GRATIS WEBINAR:

Gode og praktiske kjøreregler i konflikthåndtering

Konflikter som får utvikle seg på arbeidsplassen kan påvirke hele organisasjonen negativt og gir økt risiko for dalende engasjement, sykefravær, misfornøyde kunder og tapt inntjening. Konflikthåndtering er derfor en sentral del av lederrollen og HR har en svært viktig rolle i slike prosesser som rådgiver, sparringspartner eller nøytral tredjepart.

I dette gratis webinaret onsdag 11. desember vil daglig leder i HR-huset, Elina B. Bjørck, gi gode råd for hvordan HR kan håndtere konflikter på best mulig måte. I webinaret vil Bjørck fokusere på hvilke løsningsverktøy HR kan ta i bruk og hvordan disse kan benyttes i praksis.

Tidspunkt: Onsdag 11. desember kl. 13.00

Varighet: 45 minutter (inkludert spørsmål og svar fra seerne)

Foredragsholder: Elina B. Bjørck, daglig leder i HR-huset

Fyll inn opplysninger i skjemaet under for å melde deg på
Webinarholder: Daglig leder i HR-huset, Elina B. Bjørck