GRATIS WEBINAR:

Dette må du vite om diett på utenlandsreiser

Det blir mer og mer vanlig at arbeidstakere foretar tjenestereiser til utlandet, og de fleste arbeidsgivere gir diett etter statens særavtale ved slike reiser.

I mange tilfeller har arbeidstaker oppdrag i flere land på samme reise, og da må man vite hvordan diett skal fordeles mellom de enkelte oppdragsland, noe som kan bli ekstra utfordrende hvis arbeidstaker har oppdrag i flere land samme dag!

Det forekommer også ofte at den reisende må overnatte i Norge eller andre land på veg til eller fra oppdragsstedet. Da er det viktig å vite om det dette døgnet skal gis diett for oppdragslandet eller overnattingslandet.

I dette gratis webinaret mandag 25. oktober skal økonomirådgiver Johnny Nymark forklare de gjeldene reglene og vise med eksempler hvordan diett skal beregnes på korrekt måte i alle de tilfellene som er nevnt over.

Tidspunkt: Mandag 25. november kl. 13.00

Varighet: 30 minutter (inkludert spørsmål og svar fra seerne)

Foredragsholder: Johnny Nymark, økonomirådgiver i Infotjenester

Fyll inn opplysninger i skjemaet under for å melde deg på
Webinarholder: Økonomirådgiver Johnny Nymark i Infotjenester