Konferanse: Arbeidsrett for HR og ledelse 2017

Etiske dilemmaer - Ny personvernlovgivning - Arbeidslivet anno 2017Gå til bestilling

AKTUELT – RELEVANT – HØY NYTTEVERDI

Konferansen gir deg en dag med stor spennvidde, aktuelle temaer og hvordan dette påvirker arbeidsgivere nå og i fremtiden. Foredragsholderne er eksperter på temaene de skal snakke om og har et felles ønske om at du skal sitte igjen med et stort utbytte av dagen. Hvert foredrag vil avsluttes noen minutter før, slik at det er tid til både spørsmål og svar.

Høydepunkter fra programmet:

Etiske dilemmaer - Ny personvernlovgivning - Arbeidsrett - Delingsøkonomien - Arbeidslivet anno 2017


Dato/sted: 15. juni på Thon Hotel Opera, Oslo

Program:

Fra 08:30

Registrering

09:00 Vi ønsker velkommen

Cornelia Bjørke-Hill, Infotjenester AS

Cornelia Bjørke-Hill jobber i markedsavdelingen i Infotjenester AS. Hun har mange års erfaring som journalist og programleder i radio og tv fra blant annet NRK, TVNorge og Radio Norge. På konferansen vil hun binde dagen sammen og ha ansvar for spørsmål og svar-sekvenser etter hvert foredrag.

09:05 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet

Einar Øverenget, filosof og førsteamanuensis Høgskolen i Innlandet

 • Samvittigheten setter grenser, men må også begrenses
 • Både lovreguleringer, etikk og bedriftsinterne retningslinjer

Einar Øverenget er filosof, forfatter og en svært etterspurt foredragsholder. Han arbeider med spørsmål knyttet til etikk, verdier, kulturutvikling og anti-korrupsjon i en rekke norske og internasjonale selskaper. Øverenget har doktorgrad i filosofi fra Boston College. Han er partner ved ACTINA Humanistisk Akademi og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet. Han har også hatt faste spalter i TV, radio og aviser. Hans foredrag på konferansen får en spesiell relevans ettersom han var medlem av det regjeringsoppnevnte «Samvittighetsutvalget» som i 2016 presenterte sitt arbeid i form av NOUen «Samvittighetsfrihet i arbeidslivet».

09:50 Pause

10:00 Gode nyheter - ny felles veileder om overvåking og kontroll i arbeidslivet

Stian Kringlebotn, samfunnsviter/seniorrådgiver, Datatilsynet

 • Hvordan følge personopplysningsloven og arbeidsmiljøloven samtidig?
 • Alt du trenger på én plass

Stian D. Kringlebotn er seniorrådgiver i Datatilsynet. Han arbeider i gruppen med ansvar for personvern i arbeidslivet og har vært tilsynets representant i arbeidet med ny veileder om overvåking og kontroll, sammen med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet. Han har en bred erfaring fra Datatilsynet og arbeider med kartlegginger, undersøkelser, kontroller, veiledninger og foredrag.

10:30 Nye personvernregler fra 2018

Stian Kringlebotn, samfunnsviter/seniorrådgiver, Datatilsynet

 • Overblikk over EUs nye personvernforordning
 • Viktige nyheter og forskjeller fra dagens regler

Stian D. Kringlebotn er seniorrådgiver i Datatilsynet. Han arbeider i gruppen med ansvar for personvern i arbeidslivet og har vært tilsynets representant i arbeidet med ny veileder om overvåking og kontroll, sammen med Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og partene i arbeidslivet. Han har en bred erfaring fra Datatilsynet og arbeider med kartlegginger, undersøkelser, kontroller, veiledninger og foredrag.

11:00 Pause

11:10 Personopplysninger til begjær (og besvær)

Lars Erik Fjørtoft, partner, PricewaterhouseCoopers AS

 • Hva er essensen i det nye personvernregelverket sammenlignet med det eksisterende?
 • Hva innebærer dette for norske virksomheter, hvilke muligheter åpnes og hva må gjøres for å sikre fortsatt samsvar?

Lars Erik Fjørtoft er partner og leder i PwC. Hans arbeidsfelt er rådgivning knyttet til IT-risiko. Han har erfaring fra en rekke anerkjente konsulentselskap foruten å ha arbeidet med bankenes infrastruktursamarbeid i rolle som daglig leder av Bankenes Standardiseringskontor. Han har stor interesse for alle aspekter av digitalisering som er i ferd med å berøre alle deler av det norske samfunnet.

