Konferanse: Arbeidsrett for HR og ledelse 2018

Arbeidslivet etter #MetooGå til bestilling

Ledelsen og HR har sviktet!

#Metoo har lært oss at arbeidslivet og organisasjonslivet ikke har nødvendige rutiner for å håndtere seksuell trakassering, og at eventuelle rutiner er dårlig kommunisert og praktisert.

På årets arbeidsrettskonferanse er arbeidslivet etter #Metoo hovedtema. Du som er leder eller arbeider innen HR får nyttige råd, praktiske veiledere og juridiske rammer som vil hjelpe deg både med å forebygge og håndtere seksuell trakassering på din arbeidsplass.

Tidspunkt:

31. mai kl. 09:00-15:45

Sted:

Konferansen arrangeres på Meet Ullevaal, nærmeste nabo til Ullevaal Stadion i Oslo. Her finner du moderne lokaler, og de er kjent for sin varierte og svært velsmakende lunsj.

Pris:

Abonnentpris kr 3 450*/Ordinær pris kr 3 950

*Abonnentpris gjelder for alle enkeltpersoner og ansatte i virksomheter som har et løpende kundeforhold med Infotjenester på faghjelp, håndbøker eller systemer. Ta kontakt med oss på telefon 07505 eller e-post hvis du er usikker på om du har rett på abonnentpris.

Program:

Kl. 08:30 Registrering starter

Kl. 09:00 Infotjenester ønsker velkommen

Kl. 09:05 Dette må du vite om ny likestillings- og diskrimineringslov

Hanne Inger Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud

 • Spesiell fokus på jussen som omhandler seksuell trakassering og begrenset til gjennomgang av temaer relevante i arbeidslivet
 • Hvordan likestillings- og diskrimineringsombudet er en støttespiller for arbeidslivet i arbeidet mot mobbing og trakassering.

Hanne Inger Bjurstrøm har vært likestillings- og diskrimineringsombud siden 2016. Bjurstrøm er jurist (cand.jur.). Hun har vært lovrådgiver i Justisdepartementet, vært advokat hos regjeringsadvokaten og dommer og nestleder i Arbeidsretten. Fra 2009 var hun statsråd med ansvar for å bistå miljøvernministeren i de internasjonale klimaforhandlingene. Fra desember til 2009 til 2012 var hun arbeidsminister for Arbeiderpartiet i den rød-grønne regjeringen.

Kl. 09:30 Varslingsutvalget presenterer forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven

Tron Dalheim, advokat og medlem av varslingsutvalget

 • Varslingsutvalgets NOU – foreslås endringer i arbeidsmiljøloven?
 • Andre tiltak som kan styrke varslervernet


Tron Dalheim er advokat og partner hos Arntzen de Besche, hvor han er tilknyttet virksomhetsområdet Arbeidsliv. Tron bistår klienter med spørsmål innen hele det arbeidsrettslige området, inkludert omstilling, kollektiv arbeidsrett, pensjon og varsling/granskning.

Tron fikk møterett for Høyesterett i 2011. Han har tidligere vært utreder i høyesterett, advokat for Rederiforeningen, juridisk rådgiver for Generaladvokaten og har sin Cand.jur fra Universitetet i Bergen.

09:55 Pause

Kl. 10:10 10 råd til norske redaktører – slik forebygger du seksuell trakassering

Arne Jensen, generalsekretær i Norsk Redaktørforening

 • Norsk Redaktørforenings veileder for mediebransjen
 • Bransjen før og etter #Metoo – redaktørens = ledernes ansvar for endring  

Arne Jensen er generalsekretær i Norsk Redaktørforening fra 2013. Han har bakgrunn som journalist fra Dalane Tidende i Egersund og Sandefjords Blad, nyhetsredaktør i Moss Avis, organisasjonssekretær i Norsk Presseforbund og redaktør i ØstlandsPosten i Larvik. Han har vært redaktør og medforfatter for flere bøker, blant annet "Innsyn – slik kikker du byråkrater og politikere i kortene", "Redaktørjakten – om rekruttering av kvinnelige redaksjonelle ledere" i 2016 og "Redaktørhåndboken" i 2017.

(Foto: Heiko Junge)

Kl. 10:35 KS sin veileder om ytrings- og varslingskultur

Tor Allstrin, juridisk direktør i KS

 • Hva skal til for å lykkes med en god ytrings- og varslingskultur
 • Lederes spesielle ansvar

Tor Allstrin har jobbet som advokat i KS i mange år og særlig med individuell- og kollektiv arbeidsrett, forvaltningsrett, erstatningsrett og utdanningsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring. Han har ledet advokatenheten i KS siden 2010. Tidligere har han vært dommerfullmektig og rådgiver i Kommunal- og arbeidsdepartementet.

