidsrett tar vi for oss de juridiske rammene rundt forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Emner som ansettelse, arbeidstid, ferie, oppfølging av sykemeldte og avslutning av arbeidsforhold er sentrale. Kurset gir deg god oversikt over de viktigste lovene og reglene som setter rammene for samspillet mellom deg som leder og dine medarbeidere.

Du vil lære om:
- Handlingsrommet styringsretten faktisk gir
- Å bli tryggere i dialogen med dine medarbeidere
- Å unngå konsekvensene ved å trå feil i personaljussen
- De nye reglene om permittering

Kurset er inndelt i moduler. Følgende moduler kan også kjøpes separat:
- Oppfølging av sykemeldte
- Leders rolle i ansettelsesprosessen
- Arbeidstid - muligheter og begrensninger
- Permittering og nedbemanning

Kursholdere

Torgeir A. Bjørnland

Torgeir er en av våre mest erfarne rådgivere. Han er utdannet jurist, er tidligere sivilansatt i Forsvaret og juridisk konsulent i arbeidstilsynet. Han har vært hos Infotjenester siden 1989.
Les mer om Torgeir A. Bjørnland

Hilde Svenneby

Hilde Svenneby

Juridisk rådgiver innen trygderett. Utdannet cand. jur ved UiO. Har bakgrunn som saksbehandler i offentlig sektor og ledererfaring fra FN og Flyktninghjelpen.

Modul 1
Ditt handlingsrom som leder

- Arbeidsgivers styringsrett - Arbeidstakers medvirkningsplikt - Sentrale dommer om styringsretten

Modul 2
Leders rolle i ansettelsesprosessen

- Hva som ikke er lovregulert i privat sektor - Fortrinnsrett - Fast ansettelse - Midlertidig ansettelse - Bruk av prøvetid - Innleie fra bemanningsforetak - Innleie fra andre produksjonsbedrifter - Arbeidsavtalen

Modul 3
Oppfølging av dine medarbeidere

- Hvorfor oppfølging – viktige utgangspunkter - Prøvetid og oppstartssamtale - Korrigering av adferd gjennom bruk av advarsler

Modul 4
Oppfølging av sykmeldte

- Hva er sykefravær - Sykdom i gråsonen - Medvirkningsplikten - Tilretteleggingsplikten - Sykmeldinger

Modul 5
Arbeidstid - begrensninger og muligheter

- Hva som er arbeidstid - Reisetid - Nattarbeid - Fleksibel arbeidstid - Redusert arbeidstid - Beredskapsvakt - Gjennomsnittsberegning av arbeidstid - Overtid - Hviletid og pauser - Søndagsarbeid - Hvem er unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene

Modul 6
Permitteringer

- Grunnlaget for permittering - Fremgangsmåte og kostnader ved permittering - Hvem skal permitteres - utvelgelse

Modul 7
Avslutning av arbeidsforhold

- Masseoppsigelser
- Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold
- Oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold
- Avskjed og suspensjon
- Oppsigelse ifm. sykefravær
- Oppsigelse ifm. foreldrepermisjon
- Formkrav ved oppsigelse og avskjed
- Avslutning av arbeidsforhold pga. alder

Modul 8
Planlegging og avvikling av ferie

- Styringsrett over når og hvordan ferien skal avvikles
- Når kan arbeidstaker motsette seg å avvikle ferie
- Hvordan foreldrepermisjon og sykdom påvirker ferieavviklingen
- Feriedager som ikke er avviklet ved årsskiftet
- Overføring og utbetaling av feriedager

 Målgruppe

Ledere med personalansvar, HR/personal medarbeidere.

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 3 t rettslære Revisor: 3 t annet

 Varighet

2 t 10 min

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Hva er e-læringskurs fra Infotjenester?

Våre e-læringskurs kan du ta når som helst. Alt du trenger er en enhet (PC / mobil / nettbrett) med nettilgang. Kursene er korte og intensive og gir derfor tidseffektiv opplæring. Tilgangen til et e-læringskurs er personlig og tilgjengelig for deg i 3 måneder etter påmelding. Du får tilgang til kurset umiddelbart.

Vi tilbyr også e-læringskurs som internkurs til enkeltkunder. Antall tilganger bestilles etter behov, og kursene kan skreddersys læringsbehov i din virksomhet. Kontakt Mariann Karlsen på tlf.415 37 705 eller epost.
arrow_drop_down_circle