11:45 Lunsj

12:30 10 vanlige misforståelser om arbeidstid

Hans Gjermund Gauslaa og Camilla Schie-Veslum, juridiske rådgivere HR & ledelse, Infotjenester AS

 • Mange av de 45 000 supportsakene som årlig besvares av rådgiverne i Infotjenester handler om arbeidstid
 • Sentrale spørsmål om arbeidstid og overtid blir belyst

Hans Gjermund Gauslaa er en erfaren rådgiver som har vært tilknyttet Infotjenester og arbeidsrettsområdet siden 1996. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har 6 års erfaring som saksbehandler og byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Camilla Schie-Veslum ble som rådgiver og engasjerende kursleder med på laget hos Infotjenester i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett. Hun har erfaring som advokatfullmektig og som rådgiver i Utdanningsdirektoratet og i Eidsberg kommune.

13:15 Delingsøkonomiutvalgets utredning og anbefalinger – betydning for arbeidslivet

Siri Teigum, advokat og partner, advokatfirmaet Thommesen AS

 • Er det behov for endring av arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven?
 • Er det behov for endring av HMS, arbeidstidsregulering og trygd- og pensjonspareordninger for oppdragstakere?

Siri Teigum leder advokatfirmaet Thommessens arbeid med EU/EØS-rett og konkurranserett. Hun bistår med rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning og rangeres i tet innenfor disse fagområdene i Norge. Hun har hatt ansvaret for klarering av en rekke komplekse fusjoner og oppkjøp. Hun har ført ulike typer EØS- og konkurransesaker i EFTA-domstolen, EF-domstolen og norske domstoler. Siri er styremedlem i Folketrygdfondet. Hun ble invitert som foredragsholder på konferansen på bakgrunn av sin rolle som medlem av det regjeringsoppnevnte «Delingsøkonomiutvalget».

13:50 Pause

14:00 Nye forskriftsbestemmelser om vold og trusler om vold

Anne Sandtorp, rådgiver HMS, Infotjenester AS

 • Hva innebærer de nye bestemmelsene, og hva skiller disse fra tidligere regelverk?
 • Hva må til for at virksomheten skal lykkes med praktisk gjennomføring?

Anne Sandtorp er utdannet ingeniør innen kjemiteknikk og prosesskjemi, med videreutdanning innen HMS. Anne har lang erfaring på HMS-området, og har innehatt både HMS-faglige funksjoner og lederstillinger innen landbasert industri og bedriftshelsetjeneste.

14:20 Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre i arbeidsforholdet?

Camilla Schie-Veslum, juridisk rådgiver HR & ledelse, Infotjenester AS

 • Hva kan endres av arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted, goder?
 • Hvor langt går arbeidsgivers styringsrett?

Camilla Schie-Veslum ble som rådgiver og engasjerende kursleder med på laget hos Infotjenester i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett. Hun har erfaring som advokatfullmektig og som rådgiver i Utdanningsdirektoratet og i Eidsberg kommune.

14:50 Pause

15:00 Når arbeidet er livet – er livet arbeid?

Tian Sørhaug, sosialantropolog og professor, UiO og Arbeidsforskningsinstituttet

 • Det moderne arbeidslivets forvandlinger fra «on time» til «online»
 • Før ble man utslitt, nå blir man utbrent

Sosialantropolog og professor Hans Christian (Tian) Sørhaug vil avslutte dagen. Vi legger bort røde lovsamlinger og unngår paragrafrytteri. I et intervju med DN for noen år siden uttalte Tian Sørhaug: «Nå driter de i om du jobber åtte timer dagen eller ei, bare kvaliteten er god nok». Dette sitatet oppsummerer hva avslutningsforedraget skal handle om, og innpakningen det kanskje kommer i. Tian ble kjent for det brede lag av folket gjennom sin plass i ekspertpanelet i NRK-serien Bigbang. Fra sitt kontor på UiO og Arbeidsforskningsinstituttet har Tian utøvd sin forskningsgjerning med en mildt sagt stor spennvidde i tematikk. Som avslutter på denne konferansen vil Tian snakke om det grenseløse arbeidslivet: Hvordan ble det slik..? Hva gjør det med oss..? Hvor går vi videre..?

15:45 Takk for i dag

Konferansedatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 3 900,- info_outline Ordinær pris kr 4 400,-
Avholdt Oslo 15.06.2017 kl 09:00 - kl 15:45
arrow_drop_down_circle