Fagseminar: Arbeidsgivers styringsrett i ansettelsesforholdet

Hva kan du som leder bestemme i praksis?Gå til bestilling

Føler du deg usikker på hva arbeidsgivers styringsrett er? Har du kontroll på hvilke begrensninger og muligheter som finnes i lovverket knyttet til din lederrolle? Mange ledere er nettopp usikre på sitt handlingsrom og fallgruvene blir dermed mange. Vi har derfor utviklet denne fagdagen så ledere kan få juridisk forståelse og kunnskap om hva arbeidsgivere kan bestemme i praksis.

Styringsretten innebærer arbeidsgivers mulighet til å organisere, lede, kontrollere og fordele arbeidet i virksomheten slik at driften blir optimal. Arbeidsgiver kan for eksempel foreta endringer i medarbeideres arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted, økonomiske vilkår m.m. igjennom et ansettelseforhold.  Men dette er ikke alltid en enkel øvelse i virkeligheten. 

Vår kursleder er rådgiver med lang erfaring på feltet og gir en praktisk og pedagogisk gjennomgang av det du bør kunne om styringsretten ift ansettelser, organisering av arbeid, endringer i arbeidsforhold og opphør av arbeidsforhold.

Du får svar på aktuelle spørsmål som:
- Hva sier arbeidsmiljøloven om styringsretten?
- Hvilken betydning har tariffavtaler?
- Hvordan utforme avtaler som inngås med arbeidstaker?
- Hvordan håndtere endringer i arbeidsoppgaver?
- I hvilken situasjon er omplassering hensiktsmessig og hva må du ta hensyn til?
- Hvordan bruke styringsretten i vanskelige personalsaker?

Kursholdere

Camilla Schie-Veslum

Som rådgiver og engasjerende kursleder ble Camilla med på laget hos Infotjenester i 2012. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, med spesialisering i arbeidsrett. Hun har erfaring som advokatfullmektig og som rådgiver i Utdanningsdirektoratet og i Eidsberg kommune.
Les mer om Camilla Schie-Veslum

Torgeir A. Bjørnland

Torgeir A. Bjørnland

Torgeir er en av våre mest erfarne rådgivere. Han er utdannet jurist, er tidligere sivilansatt i Forsvaret og juridisk konsulent i arbeidstilsynet. Han har vært hos Infotjenester siden 1989.
Les mer om Torgeir A. Bjørnland

Ragni Myksvoll Singh

Ragni Myksvoll Singh

Ragni er en av våre fageksperter innen HR & ledelse. Hun har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og har god erfaring fra statlig forvaltning. Ragni har ca. fire år bak seg i Statens landbruksforvaltning (Landbruksdirektoratet) og ca. tre år i Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).
Les mer om Ragni Myksvoll Singh

09:00
Kursstart

Grunnlaget for styringsretten og viktige avgrensninger

Ansettelse

- Disse opplysningene kan du ikke spørre arbeidssøkere om
- Kan arbeidsgiver ansette hvem han/hun vil?

- Er det noen som har fortrinnsrett?
- Forbud mot diskriminering

- Kan arbeidstaker ansettes midlertidig?
- Betydningen av prøvetid
- Krav til arbeidsavtalen
- Konkurranse og kundeklausuler

Organisering av arbeidet og oppfølging av arbeidstaker

- Kontrolltiltak
- Viktige regler om arbeidstid og overtid
- Rammer for ferieavvikling
- Bruk av advarsler

Endringer i arbeidsforholdet

- Hvilke endringer kan arbeidsgiver gjøre i arbeidsoppgaver, arbeidstid, arbeidssted, goder?

Opphør av arbeidsforhold

- Formelle krav til oppsigelse, avskjed og suspensjon
- Oppsigelse og sykdom
- Permitteringer

16:00
Kurset avsluttes

Det vil avvikles pauser og lunsj i løpet av dagen.

 Målgruppe

Ledere i privat og kommunal sektor

 Etterutdanning

Regnskapsfører: 7 t rettslære Revisor: 7 t annet

 Varighet

1 dag

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 4 950,- info_outline Ordinær pris kr 5 650,-
Avholdt Trondheim 16.11.2017 kl 09:00 - kl 16:00

arrow_drop_down_circle