Se vårt opplæringstilbudSykefraværsdagen 2019

Få praktiske råd og tips til nærværs- og sykefraværsarbeidet i egen virksomhet på vår konferanse om sykefravær.


Les mer om konferansen

Abonnement på digitale kurs

Vi holder deg oppdatert gjennom året med abonnement på direktesendte studiokurs.


Les mer om tilbudet

Hva kan du utlevere av opplysninger?

Et digitalt seminar om hvordan håndtere publisering og utlevering av personopplysninger i praksis.


Les mer om seminaret

Vi skreddersyr kurs for din bedrift

Vi tilbyr opplæring som er tilpasset din virksomhet eller bransje, med relevant innhold og konkrete eksempler. Kursets lengde og faglig dybde avtales etter behov, og vi gjennomfører kurset i det formatet som er best egnet for dere.

Les mer om våre bedriftsinterne kurs