Å lykkes som HR-medarbeider

Bli relevant og etterspurtGå til bestilling

Få det beste ut av å være HR-medarbeider
Foruten relevant kompetanse er HR-medarbeidere avhengige av å ha tillit, troverdighet og et godt rykte i organisasjonen. Uten dette blir du ikke etterspurt og heller ikke brukt. Da blir det vanskelig å få implementert HR-tiltakene, og nærmest umulig å få de til å virke etter hensikten. Etter kurset vet du hva du må gjøre for å bli etterspurt og oppleves som relevant for lederne, ansatte og andre samarbeidspartnere i organisasjonen.

Dag 1 på kurset er viet til arbeid med å sikre økt selvinnsikt for å lykkes i utøvelsen av din rolle. Målet er at du i større grad kan sikre ønsket effekt i møte med andre. For å lykkes med HR er du som sagt avhengig av å ha relevant kompetanse. På dag 2 settes du inn i kjerneoppgavene og viktige prosesser innen HR-faget.

Kurset vil i sum belyse hvilke krav og forventninger som stilles til deg som HR-medarbeider:
- Hva er viktig for å lykkes?
- Hva må du være god på?
- Hvilke kvaliteter er viktigst?

Kurset gjennomføres med 2 kursledere, noe som gjør at vi vil ha mulighet til å fokusere på den enkelte deltakers behov i større grad. I løpet av kursdagene vil deltakerne utarbeide sin egen individuelle handlingsplan, som de kan presentere for nærmeste leder som kan følge opp denne videre.

Kursholdere

Hege Greaker

Hege er vår ekspert på HR. Hun er ei engasjert dame som har god bredde og dybdekunnskap om HR og i HRs rolle i organisasjoner. Hege har lang erfaring i å jobbe praktisk med HR, men også strategisk og forretningsorientert. Hun er opptatt av at HR oppleves som internt konsistent, ved å levere aktiviteter som er tilpasset hverandre og som er komplementære slik at de forsterker hverandre. Hege holder seg oppdatert på trender og nyere forskning innenfor sitt område. Hun har tidligere hatt ulike HR-roller innenfor en rekke bransjer som bl.a. farmasøytisk, security, telecom, olje og gass, teknologi, konsumer og tunge forskningsorganisasjoner. Hun har også erfaring fra konsulentbransjen.
Les mer om Hege Greaker

Lanabell Peleikis Lundin

Lanabell Peleikis Lundin

Lanabell arbeider til daglig i konsulentselskapet Agenda Kaupang. Hun er utdannet psykolog med fordypning innen organisasjon og ledelse og har samlet sett 13 års erfaring som konsulent og leder fra både privat og offentlig sektor. Lanabell har verdifull erfaring fra begge sektorer når det kommer til utvikling av ledere, team og organisasjoner. Hun har vært prosjektleder for både nasjonale og internasjonale lederutviklingsprogram.

09:00
Presentasjon, forventningsavklaring, mål og hensikt med kurset

- Hvordan har HR funksjonens rolle forandret seg i et historisk perspektiv? - Fra personal til effektiv og strategisk HR - De ansattes opplevelse av HR avhenger av gode ledere. Men hvordan støtter vi lederne best?

HR avdelingens rolle og funksjon i en organisasjon.

- Hva bidrar HR-avdelingen med når den oppleves som relevant? Vi ser på suksesskriterier.

HR-medarbeideres rolle og funksjon i HR

- Hva bidrar HR medarbeideren med når de oppleves relevant for avdelingen og organisasjonen. Vi ser på suksesskriterier.

Bli kjent med deg selv gjennom en preferanseprofil for å kunne forstå deg selv i din rolle

12:00
Lunsj

13:00
Case og rolleforståelse

- Vi ser på ulike krav og forventninger til deg i rollen din. - I lys av din profil, hva bringer du med deg inn i utøvelsen av rollen? - Presentasjon og arbeid med egne case

15:30
Oppsummering og forberedelse til dag 2

16:00
Avslutning dag 1

Tidsangivelsen for de enkelte tema vil kunne avvike.

09:00
Kjerneprosessene i HR: En oversikt og enkelte dypdykk

- Omdømmebygging - visjoner, verdier og samfunnsengasjement - Rekruttering fra A – Å - Onboarding - Performance Management - Coaching og lederstøtte - Tilbakemeldinger - Lederutvikling og lederevaluering - Endring og omstilling - kulturarbeid

12:00
Lunsj

13:00
Empowerment

- Teori knyttet til utvikling av god ledelse - Lær å spille lederne gode - Hva er det gode ledere gjør? Hva gjør gode medarbeidere? - Hvordan spille din egen leder god?

Sett i lys av kjerneoppgaver og forventninger samlet sett

- Hva er jeg god på? Hva må jeg utvikle? Hva er jeg motivert for? - Arbeid med egen utviklingsplan som skal forankres hos egen leder.

15:45
Oppsummering og avslutning

God ledelse og god HR – betydningen av å se sitt eget bidrag i en større sammenheng.

16:00
Kurset avsluttes

Tidsangivelsen for de enkelte tema vil kunne avvike.

 Målgruppe

Grunnleggende opplæring for alle som arbeider i en HR/personalavdeling. Kurset passer også for deg som har arbeidet innen fagfeltet en stund og som ønsker faglig påfyll.

 Varighet

2 dager

 Mer informasjon?

Telefon: 07505 eller bruk vår epost for dine spørsmål.

Kursdatoer

Velg sted og dato fra listen under.
Abonnementspris kr 7 700,- info_outline Ordinær pris kr 8 950,-
Avholdt Oslo 21.11.2017 kl 09:00 - 22.11.2017 kl 16:00
Meld på Oslo 07.05.2018 kl 09:00 - 08.05.2018 kl 16:00

arrow_drop_down_circle