Kl. 11:10 Pause

Kl. 11:20 God kultur er som en god vaksine

Anniken Riise Elnes, foretakstillitsvalgt Yngre Legers Forening ved Oslo Universitetssykehus

 • Når bedriftskulturen har gått ut på dato
 • Hvordan dramatiske funn om trakassering fører til stort endringsengasjement

Anniken Riise Elnes er Foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening ved Oslo Universitetssykehus (OUS) hvor hun representerer 1100 leger i spesialisering. Elnes er utdannet cand.med fra Universitetet i Oslo (2009), studerer Helseledelse ved BI og jobber til daglig som lege i spesialisering innen pediatri ved OUS.

 

Kl. 11.45 Lunsj

Kl. 12.45 Du og jeg og #Metoo, hva nå? – Slik jobber vi med uakseptabel adferd i Accenture

Wenche Fredriksen, Human Capital Lead & Diversity Lead, Accenture

 • Hva vi har gjort av konkrete tiltak – rammeverk, undersøkelse, roller, rutiner, prosesser, opplæring og kulturbygging
 • Hvilke erfaringer vi har gjort oss? Hvorfor er dette krevende å jobbe med?

Wenche Fredriksen er Human Capital & Diversity Lead i konsulentselskapet Accenture og har ansvar for lederutvikling, organisasjonsutvikling, mangfold og inkludering. Hun er utdannet Statsviter (Cand.polit) fra Universitetet i Oslo i 1991.

Kl. 13:10 Hvordan utvikle bedriftskultur som skaper gode rollemodeller og et inkluderende arbeidsmiljø

Johan Bang, seniorkonsulent, AFF

 • Kraften i endringsagenter
 • Lederes ansvar som pådrivere, utviklere og forbilder

Johan har doktorgrad i organisasjonspsykologi med fokus på engasjement i organisasjoner. Han har 9 års konsulenterfaring fra Australia og Norge. Han har arbeidet med et stort antall nasjonale og internasjonale, private og offentlige virksomheter. Johan jobber med leder- og teamutvikling på alle nivåer, konfliktløsning samt prosjekter med fokus på endring og utvikling av organisasjoner. Johan en av konsulentene på Solstrandprogrammet.

Kl. 13:35 Pause

Kl. 13:45 Oppsummering av dagen så langt og konkrete anbefalinger

Anne Sandtorp og Hans Gjermund Gauslaa, Infotjenester AS - Johan Bang, AFF

Forebyggende arbeid mot mobbing og trakassering og rutiner for varsling av kritikkverdige forhold
Basert på omfattende erfaring som rådgiver i norske virksomheter, får du tipsene og rådene du trenger for å komme i gang med å sette dette arbeidet i system. Ved Anne Sandtorp, HMS-rådgiver Infotjenester.

Hva gjør du hvis du får et varsel om seksuell trakassering?
Praktiske grep (dos & donts) når din organisasjon rammes av kriser. Du får de praktiske anbefalingene om fremgangsmåter, som rekkefølge, involvering, informasjon og konfidensialitet. Ved Johan Bang, organisasjonspsykolog/seniorkonsulent AFF

Personalmessige konsekvenser der det skjer mobbing/trakassering – arbeidsgivers handlingsrom
Virkemidlene arbeidsgiver kan vurdere å benytte, som advarsler, endringer i stilling og oppsigelse/avskjed gjennomgås av Infotjenesters rådgiver innen arbeidsrett, Hans Gjermund Gauslaa.

Kl. 14:20 Pause

Kl. 14:35 Andre nyheter innen arbeidsrett

Atle Torp og Hans Gjermund Gauslaa, begge juridiske rådgivere i Infotjenester AS

Status på forslaget til nye regler om fast ansettelse, innleie og midlertidig ansettelse
• Hovedpunktene i forslaget til nye regler på dette området
• Hvilken betydning vil endringene få for arbeidsgiver?

Er reisetid arbeidstid? Det mener EFTA domstolen!
• Når mener EFTA domstolen at reisetid er arbeidstid?
• Konsekvenser for norske virksomheter

Arbeidsgivers anledning til å overprøve sykmeldinger
• I hvilke situasjoner kan arbeidsgiver overprøve en sykmelding?
• Hvordan skal arbeidsgiver gå frem?

Kl. 15:45 Takk for i dag!

Konferansedatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 3 450,- info_outline Ordinær pris kr 3 950,-
arrow_drop_down_circle