GRATIS WEBINAR:

Nye regler for likestilling og diskriminering

- dette må du som arbeidsgiver vite

Private og offentlige virksomheter har fra 2020 fått en styrket plikt til arbeide for likestilling og mot diskriminering. Virksomheter har nå et krav på seg til avdekke om det finnes risiko for diskriminering og utarbeide tiltaksplaner på bakgrunn av dette. Man har også plikt til å kartlegge og offentliggjøre lønnsforskjeller mellom menn og kvinner.

I dette webinaret tirsdag 20. oktober kl. 14.00 - 14.30 skal Inger Eline Romundgard i Likestillings og diskrimineringsombudet, blant annet gå igjennom følgende punkter:

  • Hvem omfattes av de nye reglene?
  • Hva betyr dette for arbeidsgivere?
  • Hvordan skal dette gjennomføres i praksis?
  • Hva er viktig å vite om lønnskartleggingen?
  • Når og hvordan skal redegjørelsen leveres?
  • Hva skjer hvis man ikke følger de nye reglene?

 I webinaret får du også vite hvordan vi i Simployer kan hjelpe din virksomhet med å følge de nye reglene for likestilling og diskriminering.

 
Inger Eline Romungard: Seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet