GRATIS WEBINAR

Dette må du som arbeidsgiver gjøre for å forebygge seksuell trakassering

#Metoo ga oss dessverre mange eksempler på at seksuell trakassering fortsatt er en utfordring, og det ble også tydelig at arbeidsgiver i mange tilfeller ikke har gjort nok for å forebygge dette.

I webinaret fredag 21. september går vår rådgiver på HMS-området, Anne Sandtorp, gjennom hovedpunktene for hvordan forebygging av seksuell trakassering kan inkluderes i det øvrige systematiske arbeidsmiljøarbeidet.

Hovedpunkter fra innholdet:

  • Hva sier loven?
  • Interne retningslinjer
  • Kartlegging og risikovurdering
  • Oppfølging og overvåking
  • Varslingsrutiner

Tidspunkt: Fredag 21. september kl. 10.00

Varighet: Ca. 30 minutter inkludert spørsmål og svar

 
Webinarholder

Anne Sandtorp